החל מיום 01.04.2024 קופות החולים משתתפות במימון מכשירי ניידות מסוימים (פירוט בהמשך). לילדים עד גיל 18 ולאוכלוסיות נוספות ניתן מימון מלא
עד ליום 01.10.2024, מכשירי ניידות מורכבים יישארו באחריות משרד הבריאות. לרשימה המלאה ראו: מכשירי השיקום והניידות (רפורמה בציוד שיקומי)
קופות החולים יממנו את תיקון מכשירי הניידות לאחר תום תקופת האחריות שלהם (ראו פרטים בהמשך)


שימו לב
הרפורמה בציוד השיקומי (מכשירי שיקום וניידות)
 • האחריות על מכשירי שיקום וניידות (ציוד שיקומי) עברה ממשרד הבריאות לקופות החולים בשתי פעימות:
  • פעימה ראשונה (01.04.2024) - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות פשוטים ומורכבים חלקית.
  • פעימה שניה (01.10.2024) - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות מורכבים.
 • למידע על כלל המכשירים שיעברו במסגרת הרפורמה ראו: מכשירי השיקום והניידות (רפורמה בציוד שיקומי)
 • המידע באתר על הרפורמה הוא חלקי, ויעודכן ב"כל זכות" לאחר פרסום ועדכון המידע על-ידי קופות החולים ומשרד הבריאות.

החל מיום 01.04.2024 קופות החולים משתתפות במימון מכשירי שיקום, ניידות והליכה. עד ליום 01.10.2024, מכשירי ניידות מורכבים יישארו באחריות משרד הבריאות.

מי זכאי?

 • תושבים עם מוגבלות קבועה שזקוקים למכשיר ניידות ומתגוררים בקהילה (לא מאושפזים במסגרת סיעודית/שיקומית).
 • בעקבות עתירה לבג"ץ נקבע שהמדינה אחראית למימון גם עבור מי שמתגוררים במסגרת חוץ ביתית של משרד הרווחה (ראו "פסקי דין" בהמשך).
 • קטינים חסרי מעמד שמבוטחים בביטוח רפואי לילדים שאינם תושבים זכאים לסיוע כפי שהוא ניתן לקטינים בעלי תושבות.

נפגעי תאונות דרכים

 • ככלל, נפגעי תאונות דרכים מבוטחים על-פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 • עם זאת, הם זכאים כיום לקבל מכשירי שיקום וניידות במימון קופת החולים לאחר סיום ההליך המשפטי בעניינם מול חברת הביטוח, ובתנאי שפסק הדין/הסכם הפשרה שנקבע אינו כולל פיצויים עבור המכשירים גם לעתיד ואינו מונע מקופת החולים להיפרע מחברת הביטוח.
 • עד למתן ההחלטה המשפטית, חברת הביטוח אחראית לאספקה או למימון של המכשירים הנחוצים.
 • לפרטים נוספים, ראו חוזר מינהל רפואה מס' 15/2014 - אישור אביזרי שיקום וניידות ומכשירי הליכה לנפגעי תאונות דרכים.

מי לא זכאי?

פטור מתשלום השתתפות עצמית

 • תושבים שזכאים לקבל מכשירי שיקום וניידות (ציוד שיקומי) ומשתייכים לאחת האוכלוסיות הבאות זכאים לפטור מתשלום השתתפות עצמית:
  1. מקבלי תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה
  2. מקבלי תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים
  3. מקבלי קצבת נכות מלאה ליחיד (בודד)
  4. מקבלי קצבת נכות מלאה שכוללת תוספת משפחה (״תלויים״)
  5. מקבלי קצבת נכות כעקרות בית
  6. מקבלי הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה)
  7. חסידי אומות העולם
  8. ילדים ונוער עד גיל 18 (הפטור מתשלום ההשתתפות העצמית הוא רק עבור מכשירי ניידות).
  9. אנשים שהכנסת משפחתם (נטו) לא עולה על גובה קצבת הזקנה עם השלמת ההכנסה שמשולמת לפי הרכב משפחה.
 • על מנת לקבל פטור מהשתתפות עצמית לאנשים שהכנסת משפחתם לא עולה על גובה קצבת הזקנה עם תוספת השלמת ההכנסה (סעיף 9 לעיל), יש להגיש את המסמכים הבאים:
  • שלושה תלושי משכורת אחרונים של שני בני הזוג שכירים, או שומה אחרונה ממס הכנסה לעובדים עצמאים.
  • אישורים על קבלת גמלאות או קצבאות מהביטוח הלאומי.
  • אישור על קבלת קצבת פנסיה מישראל או מחו"ל.
  • אישור על קבלת תגמולים ממשרד הביטחון.
  • אישור על קבלת תגמולים ממשרד האוצר לנפגעי פעולות הנאצים.

רשימת מכשירי הניידות

שימו לב
למידע נוסף על המכשירים/האביזרים, התנאים לקבלתם ואופן קבלתם, ראו באתר כל הבריאות.

