הקדמה:

בשנה הראשונה לשחרורם משירות סדיר, קיימות מגבלות על האפשרות לקרוא לחיילים לשמ"פ
בשנה הראשונה לאחר השחרור ניתן לקרוא רק לשמ"פים יומיים או חצי-יומיים כמפורט בהמשך
למידע נוסף ראו קובץ הוראות הקריאה לשירות מילואים של אגף כח אדם בצה"ל


הוראות הקריאה לשירות מילואים קובעות מגבלות על קריאה לשירות מילואים פעיל של חיילים בשנה הראשונה לשחרורם משירות סדיר.

 • במהלך השנה הראשונה לאחר השחרור משירות סדיר, ניתן לקרוא רק לשמ"פ יומי או חצי-יומי.
  • במהלך 30 הימים הראשונים לאחר שחרורם מהשירות הסדיר, לא ניתן לקרוא לחיילים לשירות מילואים. עם זאת, ניתן לקרוא לחיילים כעבור 7 ימים משחרורם לצורך הצבתם ליחידה.
  • ב-180 הימים הראשונים מהשחרור לא ניתן לקרוא ליותר מ-2 תקופות של שמ"פ, וסה"כ בשנה הראשונה לא ניתן לקרוא ליותר מ-3 תקופות של שמ"פ (יומי או חצי-יומי).
  • למי שמוצבים ביחידת מעבר (ימ"מ): ב-180 הימים הראשונים מהשחרור לא ניתן לקרוא ליותר מ-3 תקופות של שמ"פ, וסה"כ בשנה הראשונה הראשונה לא ניתן לקרוא ליותר מ-5 תקופות של שמ"פ (יומי או חצי-יומי).
  • בשמ"פ למטרת הכשרה/קורס/אימון: לאחר 180 הימים הראשונים מיום שחרורם ניתן לקרוא לחיילים לשמ"פ מצטבר של 14 יום.
 • חישוב המרווח יחל ממחרת היום שבו שוחררו החיילים בפועל מהשירות.

מי זכאי?

 • חיילים שהשתחררו משירות סדיר, כולל:
  • שירות חובה
  • שירות קבע
  • שירות מילואים בתנאי קבע
  • שירות חובה בתנאי קבע הצמודים לשירות החובה

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • חיילי מילואים שנקראו לשמ"פ במהלך תקופת המרווח, או לתקופות ארוכות מהמותר, יכולים להגיש בקשה לביטול/קיצור/דחיית שירות המילואים (58) באמצעות אתר מילואים באזור האישי.

חשוב לדעת

 • קריאה חריגה למילואים בשנה הראשונה לשחרור (ללא התנדבות החייל), היא בסמכות ראש אכ"א.
 • במקרה שחייל התנדב לקריאה החורגת מההנחיות, התנדבותו תאושר על-ידי קצין משא"ן בדרגת רס"ן.

חקיקה ונהלים