מעסיק מחויב לערוך לעובד שימוע כדין טרם קבלת החלטה על העברתו לתפקיד אחר
על המעסיק ליידע מראש את העובד על כוונתו להעבירו מתפקידו ולזמנו לשיחת שימוע, להציג בפניו את השיקולים לרצון להעבירו מתפקידו, לתת לעובד הזדמנות להשמיע את טיעוניו ולקבל את ההחלטה הסופית בלב פתוח ובנפש חפצה
חובה זו היא בנוסף לחובתו של המעסיק לערוך לעובד שימוע לפני פיטורים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה תל אביב
שם התיק:46540-06-16‏
תאריך:17.10.2020
קישור:לנוסח פסק הדין

רקע עובדתי

 • העובדת עבדה בתפקיד בכיר במשרד ממשלתי אליו נבחרה במכרז ושימשה בו מספר שנים.
 • במהלך ישיבה שגרתית שהתנהלה בהשתתפות עובדים נוספים, ומבלי שניתנה לעובדת התראה מראש, הודיע מנכ"ל המשרד לעובדת כי הוא החליט להעבירה לתפקיד אחר שעליו עדיין לא הוחלט. העובדת נדרשה לפנות את המשרד שלה בתוך שבועיים, מבלי שהוקצה לה משרד אחר או שנאמר לה מה עליה לעשות בינתיים.
 • בעקבות העברתה מתפקידה ומשלא נמצאה לעובדת חלופה מתאימה, נקלעה העובדת למצוקה נפשית, הוכרה כנפגעת עבודה מטעם המוסד לביטוח לאומי ולא שבה לעבודתה.
 • העובדת הגישה כנגד המעסיק תביעה לפיצוי כספי , בין היתר בגין הליך העברתה מתפקידה שנעשה לטענתה שלא כדין, מבלי שנערך לה שימוע כדין וניתנה לה הזדמנות להשמיע את טענותיה ..

פסק הדין

 • זכות השימוע והטיעון מוקנית לעובד לא רק במקרה של פיטורים, אלא גם במקרים שבהם מבקש המעסיק לשנות את תנאי ההעסקה כגון – העברה לתפקיד אחר, או שינוי היקף המשרה.
 • המטרה של השימוע ומתן זכות טיעון לעובד היא לאפשר לעובד להציג את עמדתו טרם קבלת החלטה בעניינו, כשמדובר בהחלטה שהוא עלול להיפגע ממנה. זכות זו נגזרת מכבודו של העובד – כאדם וכעובד.
 • בית הדין קבע שהמעסיק פעל בחוסר תום לב, תוך שהפר את החובה לערוך שימוע ולתת זכות טיעון לעובד טרם העברתו לתפקיד אחר:
  • העובדת לא עודכנה מראש כי שוקלים להעביר אותה מתפקידה והיא לא ידעה טרם הישיבה שנושא העברתה מתפקידה יידון במהלך ישיבה זו, וזאת בנוכחות עובדים נוספים.
  • במהלך הפגישה לא ניתן לעובדת הסבר של ממש מדוע הוחלט להעביר אותה מתפקידה ולא ניתנה לה הזדמנות להשמיע את טענותיה ולהתגונן מפני ההחלטה.
  • במסגרת ההחלטה החד צדדית להעביר את העובדת מתפקידה, היתה התעלמות מוחלטת מהמשובים המעולים שקיבלה העובדת במהלך תקופת העסקתה ולא נעשתה כל בדיקה מראש, מה התפקיד החדש שיוצע לעובדת.
 • בגין הפרות אלה , פסק בית הדין לטובת העובדת פיצוי עבור עוגמת נפש בסך 70,000 ₪ (בנוסף פסק בית הדין לתובעת פיצוי בגין נזק נפשי נזק נפש ואבדן הכנסה.)

משמעות

 • מעסיק מחויב לערוך לעובד שימוע כדין טרם קבלת החלטה על העברתו לתפקיד אחר .
 • על המעסיק ליידע מראש את העובד על כוונתו להעבירו מתפקידו ולזמנו לשיחת שימוע, להציג בפניו את השיקולים לרצון להעבירו מתפקידו, לתת לעובד הזדמנות להשמיע את טיעוניו ולקבל את ההחלטה הסופית בלב פתוח ובנפש חפצה .

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.