מכשירים במימון מלא למקבלי קצבאות

תהליך מימוש הזכות

מכשירי ניידות פשוטים שבאחריות קופות החולים

מכשירי ניידות מורכבים שבאחריות משרד הבריאות

 • לרשימת מכשירי הניידות הפשוטים שבאחריות משרד הבריאות ראו כאן.
 • יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים (ילדים שלומדים במסגרות לחינוך מיוחד יכולים לפנות באמצעות המסגרת החינוכית).
 • רופא המשפחה או רופא מומחה אחר יעביר את הפנייה לפיזיותרפיסט/ית או מרפא/ה בעיסוק (בעלי תעודת הרשאה להמליץ), לצורך בדיקת הזכאות ומתן המלצה.
 • הגורמים המקצועיים בקופת החולים ינחו את הפונים לגבי המסמכים שעליהם להגיש ועל תהליך הגשת הבקשה למשרד הבריאות.
 • מסמכים שיש להגיש:
  • דו"ח רפואי/סיעודי עדכני חתום על-ידי רופא/ה ואח/ות
  • מפרט או המלצה של פיזיותרפיסט/ית או מרפא/ה בעיסוק של קופת החולים המבטחת
  • דו"ח סוציאלי חתום על-ידי עו"ס מקופת החולים או מהמחלקה לשירותים חברתיים ביישוב (מומלץ במקרה של מכשירי ניידות ממונעים/חשמליים או על-פי דרישת הלשכה)
  • תצלום תעודת זהות
 • לפרטים נוספים הרלוונטיים למכשיר הספציפי ניתן ללחוץ על הקישור של אותו מכשיר באתר משרד הבריאות.
 • הגשת המסמכים ללשכות הבריאות יכולה להיעשות על-ידי קופות החולים או ישירות על-ידי הפונה או נציג מטעמו.
 • את הבקשה מגישים לרכז/ת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה.
 • ניתן להגיש את המסמכים בימי קבלת קהל במחלקה, בדואר או בפקס.
 • ועדה מקומית תדון בבקשה והחלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה) תישלח במכתב תשובה לפונה.
 • מכשירים מורכבים (מיטה עם מנגנון חשמלי, כיסא גלגלים ממונע, מנוע עזר לכיסא גלגלים ידני, מנוף עם הפעלה חשמלית וזחליל) מועברים לדיון בוועדה מחוזית.
 • הנחיות לגבי המשך התהליך יפורטו במכתב התשובה שיישלח למי שאושרה בקשתם.


ערעורים וקבילות

תיקון מכשירי ניידות

 • קופות החולים ומשרד הבריאות מממנים את תיקון מכשירי הניידות לאחר תום תקופת האחריות שניתנה על-ידי הספק.
 • החל מה-01.04.2017 ניתן לכל האוכלוסיות מימון מלא גם לתיקונים של מכשירי הניידות הידניים (כגון כסא גלגלים ידני וכסא גלגלים לשירותים), כפי שניתן לפני כן רק לתיקונים של מכשירי ניידות חשמליים. לפרטים נוספים ראו בחוזר מינהל הרפואה מיום 04.05.2017.
 • קופת החולים או משרד הבריאות רשאים לגבות השתתפות במימון התיקון במקרה של תקלה הנובעת מרשלנות, משימוש בלתי סביר, או משימוש בניגוד להוראות היצרן, הספק או משרד הבריאות.
 • מכשירי ניידות שסופקו עד שנת 2014:
  • לאחר תום תקופת האחריות אין לפנות ישירות לספקים לצורך קבלת שירות תיקונים.
  • אם נדרש תיקון למכשיר יש לפנות למוקד "קול הבריאות" בטלפון: *5400 , 08-6241010.
  • מרבית התיקונים מתבצעים באמצעות היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות.
 • מכשירי ניידות שסופקו החל משנת 2014:
  • במכשירים שסופקו על-ידי ספקים מורשים (במכרז), יש לפנות ישירות אל הספק המורשה שסיפק את המכשיר.
 • למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות.

החלפת כסא גלגלים

 • להחלפת הכסא הנוכחי לכסא חדש מאותו סוג או לכסא מסוג אחר יש להגיש בקשה חדשה בהתאם להליך המתואר למעלה, ולצרף לבקשה מסמכים שבהם הגורמים המקצועיים יפרטו מדוע נדרשת החלפת הכסא.

החזרת מכשירים בתום השימוש

 • המכשירים הבאים יוחזרו לקופת החולים או ללשכת הבריאות עם תום השימוש בהם:
  • כיסאות גלגלים ידניים (על כל סוגיהם)
  • כיסאות גלגלים לשירותים
  • כיסאות גלגלים ממונעים
  • כיסאות גלגלים עם מנועי עזר
  • טיולונים
  • מיטות
  • מנופים
  • זחלילים/ מעלי מדרגות ניידים
  • הליכונים מיוחדים (רולטורים)
 • מקבל המכשיר וערב נוסף (או ערב בלבד), צריך לחתום בעת קבלת המכשיר על טופס התחייבות ושטר חוב המבטיחים את החזרת המכשיר בתום השימוש בו.

חשוב לדעת

 • החל מ-01.04.2024, עברה האחריות למימון ואספקת מכשירי ניידות פשוטים לקופות החולים. למידע נוסף ראו: אביזרי ומכשירי שיקום.
 • מוקדי השירות של קופות החולים
  • כללית: מוקד כללית הנדסה בטלפון 5515*.
  • מכבי: מוקד מכבי ללא הפסקה בטלפון 3555*.
  • מאוחדת: מוקד מאוחדת בטלפון 3833*.
  • לאומית: מוקד לאומית בטלפון 507*.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים