בשנה הראשונה לשחרורם משירות סדיר, קיימות מגבלות על האפשרות לקרוא לחיילים לשמ"פ
בשנה הראשונה לאחר השחרור ניתן לקרוא רק לשמ"פים יומיים או חצי-יומיים כמפורט בהמשך
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


הוראות הקריאה לשירות מילואים קובעות מגבלות על קריאה לשירות מילואים פעיל של חיילים בשנה הראשונה לשחרורם משירות סדיר.

 • במהלך השנה הראשונה לאחר השחרור משירות סדיר, ניתן לקרוא רק לשמ"פ יומי או חצי-יומי.
  • במהלך 30 הימים הראשונים לאחר שחרורם מהשירות הסדיר, לא ניתן לקרוא לחיילים לשירות מילואים. עם זאת, ניתן לקרוא לחיילים כעבור 7 ימים משחרורם לצורך הצבתם ליחידה.
  • ב-180 הימים הראשונים מהשחרור לא ניתן לקרוא ליותר מ-2 תקופות של שמ"פ, וסה"כ בשנה הראשונה לא ניתן לקרוא ליותר מ-3 תקופות של שמ"פ (יומי או חצי-יומי).
  • למי שמוצבים ביחידת מעבר (ימ"מ): ב-180 הימים הראשונים מהשחרור לא ניתן לקרוא ליותר מ-3 תקופות של שמ"פ, וסה"כ בשנה הראשונה הראשונה לא ניתן לקרוא ליותר מ-5 תקופות של שמ"פ (יומי או חצי-יומי).
  • בשמ"פ למטרת הכשרה/קורס/אימון: לאחר 180 הימים הראשונים מיום שחרורם ניתן לקרוא לחיילים לשמ"פ מצטבר של 14 יום.
 • חישוב המרווח יחל ממחרת היום שבו שוחררו החיילים בפועל מהשירות.

מי זכאי?

 • חיילים שהשתחררו משירות סדיר, כולל:
  • שירות חובה
  • שירות קבע
  • שירות מילואים בתנאי קבע
  • שירות חובה בתנאי קבע הצמודים לשירות החובה

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • חיילי מילואים שנקראו לשמ"פ במהלך תקופת המרווח, או לתקופות ארוכות מהמותר, יכולים להגיש בקשה לביטול/קיצור/דחיית שירות המילואים (58) באמצעות האיזור האישי באתר המילואים של צה״ל.

חשוב לדעת

 • קריאה חריגה למילואים בשנה הראשונה לשחרור (ללא התנדבות החייל), היא בסמכות ראש אכ"א.
 • במקרה שחייל התנדב לקריאה החורגת מההנחיות, התנדבותו תאושר על-ידי קצין משא"ן בדרגת רס"ן.
 • המגבלה על הקריאה למילואים אינה כוללת קריאה למילואים בצו חירום (צו 8).
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים