משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי הליכה, נעליים רפואיות ותותבות גפיים
יש לפנות ללשכת הבריאות טרם רכישת המכשיר
לצורך מימוש ההטבה יש להצטייד בהמלצה של רופא אורתופד או רופא שיקומי
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


שימו לב
רפורמה צפויה בציוד שיקומי (מכשירי שיקום וניידות)
 • האחריות על מכשירי שיקום וניידות (ציוד שיקומי) תעבור ממשרד הבריאות לקופות החולים בשתי פעימות:
  • פעימה ראשונה (01.04.2024) - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות פשוטים ומורכבים חלקית.
  • פעימה שניה (01.10.2024) - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות מורכבים.
 • מידע נוסף על הרפורמה יעודכן ב"כל זכות" לאחר פרסום ועדכון המידע על-ידי קופות החולים ומשרד הבריאות.

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום, ניידות והליכה, ערך זה עוסק במכשירי הליכה, נעליים רפואיות ותותבות גפיים, הניתנים באמצעות מכון לואיס בתל השומר.

מי זכאי?

 • אנשים עם נכות קבועה הזקוקים למכשירים, כולל מי שמאושפזים במוסדות סיעודיים, בתי חולים ומוסדות של משרד הרווחה.

נפגעי תאונות דרכים

 • ככלל, נפגעי תאונות דרכים מבוטחים על-פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 • עם זאת, הם זכאים כיום לקבל מכשירי שיקום וניידות ממשרד הבריאות לאחר סיום ההליך המשפטי בעניינם מול חברת הביטוח, ובתנאי שפסק הדין/הסכם הפשרה שנקבע אינו כולל פיצויים עבור המכשירים גם לעתיד ואינו מונע ממשרד הבריאות להיפרע מחברת הביטוח.
 • עד למתן ההחלטה המשפטית, חברת הביטוח אחראית לאספקה או למימון של המכשירים הנחוצים.
 • לפרטים נוספים, ראו חוזר מינהל רפואה מס' 15/2014 - אישור אביזרי שיקום וניידות ומכשירי הליכה לנפגעי תאונות דרכים.

מי לא זכאי

השתתפות עצמית

 • ההשתתפות העצמית של המבוטח היא בגובה 25% מעלות המכשיר, או מתקרת ההשתתפות המירבית שנקבעה עבורו, לפי הנמוך מביניהם.
 • במקרים הבאים גובה ההשתתפות העצמית קטן מ- 25%:
  • תותבת ראשונה לאחר הקטיעה - 10% מעלות התותבת
  • תותבת מעל הברך - 15% מעלות התותבת
  • שתי תותבות לאותו קטוע (גפה עליונה או תחתונה) - 10% מעלות התותבות
  • תותבת מעל המרפק - 15% מעלות התותבת
 • פטורים מתשלום השתתפות עצמית:
 • לקבלת הפטור מהתשלום יש להגיש אישורים רלוונטיים.
 • מי שמתקשים לממן את חלקם, יכולים לפנות לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות עם אישורי הכנסה של שני בני הזוג (תלוש משכורת/פנסיה/קצבה, שומת מס לעצמאים ומסמכים אחרים שידרשו).
 • העובדת הסוציאלית רשאית להגדיל את השתתפות משרד הבריאות עד ל-90% מעלות המכשיר במקרים הבאים:
  • באותה שנה נרכש מכשיר נוסף.
  • ישנם במשפחה אנשים נוספים הזכאים לסיוע במימון מכשיר באותה שנה.
  • באותה שנה היו למבקש הוצאות נוספות הקשורות לנכותו, שלא קיבל עבורן סיוע מגורם אחר.
  • המשפחה מממנת שהות של ילד או בן משפחה אחר מדרגה ראשונה במוסד.

רשימת המכשירים

 • המכשירים, כפי שנקבע בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, הם:
  • תותבות לגפיים, כפפות לכיסוי תותבת יד וגרבי גדם (במקרה של החלפת בית גדם או תותבת).
  • נעליים רפואיות מיוחדות.
  • חגורות תומכות גו ואורטוזות (סדים).

תהליך מימוש הזכות

 • יש להצטייד בהמלצה של רופא אורתופד או רופא שיקומי ולפנות אל רכזת הכוונה בלשכת הבריאות באזור המגורים.
 • למי ששוהים במוסדות, הפנייה תוכל להיעשות באמצעות המסגרת שבה הם שוהים.
 • רכזת ההכוונה תבדוק את הפרטים ותפנה את המבקש לרופא מורשה באמצעות כרטיס שיצויין בו שיעור ההשתתפות של המשרד.
 • המבקש יכול לבחור רופא מתוך רשימה שתימסר לו על-ידי רכזת ההכוונה.
 • הרופא יבדוק את המבקש ויקבע את זכאותו למכשיר.
 • המבקש יכול לבחור ספק מתוך רשימת בתי מלאכה מורשים.
 • לאחר קבלת המכשיר, יבדוק הרופא את איכותו והתאמתו לצרכי המבקש.

מוקד זימון תורים ארצי למטופלי מכון לואיס

 • מכון לואיס בשיתוף עם משרד הבריאות הקימו מוקד זימון תורים ארצי כדי להקל על מטופלי המכון, ולצמצם את משך זמן ההמתנה לתור.
 • מטופלי מכון לואיס הזכאים למכשירי הליכה בהתאמה אישית, יכולים לקבוע תור באמצעות המוקד לרופאים המורשים בבתי החולים שבהם פועלות מרפאות המכון.
 • המוקד, שמספרו 03-7575660, פועל בימים א'-ה' בין השעות 15:30-08:30.
 • בשעות שבהן המוקד סגור, הפונה יכול להשאיר הודעה ויחזרו אליו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פרסומים והרחבות