הקדמה:

משך רצף התעסוקה המבצעית בשנה לא יעלה על 25 ימים רצופים
במקרים חריגים ניתן לאשר רצף שמ"פ בתעסוקה מבצעית מעבר לימים שנקבעומשך רצף התעסוקה המבצעית בשנה לא יעלה על 25 ימים (למעט מקרים חריגים).

חריגים

  • ניתן להצמיד לתע"ם עד ארבעה ימי אימון (סה"כ משך התע"ם והימים המוצמדים יעמוד על 29 ימים).
  • ראש אכ"א רשאי לאשר הצמדת ימי אימון נוספים לתע"ם, ובלבד שמשך השירות הרצוף כולל התע"ם לא יעלה על 36 ימים, ומשך התע"ם לא יעלה על 25 ימים.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים