החוק אוסר על אפליית עובדים בשל היותם אנשים עם מוגבלויות, כל עוד הם כשירים לבצע את עבודתם
המעסיק מחוייב לבצע במקום העבודה התאמות לצרכיו של העובד כדי לאפשר את העסקתו
בתי הדין לעבודה רשאים לפסוק (בהתאם לשיקול דעתם) פיצוי של עד 50,000 ₪, ללא הוכחת נזק, לעובדים שהופלו בשל מוגבלות


על מעסיקים נאסר להפלות עובדים עם מוגבלות בשל מוגבלותם, כל עוד הם כשירים לבצע את העבודה.

 • האיסור חל לגבי כל אחד מהתחומים הבאים:
  • קבלה לעבודה
  • תנאי עבודה
  • קידום בעבודה
  • הכשרה או השתלמות מקצועית
  • פיטורים או פיצויי פיטורים
  • הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • אם נדרשות התאמות לצרכיו של העובד כדי לאפשר את העסקתו, המעסיק מחוייב לבצען, כל עוד לא מדובר בנטל כבד מדי.
  • "נטל כבד מדי" - נטל בלתי סביר בנסיבות הענין, בהתחשב, בין היתר, בעלות ההתאמה וטיבה, בגודל העסק ובמבנהו, בהיקף הפעילות, במספר העובדים, בהרכב כוח האדם, ובקיומם של מקורות מימון חיצוניים או ממלכתיים לביצוע ההתאמה.
 • התאמות אלה כוללות, ביו השאר:
  • התאמות פיזיות של מקום העבודה והציוד שבו (כגון רמפה לכיסא גלגלים)
  • דרישות התפקיד
  • שעות העבודה
  • הכשרה והדרכה
  • נוהלי עבודה
 • למידע נוסף, ראו התאמות במקום העבודה לאנשים עם מוגבלויות.
 • חובת ההתייחסות השוויונית כוללת ביצוע התאמות גם בתהליך איתור, מיון וגיוס העובדים, למשל במבחני הקבלה למשרה. כמו כן חל איסור על פרסום הצעת עבודה שיש בה אפליה של אנשים עם מוגבלויות.
 • המעסיק רשאי להגיש בקשה להשתתפות המדינה במימון ההתאמות.
 • במקרה של אפליית עובד בשל מוגבלותו, ניתן לתבוע את המעסיק.
 • בית המשפט רשאי לפסוק לעובד שהופלה פיצוי של עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק.
 • עובדים שהופלו בגלל היותם אנשים עם מוגבלות, זכאים לסיוע מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
 • ניתן לפנות לנציבות בדרכים הבאות:

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המקור לערך זה באדיבות ארגון בזכות