הקדמה:

עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים למקום ראוי וסביר שבו יוכלו לנוח ולהתרענן במהלך ההפסקות בעבודה
על החברות המספקות את שירותי הניקיון והתחזוקה לוודא כי מזמין השירות דואג לקיומו של מקום מנוחה והתרעננות לעובד


מעסיקים של עובדי ניקיון ותחזוקה (החברות המספקות את שירותי הניקיון והתחזוקה) צריכים לדאוג באמצעות מזמיני השירות (המקומות שבהם מבוצעים שירותי הניקיון והתחזוקה) כי לכל עובד יהיה באתר שבו הוא עובד מקום ראוי וסביר שבו יוכל לנוח ולהתרענן בזמן ההפסקות בעבודה במהלך יום העבודה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • על המעסיק (החברה המספקת את שירותי הניקיון/התחזוקה) לוודא כי מזמין השירות (שאצלו מבצע העובד את עבודתו) דואג למקום מנוחה והתרעננות לעובד.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים