משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי ניידות בשיעור 90%. לילדים עד גיל 18 ולאוכלוסיות נוספות ניתן מימון מלא
משרד הבריאות מממן את תיקון מכשירי הניידות לאחר תום תקופת האחריות שלהם (ראו פרטים בהמשך)


שימו לב
רפורמה צפויה בציוד שיקומי (מכשירי שיקום וניידות)
 • האחריות על מכשירי שיקום וניידות (ציוד שיקומי) תעבור ממשרד הבריאות לקופות החולים בשתי פעימות:
  • פעימה ראשונה (01.01.2024) - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות פשוטים ומורכבים חלקית.
  • פעימה שניה (01.07.2024) - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות מורכבים.
 • מידע נוסף על הרפורמה יעודכן ב"כל זכות" לאחר פרסום ועדכון המידע על-ידי קופות החולים ומשרד הבריאות.

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום, ניידות והליכה.

 • דף זה עוסק בהשתתפות במימון מכשירי ניידות.
 • ההשתתפות במימון מכשירי ניידות היא בגובה 90% מהמחיר שנקבע, או מתקרת ההשתתפות שנקבעה בנוהל, לפי הנמוך מביניהם ובהתאם לסוג המכשיר (כלומר, גובה ההשתתפות העצמית הוא 10% מעלות המכשיר או מתקרת ההשתתפות). לילדים עד גיל 18 ולאוכלוסיות שיפורטו בהמשך ניתן מימון מלא.
 • ההשתתפות במימון ניתנת על-פי חלוקה לשתי קבוצות:
  • מכשירים שנקבע להם סכום מירבי (שאינו מחירו המלא של המכשיר).
  • מכשירים שיש לבדוק עבורם 3 הצעות מחיר. מחיר המכשיר ייקבע על פי ההצעה הזולה ביותר.
 • כמו כן, ניתן לקבל מימון עבור עמידונים לילדים וצעירים עד גיל 21. לפרטים נוספים, ראו מימון עמידונים לילדים ולצעירים.
 • המכשירים נרכשים על-ידי משרד הבריאות בלבד.

מי זכאי?

 • תושבים עם מוגבלות קבועה שזקוקים למכשיר ניידות ומתגוררים בקהילה (לא מאושפזים במסגרת סיעודית/שיקומית).
 • בעקבות עתירה לבג"ץ נקבע שהמדינה אחראית למימון גם עבור מי שמתגוררים במסגרת חוץ ביתית של משרד הרווחה (ראו "פסקי דין" בהמשך).
 • קטינים חסרי מעמד שמבוטחים בביטוח רפואי לילדים שאינם תושבים זכאים לסיוע כפי שהוא ניתן לקטינים בעלי תושבות.

נפגעי תאונות דרכים

 • ככלל, נפגעי תאונות דרכים מבוטחים על-פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 • עם זאת, הם זכאים כיום לקבל מכשירי שיקום וניידות ממשרד הבריאות לאחר סיום ההליך המשפטי בעניינם מול חברת הביטוח, ובתנאי שפסק הדין/הסכם הפשרה שנקבע אינו כולל פיצויים עבור המכשירים גם לעתיד ואינו מונע ממשרד הבריאות להיפרע מחברת הביטוח.
 • עד למתן ההחלטה המשפטית, חברת הביטוח אחראית לאספקה או למימון של המכשירים הנחוצים.
 • לפרטים נוספים, ראו חוזר מינהל רפואה מס' 15/2014 - אישור אביזרי שיקום וניידות ומכשירי הליכה לנפגעי תאונות דרכים.

מי לא זכאי

פטור מתשלום השתתפות עצמית

רשימת מכשירי הניידות

 • רשימת המכשירים, שנקבעה בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כוללת:
  • כסאות גלגלים ידניים
  • טיולונים
  • כסאות טיולון (BUGGY)
  • כסאות גלגלים ממונעים
  • כסאות גלגלים לשירותים
  • כריות מיוחדות לכסאות גלגלים
  • אינסרטים (מערכות ישיבה) לכיסאות גלגלים
  • מיטות פאולר מלא + HI-LOW הידראוליות וחשמליות
  • מזרוני אוויר חשמליים (סטנדרטיים) למניעת פצעי לחץ
  • מנופים ביתיים חשמליים והידראוליים
  • הליכונים אחוריים
  • רולטורים
  • הליכון אמות
  • קביים קנדיות
  • זחלילים/מעלי מדרגות ניידים - במקרים חריגים
שימו לב
למידע נוסף על המכשירים/האביזרים, התנאים לקבלתם ואופן קבלתם, ראו באתר כל הבריאות.

מכשירים במימון מלא למקבלי קצבאות

 • המכשירים הבאים ממומנים רק למקבלי הקצבאות שצוינו לפני כן (ללא צורך בהשתתפות עצמית):
  • הליכונים רגילים
  • מקלות הליכה לסוגיהם
  • כריות ספוג למניעת פצעי לחץ
  • מזרוני ספוג סטנדרטיים ("תבנית ביצים")

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים (ילדים שלומדים במסגרות לחינוך מיוחד יכולים לפנות באמצעות המסגרת החינוכית).
 • רופא המשפחה או רופא מומחה אחר יעביר את הפנייה לפיזיותרפיסט/ית או מרפא/ה בעיסוק (בעלי תעודת הרשאה להמליץ), לצורך בדיקת הזכאות ומתן המלצה.
 • הגורמים המקצועיים בקופת החולים ינחו את הפונים לגבי המסמכים שעליהם להגיש ועל תהליך הגשת הבקשה למשרד הבריאות.
 • מסמכים שיש להגיש:
  • דו"ח רפואי/סיעודי עדכני חתום על-ידי רופא/ה ואח/ות
  • מפרט או המלצה של פיזיותרפיסט/ית או מרפא/ה בעיסוק של קופת החולים המבטחת
  • דו"ח סוציאלי חתום על-ידי עו"ס מקופת החולים או מהמחלקה לשירותים חברתיים ביישוב (מומלץ במקרה של מכשירי ניידות ממונעים/חשמליים או על-פי דרישת הלשכה)
  • תצלום תעודת זהות
 • לפרטים נוספים הרלוונטיים למכשיר הספציפי ניתן ללחוץ על הקישור של אותו מכשיר באתר משרד הבריאות.
 • הגשת המסמכים ללשכות הבריאות יכולה להיעשות על-ידי קופות החולים או ישירות על-ידי הפונה או נציג מטעמו.
 • את הבקשה מגישים לרכז/ת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה.
 • ניתן להגיש את המסמכים בימי קבלת קהל במחלקה, בדואר או בפקס.
 • ועדה מקומית תדון בבקשה והחלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה) תישלח במכתב תשובה לפונה.
 • מכשירים מורכבים (מיטה עם מנגנון חשמלי, כיסא גלגלים ממונע, מנוע עזר לכיסא גלגלים ידני, מנוף עם הפעלה חשמלית וזחליל) מועברים לדיון בוועדה מחוזית.
 • הנחיות לגבי המשך התהליך יפורטו במכתב התשובה שיישלח למי שאושרה בקשתם.

הגשת בקשה לבני 70 ומעלה

 • בפניות של בני 70 ומעלה ישנה אפשרות להגיש את הבקשה למימון מכשירי ניידות באחת מהדרכים הבאות:
  • שליחת הבקשה לכתובת הדוא"ל:
  • שליחת הבקשה לפקס שמספרו: 03-9135864
 • פניות אלה מטופלות על-ידי משרד הבריאות באמצעות חברה חיצונית.

ערעורים וקבילות

תיקון מכשירי ניידות

 • משרד הבריאות מממן את תיקון מכשירי הניידות לאחר תום תקופת האחריות שניתנה על-ידי הספק.
 • החל מה-01.04.2017 ניתן לכל האוכלוסיות מימון מלא גם לתיקונים של מכשירי הניידות הידניים (כגון כסא גלגלים ידני וכסא גלגלים לשירותים), כפי שניתן לפני כן רק לתיקונים של מכשירי ניידות חשמליים. לפרטים נוספים ראו בחוזר מינהל הרפואה מיום 04.05.2017.
 • המשרד רשאי לגבות השתתפות במימון התיקון במקרה של תקלה הנובעת מרשלנות, משימוש בלתי סביר, או משימוש בניגוד להוראות היצרן, הספק או משרד הבריאות.
 • מכשירי ניידות שסופקו עד שנת 2014:
  • לאחר תום תקופת האחריות אין לפנות ישירות לספקים לצורך קבלת שירות תיקונים.
  • אם נדרש תיקון למכשיר יש לפנות למוקד "קול הבריאות" בטלפון: *5400 , 08-6241010.
  • מרבית התיקונים מתבצעים באמצעות היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות.
 • מכשירי ניידות שסופקו החל משנת 2014:
  • במכשירים שסופקו על-ידי ספקים מורשים (במכרז), יש לפנות ישירות אל הספק המורשה שסיפק את המכשיר.
 • למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות.

החלפת כסא גלגלים

 • להחלפת הכסא הנוכחי לכסא חדש מאותו סוג או לכסא מסוג אחר יש להגיש בקשה חדשה בהתאם להליך המתואר למעלה, ולצרף לבקשה מסמכים שבהם הגורמים המקצועיים יפרטו מדוע נדרשת החלפת הכסא.

החזרת מכשירים בתום השימוש

 • המכשירים הבאים יוחזרו ללשכת הבריאות עם תום השימוש בהם:
  • כיסאות גלגלים ידניים (על כל סוגיהם)
  • כיסאות גלגלים לשירותים
  • כיסאות גלגלים ממונעים
  • כיסאות גלגלים עם מנועי עזר
  • טיולונים
  • מיטות
  • מנופים
  • זחלילים/ מעלי מדרגות ניידים
  • הליכונים מיוחדים (רולטורים)
 • מקבל המכשיר וערב נוסף (או ערב בלבד), צריך לחתום בעת קבלת המכשיר על טופס התחייבות ושטר חוב המבטיחים את החזרת המכשיר בתום השימוש בו.

חשוב לדעת

 • האישור למימון המכשיר יהיה בתוקף למשך חצי שנה.
 • מפרט ההמלצה שיאושר בלשכת הבריאות, כולל בתוכו מידע תפקודי ורפואי המועבר, במידת הצורך, לספקים לקבלת הצעות מחיר. אדם המעוניין לשמור על חיסיון בהעברת המידע, יפנה בבקשה ללשכת הבריאות באיזור מגוריו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים