רוכש דירה חדשה זכאי, במקרים מסוימים, לשלם את מחיר הדירה בשיעורים שנקבעו בחוק על פי קצב התקדמות הבנייה
במקרים אלה אסור לקבלן לגבות שיעורים גבוהים יותר מהקבועים בחוק, גם אם הוסכם בחוזה המכר על שיעורי תשלום אחרים
קבלן שגובה תשלום בשיעורים גבוהים מאלה הקבועים בחוק מבצע עבירה פלילית, וניתן להגיש נגדו תלונה למשטרה

תקציר

במקרים מסוימים, שיפורטו בהמשך (ראו "מי זכאי?"), רוכש דירה חדשה זכאי לשלם את מחיר הדירה על פי קצב התקדמות הבנייה ובשיעורים שלא עולים על השיעורים שנקבעו בתקנות.

שיעורי התשלום לדירה בבניין חדש שחלים על הסכמים שנחתמו לפני 16.5.2019

 • 40% ממחיר הדירה: עם גמר התקרה של קומת העמודים או גמר הרצפה של הקומה הראשונה במבנה שלא על קומת העמודים.
 • 20% נוספים ממחיר הדירה: עם גמר שלד(כולל את מחיצות הפנים אך לא את המשקופים והצנרת לאינסטלציית מים וחשמל) הקומה שבה נבנית הדירה.
 • 15% נוספים ממחיר הדירה: עם גמר טיח פנים או תחליף לטיח.
 • 15% נוספים ממחיר הדירה: עם גמר טיח או ציפוי חוץ של הדירה.
 • 10% נוספים ממחיר הדירה: עם מסירת הדירה.

שיעורי התשלום לדירה בבניין חדש שחלים על הסכמים שנחתמו החל מ- 16.5.2019

 • 31% ממחיר הדירה: עם גמר יציקת המפלס התחתון ביותר בבניין (כגון מפלס תת-קרקעי לחנייה או מרתף). שיעור זה כולל את דמי הקדימה ששולמו בעת חתימת ההסכם.
 • 25% ממחיר הדירה: עם גמר עבודות השלד בכל הקומה שהדירה נמצאת בה ובקומות שמתחתיה, ובכלל זה עבודות חשמל ואינסטלציה בשלד, מחיצות פנים ומסגרות פתחים במרחב מוגן דירתי.
 • 5% ממחיר הדירה: עם גמר עבודות השלד בכל קומות הבניין, ובכלל זה עבודות חשמל ואינסטלציה בשלד, מחיצות פנים ומסגרות פתחים במרחב מוגן דירתי.
 • 6% ממחיר הדירה: עם גמר חיפוי חוץ בכל הבניין.
 • 10% ממחיר הדירה: עם גמר טיח וריצוף בדירה.
 • 13% ממחיר הדירה: עם גמר חיפוי פנימי, הרכבת חלונות ומעקות, דלתות כניסה ודלתות אש בדירה (חיפוי פנימי בדירה כולל חיפוי הקירות, לרבות בקרמיקה או בשיש, והנמכת תקרה בגבס).
 • 5% ממחיר הדירה: עם גמר התקנת מערכות משותפות בכל הבניין, לרבות מעליות וכיבוי אש, ופיתוח חצר ושטחים משותפים כנדרש לקבלת אישור אכלוס.
 • 5% ממחיר הדירה: עם קבלת אישור אכלוס ומסירת הדירה בהתאם לחוזה המכר (אישור אכלוס - אישור להספקת מים, חשמל או חיבור טלפון לפי תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון)).

שיעורי התשלום לדירה חדשה במסגרת חיזוק בניין קיים מפני רעידות אדמה

 • 13% ממחיר הדירה: עם גמר עבודות החיזוק לקומה הראשונה של הבניין הקיים, כולל הוספת מרחבים מוגנים דירתיים, לרבות ביסוס, חפירה ודיפון לחניה.
 • 13% ממחיר הדירה: עם גמר עבודות החיזוק של כל הבניין, כולל תקרה עליונה והוספת מרחבים מוגנים דירתיים.
 • 20% ממחיר הדירה: עם גמר עבודות השלד בכל הקומות החדשות בבניין, ובכלל זה עבודות חשמל ואינסטלציה בשלד, מחיצות פנים ומסגרות פתחים במרחב מוגן דירתי.
 • 6% ממחיר הדירה: עם גמר חיפוי החוץ של כל הבניין.
 • 22% ממחיר הדירה: עם גמר טיח וריצוף בדירה.
 • 10% ממחיר הדירה: עם גמר חיפוי פנימי, הרכבת חלונות ומעקות, דלתות כניסה ודלתות אש בדירה (חיפוי פנימי בדירה כולל חיפוי הקירות, לרבות בקרמיקה או בשיש, והנמכת תקרה בגבס).
 • 10% ממחיר הדירה: עם גמר התקנת מערכות משותפות בכל הבניין, לרבות מעליות וכיבוי אש, ופיתוח חצר ושטחים משותפים כנדרש לקבלת אישור אכלוס.
 • 6% ממחיר הדירה: עם קבלת אישור אכלוס ומסירת הדירה בהתאם לחוזה המכר (אישור אכלוס - אישור להספקת מים, חשמל או חיבור טלפון לפי תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון)).

מי זכאי?

 • רוכש דירה חדשה, שהקבלן העניק לו בטוחה באחת מהדרכים הבאות:
  • רישום הערת אזהרה על שם הקונה.
  • שיעבוד הדירה או המקרקעין עליהם היא בנויה.
  • העברת הבעלות או זכויות אחרות בדירה או במקרקעין על שם הקונה.
 • רוכש דירה שקיבל בטוחה (כספיו הובטחו) בדרך אחרת, באמצעות ערבות בנקאית או על-ידי עריכת פוליסת ביטוח, אינו זכאי להגבלת שיעורי התשלום. במקרים אלה ינהגו הצדדים על פי שיעורי התשלום הקבועים בחוזה המכר.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרה שנקבעו בחוזה המכר שיעורי תשלום שונים מאלה שקבועים בחוק:
  • אם שיעורי התשלום שנקבעו בחוזה המכר גבוהים יותר, על הקונה לשלם על פי שיעורי התשלום המקסימליים הקבועים בחוק.
  • אם שיעורי התשלום שנקבעו בחוזה המכר נמוכים יותר (כלומר, מיטיבים עם הקונה), הקונה רשאי לשלם על פי שיעורי התשלום הקבועים בחוזה.
 • אם הקבלן גובה את מחיר הדירה בשיעורים גבוהים מאלה הקבועים בחוק, הוא מבצע עבירה פלילית, וניתן להגיש נגדו תלונה למשטרת ישראל.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים