הורים שילדם נפטר זכאים למשוך את הכספים שנצברו עבורו בתוכנית "חיסכון לכל ילד"

הורים שילדם נפטר זכאים למשוך את הכספים שנצברו עבורו בתוכנית "חיסכון לכל ילד".

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

  • בחודש הפטירה של הילד ובמשך 3 חודשים נוספים המוסד לביטוח לאומי ימשיך להפקיד את הסכום החודשי בסך 57 ₪ לתוכנית החיסכון.
  • בתום 3 החודשים יופסקו ההפקדות החודשיות לתוכנית החיסכון וההורים יוכלו למשוך את כספי החיסכון.
  • אם הילד נפטר לפני שנפתחה תוכנית חיסכון, יופקדו הסכומים החודשיים לחשבון הבנק של ההורים במשך 3 חודשים ואז יופסקו.
  • כדי לקבל את הכספים יש לפנות לבנק או לקופת הגמל שבהם מתנהלת תוכנית החיסכון ולהגיש טופס בקשה למשיכת כספים מתוכנית חיסכון.

ניכוי מס רווחי הון

  • בעת משיכת הכספים ינוכה מתוך הסכום שנצבר מס רווחי הון על הרווחים שנצברו בחיסכון: 25% מהרווח הנומינלי בקופות הגמל ו-15% מהרווח הריאלי בחיסכון הבנקאי (נכון לשנת 2016).

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים