כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובד, עליו למסור לו הודעה מוקדמת תקופה מסוימת מראש ולהמשיך להעסיק את העובד עד לתום תקופה זו
המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ולשלם לו בגין תקופה זו פיצוי בגובה שכר מלא (חלף הודעה מוקדמת)
בתשלום חלף הודעה מוקדמת יש ניתוק מיידי של יחסי עובד-מעביד, והעובד אינו צובר זכויות סוציאליות ואינו זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב - יפו
שם התיק:עב (ת"א) 7049/00
תאריך:01.01.2009
קישור:לקריאת פסק הדין
  • עובד שהתפטר מעבודתו בחברה, שבה הועסק, חתם על הסכם פרישה, שבו נקבע כי הוא יקבל "דמי הודעה מוקדמת לתקופה של 6 חודשים מיום 01.07.98 בשכר מלא ובאותם תנאים שבם פעל בחברה". (קודם לכן צויין כי התפטרות התובע "תכנס לתוקף לכל המאוחר עד ליום 02.07.1998").
  • העובד דרש מהחברה שתשלום זה יכלול גם את כל ההפרשות לביטוח מנהלים, הפרשות לקרן השתלמות והשלמת פיצויי פיטורים - כל אלה עבור 6 חודשים.

פסיקת בית הדין לעבודה

  • בית הדין האזורי לעבודה דחה את טענת העובד.
  • בית הדין קבע כי הסכם הפרישה אינו תקף מסיבות מסוימות אך ציין כי גם אם היה תקף, אין התובע זכאי לתנאים הסוציאליים שהוא תובע.
  • בית הדין קבע כי לאור העובדה שהצדדים הסכימו כי ההתפטרות תיכנס לתוקף ב-02.07.1998, משמע שאין מדובר בהודעה מוקדמת להתפטרות אלא בתשלום 6 חודשים כחלף הודעה מוקדמת, מה שנוסח כ"דמי הודעה מוקדמת", כלומר אין מדובר בתשלום שכר בגין עבודה אלא בתשלום חלף הודעה.
  • אמנם בהסכם הפרישה נאמר מפורשות "בשכר מלא ובאותם תנאים" משמע, כוונת ההסכם היתה לשלם לעובד תשלום השווה לשכר ולתנאים כפי שהיו לתובע עובר לסיום עבודתו וזאת כפול 6 חודשים, אולם כאשר מדובר בחלף הודעה מוקדמת ובמצב בו לא התקיימו יחסי עבודה בין הצדדים, אין מקום לתשלום תנאים כמו: הפרשות לביטוח מנהלים ולקרן השתלמות (כך בתביעה) או להפרשות לפיצויי פיטורים, תגמולים ואובדן כושר.

משמעות

  • בתשלום חלף הודעה מוקדמת יש ניתוק מיידי של יחסי עובד-מעביד, ועל כן צבירת הזכויות (הקשורות בוותק) נפסקת לאלתר.
  • עובד המקבל חלף הודעה מוקדמת זכאי לתשלום בגובה השכר אך אינו זכאי לתנאים הסוציאליים, כמו הפרשות לביטוח פנסיוני, קרן השתלמות ואינו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים או דמי הבראה עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת עבודתו, כלומר עבור התקופה שעבורה משולם "חלף הודעה מוקדמת".
  • זאת בניגוד לעובד הממשיך לעבוד במהלך תקופת הודעה מוקדמת אשר זכאי לשכר רגיל ולכל הזכויות הסוציאליות שלהן היה זכאי במהלך עבודתו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.