נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות יציבה בשיעור של 20% מעלה עשוי לקבל מקדמה על חשבון קצבת הנכות מעבודה שהוא זכאי לה, במטרה לסייע לו בתהליך השיקום
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תקציר

נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות יציבה בשיעור של 20% ומעלה זכאי לקבל, בתנאים מסוימים, מקדמה על חשבון קצבת הנכות מעבודה המשולמת לו.

 • המקדמה נועדה לסייע לנפגע העבודה בתחומים הבאים:
  • ביצוע תוכנית שיקום
  • הכשרה מקצועית
  • שיקום כלכלי
  • פתרון בעיות דיור או ניידות הנובעות מהנכות

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס תביעה למקדמת שיקום.
 • בטופס יש לרשום מהי מטרת הבקשה (למה מיועדת המקדמה), מהו סכום המקדמה המבוקש ומהו הסכום הכולל הנדרש לביצוע המטרה.
 • לבקשה יצורפו מסמכים רלוונטיים בהתאם למטרה שעבורה מבוקשת המקדמה (רישיונות, הצעת חוזה, אישור בנייה, הצעות מחיר וכד').
 • מגישים את הבקשה למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים. רצוי להיעזר בפקיד השיקום בסניף לבירורים בנושא הזכאות.
 • אם פקיד השיקום יאשר שנפגע העבודה זקוק למקדמה לאחת מהמטרות שצוינו, תשולם לו המקדמה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים