עובדים שמקום מגוריהם הקבוע או מקום עבודתם הוא ביישוב שפונה, והמשיכו או חזרו לעבוד אצל המעסיק שלהם, עשויים להיות זכאים למענק עידוד חזרה לעבודה
המענק בסך 3,000 ₪ לחודש ישולם עבור חודשים נובמבר 2023 עד יוני 2024 בתנאי שמדובר באותו מעסיק שאצלו עבדו לפני המלחמה באחד מהחודשים יולי - ספטמבר 2023
העובדים יהיו זכאים למענק בתנאי שהם מגיעים פיזית למקום העבודה לפחות 11 ימים בחודש
המועד האחרון להגשת בקשה למענק ע"י המעסיק הוא 01.01.2025. עובד שמעסיקו לא הגיש בקשה עבורו יוכל להגיש בקשה עד 01.07.2025


עובדים שמקום מגוריהם הקבוע או מקום עבודתם הוא ביישוב שפונה עקב המצב הביטחוני במלחמת חרבות ברזל, והם חזרו או ממשיכים לעבוד אצל אותו מעסיק שעבדו אצלו לפחות חודש אחד במהלך החודשים יולי – ספטמבר 2023, זכאים למענק עידוד חזרה לעבודה, אם הם מגיעים פיזית למקום העבודה לפחות 11 ימים בחודש.

 • גובה המענק הוא 3,000 ₪ לחודש, והוא משולם עבור חודשים נובמבר 2023 עד יוני 2024.
 • הזכאות למענק עבור חודשים ינואר עד יוני 2024 תיבחן בכל חודש, בהתאם לרשימת היישובים המפונים.
 • המועד האחרון להגשת בקשה למענק ע"י המעסיק הוא 01.01.2025. עובד שמעסיקו לא הגיש בקשה עבורו יוכל להגיש בקשה עד 01.07.2025.
 • לא ניתן לקבל גם מענק עידוד חזרה לעבודה וגם מענק תמרוץ לעבודה בענפי החקלאות והבנייה עבור אותו חודש. מי שזכאי לשני המענקים האלה באותו חודש, יקבל רק מענק אחד מבניהם, הגבוה מבניהם.

מי זכאי?

 • עובדים שכירים שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם תושבי ישראל.
  2. מקום מגוריהם הקבוע הרשום במרשם האוכלוסין הוא ביישוב מפונה, או שהם נכללים באוכלוסייה מסוימת של תושבי היישוב שהוחלט לפנותה או הם עובדים אצל מעסיק ביישוב מפונה. לבדיקה האם ישוב מסוים הוא ישוב שפונה לחץ כאן.
   • החל מחודש ינואר 2024 אשקלון לא נחשבת יישוב שפונה, ותושביה או עובדים שעבדו אצל מעסיק באשקלון לא זכאים למענק עבור שנת 2024.
  3. הם ממשיכים לעבוד או חזרו לעבוד אצל אותו מעסיק שאצלו הם עבדו לפני המלחמה לפחות חודש אחד במהלך החודשים יולי – ספטמבר 2023.
  4. הם הגיעו פיזית למקום העבודה לפחות 11 ימים בכל חודש. ימי מחלה, ימי חופשה וימי עבודה מהבית לא נחשבים לימים שבהם הגיעו לעבודה לצורך המענק.
  5. המעסיק אינו מעסיק ציבורי (המדינה, גוף מתוקצב ע"י המדינה, תאגיד בריאות, גוף נתמך ע"י המדינה, מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, מוסד מוכר בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה או מוסד שניתנה לו תעודת היתר מאת המועצה להשכלה גבוהה שהממשלה משתתפת בתקציבו ושסכום הממשלה בתקציבו בשנת 2019 עמד על 25% לפחות, בעלים של פנימייה המפוקחת על ידי משרד החינוך).
שימו לב
 • מי שזכאי למענק עידוד חזרה לעבודה אצל יותר ממעסיק אחד באותו חודש – יקבל רק מענק אחד.
 • מי שזכאי למענק עידוד חזרה לעבודה וגם למענק תמרוץ לעבודה בחקלאות ובבנייה באותו חודש – יקבל רק את המענק הגבוה מבניהם.

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה

 • על המעסיק להגיש למוסד לביטוח לאומי בכל חודש בקשה מקוונת לתשלום מענק עידוד עבור כל עובדיו הזכאים למענק.
 • המעסיק יגיש את הבקשה עבור חודש מסוים בתחילת החודש העוקב, ולא יאוחר מיום 01.01.2025.
דוגמה
עבור חודש נובמבר 2023 על המעסיק להגיש את הבקשה החל מתחילת חודש דצמבר 2023 ולא יאוחר מיום 01.01.2025.
 • לפני הגשת הבקשה על המעסיק לשדר למוסד לביטוח הלאומי את נתוני השכר החודשי של העובד (טופס 100). בלי שידור הטופס לא ניתן יהיה לטפל בבקשה.
 • אם המעסיק לא הגיש בקשה, יוכל העובד להגיש בקשה באופן עצמאי באתר המוסד לביטוח לאומי, לאחר שיעברו 60 ימים מהחודש שעבורו הוגשה בקשה ולא יאוחר מיום 01.07.2025.
דוגמה
עבור חודש נובמבר 2024 יוכל העובד להגיש בקשה למענק החל מחודש ינואר 2024, ולא יאוחר מיום 01.07.2025.
 • לאחר הגשת הבקשה יקבל העובד הודעת SMS בדבר הגשת הבקשה.

תשלום המענק

 • המוסד לביטוח לאומי ישלם את המענק ישירות לחשבון הבנק של העובד המעודכן בביטוח הלאומי.
  טיפ
  ניתן לעדכן את פרטי חשבון הבנק בביטוח הלאומי בקישור הזה.
 • המענק ישולם במועדים הבאים:
  • בקשה שתאושר מ-1 עד 19 בחודש – תשולם ב-21 באותו החודש.
  • בקשה שתאושר מ-19 עד 28 בחודש – תשולם ב-2 בחודש הבא.
  • בקשה שתאושר מ-29 עד 31 בחודש – תשולם ב-21 בחודש הבא.
שימו לב
ניתן לקבל מידע על אישור הבקשה ומועד התשלום באתר האישי או בצ'אט עם נציג אנושי באתר המוסד לביטול לאומי.

חשוב לדעת

 • תושב אשקלון יהיה זכאי למענק עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2023 בלבד אם הוא עבד באזור מפונה או שהוא עצמו מפונה (פונה לבית מלון או זכאי למענק אכלוס). מי שעבד אצל מעסיק באשקלון בחודשים נובמבר ודצמבר 2023 יהיה זכאי למענק אם הוא עומד בתנאי הזכאות המפורטים למעלה.
 • המענק לא ייחשב להכנסה, כלומר: מקבלי המענק לא יידרשו לשלם מס הכנסה או ביטוח לאומי עבורו, וקבלת המענק לא תפגע בזכויות ובהטבות אחרות שמותנות במבחני הכנסות, כמו מענק עבודה, הנחות בארנונה וקצבאות שונות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים