הקדמה:

בשנה הראשונה לאחר השחרור מהשירות הסדיר, קיימות מגבלות על האפשרות לקרוא לחייל לשמ"פ
לא ניתן לקרוא לחייל לשירות מילואים ב-30 הימים הראשונים ממועד השחרור
בשנה הראשונה לאחר השחרור ניתן לקרוא לשמ"פים יומיים או חצי-יומיים כמפורט בהמשך


קיימות מגבלות על קריאה לשירות מילואים פעיל של חייל אשר השתחרר משירות סדיר:

 • במהלך 30 הימים הראשונים לאחר השחרור מהשירות הסדיר, לא ניתן לקרוא לחייל כלל לשירות מילואים.
 • במהלך חצי השנה הראשונה ממועד השחרור מהשירות הסדיר:
  • לא ניתן לקרוא לחייל מילואים ליותר מ-2 תקופות של שמ"פ (יומי או חצי-יומי).
  • לחייל מילואים המוצב ביחידת מעבר (ימ"מ) לא ניתן לקרוא ליותר מ-3 תקופות של שמ"פ (חד יומי או חצי-יומי)
 • במהלך השנה הראשונה לאחר השחרור משירות סדיר, לא ניתן לקרוא לחייל לשמ"פ של יומיים ומעלה, אלא רק לשמ"פ יומי או חצי-יומי.
 • חישוב המרווח יחל ממחרת היום שבו שוחרר החייל בפועל מהשירות.

מי זכאי?

 • חייל שהשתחרר משירות סדיר בשירות חובה או בשירות קבע.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • חייל מילואים אשר נקרא לשמ"פ במהלך תקופת המרווח, או אשר נקרא לתקופות ארוכות מהמותר, יכול להגיש בקשה לביטול/קיצור/דחיית שירות המילואים (58) באמצעות אתר מילואים באזור האישי.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים