סיוע במימון מכשירי ניידות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי ניידות - בשיעור 90% מהמחיר שנקבע, או מתקרת ההשתתפות שנקבעה, בהתאם לסוג המכשיר
יש לפנות ללשכת הבריאות לפני רכישת המכשיר
החל מה-01.04.2017 ניתן מימון מלא גם לתיקונים של כל מכשירי הניידות הידניים, כפי שניתן לתיקונים של מכשירי ניידות חשמליים (ראו פרטים בהמשך)
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום, ניידות והליכה.

 • ערך זה עוסק בהשתתפות במימון מכשירי ניידות.
 • החל מיום 01.01.2013, ההשתתפות במימון מכשירי ניידות היא בגובה 90% מהמחיר שנקבע, או מתקרת ההשתתפות שנקבעה בנוהל (הנמוך מביניהם), בהתאם לסוג המכשיר (לפני כן ההשתתפות היתה בגובה 75%).
 • ההשתתפות במימון ניתנת על פי חלוקה לשתי קבוצות:
  • מכשירים שנקבע להם סכום מירבי (שאינו מחירו המלא של המכשיר).
  • מכשירים שיש לבדוק עבורם 3 הצעות מחיר. מחיר המכשיר ייקבע על פי ההצעה הזולה ביותר.
 • גובה ההשתתפות העצמית הוא 10% מהסכום שקבע משרד הבריאות (עד ליום 01.01.2013 ההשתתפות העצמית היתה בגובה 25%).
 • החל משנת 2014 ניתן לקבל מימון גם עבור עמידונים לילדים וצעירים עד גיל 21. לפרטים נוספים, ראו מימון עמידונים לילדים ולצעירים.

מי זכאי?

מי לא זכאי

פטור מתשלום השתתפות עצמית

רשימת מכשירי הניידות

 • המכשירים, כפי שנקבע בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, הם:
  • כסאות גלגלים ידניים
  • טיולונים
  • כסאות טיולון (BUGGY)
  • כסאות גלגלים ממונעים
  • כסאות גלגלים לשירותים
  • כריות מיוחדות לכסאות גלגלים
  • אינסרטים (מערכות ישיבה) לכיסאות גלגלים
  • מיטות פאולר מלא + HI-LOW הידראוליות וחשמליות
  • מזרוני אויר חשמליים (סטנדרטיים) למניעת פצעי לחץ
  • מנופים ביתיים חשמליים והידראוליים
  • הליכונים אחוריים
  • רולטורים
  • הליכון אמות
  • קביים קנדיות
  • זחלילים/מעלי מדרגות ניידים - במקרים חריגים

מכשירים במימון מלא למקבלי קצבאות

 • המכשירים הבאים ממומנים רק למקבלי הקצבאות שצויינו לעיל (ללא צורך בהשתתפות עצמית):
  • הליכונים רגילים
  • מקלות הליכה לסוגיהם
  • כריות ספוג למניעת פצעי לחץ
  • מזרוני ספוג סטנדרטיים ("תבנית ביצים")

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים (ילדים הלומדים במסגרות לחינוך מיוחד יכולים לפנות באמצעות המסגרת החינוכית).
 • רופא המשפחה או רופא מומחה אחר יעביר את הפניה לפיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק (בעל תעודת הרשאה להמליץ), לצורך בדיקת זכאות להשתתפות במימון המכשיר.
 • הגורמים המקצועיים בקופת החולים ינחו את הפונה לגבי המסמכים אותם עליו להגיש ועל תהליך הגשת הבקשה למשרד הבריאות.
 • המסמכים הנדרשים:
  • דו"ח רפואי/סיעודי עדכני חתום על ידי רופא ואחות
  • מפרט ו/או המלצה של פיזיותרפיסט/ית או מרפא/ה בעיסוק של קופת החולים המבטחת
  • דו"ח סוציאלי חתום על ידי עובדת סוציאלית (בכל מקרה של מכשירי ניידות ממונעים/חשמליים או על פי דרישת הלשכה)
  • תצלום תעודת זהות
 • הגשת המסמכים ללשכות הבריאות יכולה להיעשות על ידי קופות החולים או ישירות על ידי הפונה/נציג מטעמו.
 • את הבקשה מגישים לרכזת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה.
 • ניתן להגיש את המסמכים בימי קבלת קהל במחלקה, בדואר או בפקס.
 • ועדה מקומית תדון בבקשה והחלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה) תישלח במכתב תשובה לפונה.
 • מכשירים מורכבים (מיטה עם מנגנון חשמלי, כסא גלגלים ממונע, מנוע עזר לכסא גלגלים ידני, מנוף עם הפעלה חשמלית וזחליל) מועברים לדיון בוועדה מחוזית.
 • הנחיות לגבי המשך התהליך יפורטו במכתב התשובה שישלח למי שאושרה בקשתו.
 • מי שקיבלו אישור זכאות לרכישה עצמית, יעבירו ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים לצורך קבלת החזר כספי:
  • אישור הזכאות
  • טופס אישור קבלת המכשיר (חתום)
  • חשבונית וקבלה - מסמכים מקוריים
  • פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי (באמצעות צילום צ'ק מבוטל)

ערעור

 • מי שבקשתם לסיוע נדחתה, רשאים לערער על החלטות הוועדות.
 • הערעור יוגש בכתב באמצעות לשכת הבריאות.
 • הדיון בוועדת ערר ייעשה תוך 30 יום מתאריך קבלת הערעור והטיפול בו בלשכת הבריאות.

תיקון מכשירי ניידות

 • משרד הבריאות מממן את תיקון מכשירי הניידות לאחר תום תקופת האחריות שניתנה על-ידי הספק.
 • החל מה-01.04.2017 ניתן לכל האוכלוסיות מימון מלא גם לתיקונים של מכשירי הניידות הידניים (כגון כסא גלגלים ידני וכסא גלגלים לשירותים), כפי שניתן לפני כן רק לתיקונים של מכשירי ניידות חשמליים. לפרטים נוספים ראו בחוזר מינהל הרפואה מיום 04.05.2017.
 • המשרד רשאי לגבות השתתפות במימון התיקון במקרה של תקלה הנובעת מרשלנות, משימוש בלתי סביר, או משימוש בניגוד להוראות היצרן, הספק או משרד הבריאות.
 • מכשירי ניידות שסופקו עד שנת 2014:
  • לאחר תום תקופת האחריות אין לפנות ישירות לספקים לצורך קבלת שירות תיקונים.
  • אם נדרש תיקון למכשיר יש לפנות למוקד "קול הבריאות" בטלפון: 5400*, 08-6241010.
  • מרבית התיקונים מתבצעים באמצעות היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות.
 • מכשירי ניידות שסופקו החל משנת 2014:
  • במכשירים שסופקו על-ידי ספקים מורשים (במכרז), יש לפנות ישירות אל הספק המורשה שסיפק את המכשיר.
 • למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות.

החזרת מכשירים בתום השימוש

 • המכשירים הבאים יוחזרו ללשכת הבריאות עם תום השימוש בהם:
  • כיסאות גלגלים ידניים (על כל סוגיהם)
  • כיסאות גלגלים לשירותים
  • כיסאות גלגלים ממונעים
  • כיסאות גלגלים עם מנועי עזר
  • טיולונים
  • מיטות
  • מנופים
  • זחלילים/ מעלי מדרגות ניידים
  • הליכונים מיוחדים (רולטורים)
 • מקבל המכשיר וערב נוסף (או ערב בלבד), צריך לחתום בעת קבלת המכשיר על טופס התחייבות ושטר חוב המבטיחים את החזרת המכשיר בתום השימוש בו.

חשוב לדעת

 • האישור למימון המכשיר יהיה בתוקף למשך חצי שנה.
 • מפרט ההמלצה שיאושר בלשכת הבריאות, כולל בתוכו מידע תפקודי ורפואי המועבר, במידת הצורך, לספקים לקבלת הצעות מחיר. אדם המעונין לשמור על חיסיון בהעברת המידע, יפנה בבקשה ללשכת הבריאות באיזור מגוריו.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מידע זה עשוי לעניין אותך