בית המשפט העליון קיבל עתירה כנגד שירות בתי הסוהר בשל אי ביצוע ההתאמות הנדרשות כדי לאפשר קידומו בעבודה של עובד בעל מוגבלויות
כשאדם בעל מוגבלות עומד בתנאי הסף של התפקיד, אי ביצוע ההתאמות כאמור, מהווה אפליה אסורה
אם המעסיק יוכיח שהעובד אינו מסוגל, בגלל מוגבלותו, לעמוד בדרישה שהיא מהותית לביצוע התפקיד ושגם אם תבוצענה ההתאמות הנדרשות, לא יוכל העובד המוגבל לעמוד באותה דרישה, אזי אין מדובר באפליה
התאמות במקום העבודה יכולות להיות התאמות פיזיות של המבנה, שינויים בדרישות התפקיד ועיצובם מחדש, הגמשה של שעות העבודה, מתן אפשרות לעבודה במשרה חלקית, שיבוץ בתפקיד חלופי, יצירת משרה חדשה עבור העובד עם המוגבלות וכו'.

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט הגבוהה לצדק
שם התיק:בג"ץ 6069/10 ‏ ‏
תאריך:05.05.2014
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • אדם ששירת בשירות בתי הסוהר בתפקיד קצין טכנולוגיות בדרגת כלאי החל משנת 2001, חלה במהלך שירותו (בשנת 2013) ועקב כך יכול היה לעבוד רק 6 שעות ביום (בהיקף של 3/4 משרה).
 • הקצין פנה מספר פעמים למפקדיו בבקשות חוזרות ונשנות להשתבץ בתפקיד חדש בשירות בתי הסוהר, כדי שיוכל להתקדם בדרגתו, אך למרות ההערכות המקצועיות החיוביות שקיבל, פניותיו נדחו על-הסף.
 • הקצין הגיש מועמדות לתפקיד קצין טכנולוגיות בבית סוהר "מגידו" בדרגת רב כלאי, אולם גם פנייה זו נדחתה על הסף, בטענה העיקרית כי היקף משרתו אינו מאפשר את ביצוע התפקיד.
 • הקצין טוען כי שירות בתי הסוהר מסרב להעלות אותו בדרגה ולשבץ אותו בתפקיד מתאים בשל מוגבלותו, אשר אינה מאפשרת לו לעבוד במשרה מלאה, ובכך פוגעת בזכויותיו, מפלה אותו לרעה ופועלת בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
 • לטענת שירות בתי הסוהר, דחיית מועמדותו של הקצין לתפקידים שעליהם הוא ביקש להתמודד נעשתה משיקולים עניניים, שכן עבודה במשרה מלאה הנה אחת מהדרישות המהותיות של התפקיד או המשרה, והקצין לא יכל לעמוד בדרישה זו.

החלטת בית המשפט

 • סעיף 8 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות קובע כי אסור למעסיק להפלות אנשים עם מוגבלות בשל מוגבלותם.
 • המושג אפליה כולל גם אי ביצוע התאמות הנדרשות כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות להשתלב במקום העבודה, ובלבד שאין בביצוע ההתאמות הנדרשות כדי להטיל על המעסיק "נטל כבד מדי".
 • ההתאמות הנדרשות על פי חוק עשויות לכלול התאמות פיזיות הנוגעות למבנה של מקום העבודה, שינויים בדרישות התפקיד ועיצובם מחדש, הגמשה של שעות העבודה, מתן אפשרות לעבודה במשרה חלקית, שיבוץ בתפקיד חלופי, יצירת משרה חדשה עבור העובד עם המוגבלות וכו'.
 • אפליה אסורה מתקיימת כשאדם בעל מוגבלות עומד בתנאי-סף מקדמיים לעיסוק בתפקיד (כגון: השכלה, ניסיון מקצועי, רישיון וכיו"ב), וכן בכשרות החיונית לביצוע התפקיד (למשל: ראיה – לצורך עיסוק בתפקידי נהיגה), והמעסיק נמנע מלבצע את ההתאמות הנדרשות כדי להביא לשילובו ולקידומו של האדם בעל המוגבלות בעבודה.
 • לעומת זאת, אם המעסיק יוכיח שהעובד אינו מסוגל, בגלל מוגבלותו, לעמוד בדרישה שהיא מהותית לביצוע התפקיד ושגם אם תבוצענה ההתאמות הנדרשות, לא יוכל העובד המוגבל לעמוד באותה דרישה, אזי אין מדובר באפליה.
 • משהוכיח אדם בעל מוגבלות שהוא כשיר לתפקיד וכי המעסיק לכאורה הפלה אותו בשל מוגבלותו, עובר נטל ההוכחה למעסיק להוכיח כי אין המדובר באפליה אסורה. במקרה זה שירות בתי הסוהר לא הרים את הנטל.
 • במקרה זה, התפקיד של קצין טכנולוגיות אינו מחייב עבודה בהיקף של משרה מלאה. אמנם סביר להניח, כי איוש משרה מעין זו (ככל משרה אחרת) בהיקף של משרה מלאה עדיף מבחינת צרכי המערכת וצרכיו של המעסיק, אך מאפייניו הייחודיים של התפקיד לא מחייבים את ביצועו אך ורק במשרה מלאה.
 • כמו כן, ניתן להתגבר על "הבעיה" שיוצרת מוגבלותו של העותר באמצעות מינוי סוהר נוסף שישמש כעוזרו וישלים את משימותיו.

משמעות

 • כשאדם בעל מוגבלות עומד בתנאי הסף של התפקיד, הימנעותו של המעסיק מלבצע את ההתאמות הנדרשות כדי להביא לשילובו ולקידומו של בעובד המוגבל בעבודה, מהווה אפליה אסורה.
 • ההתאמות הנדרשות על פי חוק עשויות לכלול התאמות פיזיות הנוגעות למבנה של מקום העבודה, שינויים בדרישות התפקיד ועיצובם מחדש, הגמשה של שעות העבודה, מתן אפשרות לעבודה במשרה חלקית, שיבוץ בתפקיד חלופי, יצירת משרה חדשה עבור העובד עם המוגבלות וכו'.
 • אם המעסיק יוכיח שהעובד אינו מסוגל, בגלל מוגבלותו, לעמוד בדרישה שהיא מהותית לביצוע התפקיד ושגם אם תבוצענה ההתאמות הנדרשות, לא יוכל העובד המוגבל לעמוד באותה דרישה, אזי אין מדובר באפליה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו