יולדת המסרבת להניק זכאית לקבל תרכובת מזון לתינוק (תמ"ל) מבית החולים
בית החולים יספק תרכובת מזון לתינוק במקרה שיש הוראה רפואית המתנגדת להנקה (עקב סיכון רפואי שייגרם כתוצאה מההנקה)


הנחיות משרד הבריאות למחלקות היולדות הן לעודד הנקת תינוקות, אולם במקרים מסוימים בית החולים יספק תרכובת מזון לתינוק (תמ"ל).

 • המקרים בהם בית החולים יספק תמ"ל:
 • האם אינה יכולה להניק או שישנו צורך לתת תוספת לחלב האם.
 • האם בחרה להזין את התינוק בתמ"ל (באופן חלקי או מלא), לאחר שקיבלה הדרכה והסבר על ההנקה (הדרכת האם לגבי הנקה תירשם בתיק היולדת).
 • כאשר יש הוראת נגד רפואית להנקה (סיכון רפואי לאם או ליילוד שייגרם כתוצאה מההנקה).
 • איש צוות רפואי עשוי להמליץ על שימוש בתמ"ל כלשהו (ההמלצה והנימוקים לה יירשמו בגיליון הרפואי של היילוד).
 • יש לאפשר להורים לבחור מבין לפחות שתי תרכובות מזון שונות (מותגים שונים).

מי זכאי?

 • כל יולדת.

תהליך מימוש הזכות

 • לאחר הלידה עוברת היולדת הדרכה על הזנת התינוק, במהלכה אמור להינתן הסבר על האפשרות להשתמש בתמ"ל ועל האפשרות לבחור בין תרכובות שונות.
 • על יולדת שאינה מעוניינת להניק את התינוק לציין זאת במפורש בפני הצוות הרפואי.
 • במקרה שההוראות על האכלה בתרכובת מזון הן של הרופאים, ולאחר יידוע של ההורים, תינתן התרכובת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

 • משרד הבריאות אוסר על חלוקת שי ליולדת בבית החולים, המכיל תרכובות מזון לתינוקות (תמ"ל), בקבוקים, מזון לתינוקות, תה וחליטות. כמו כן משרד הבריאות אוסר על חלוקת חומר פרסומי במערך הרפואה בנושא תרכובות מזון לתינוקות.
 • עובדת המועסקת במשרה מלאה או לפחות 174 שעות בחודש, זכאית להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום ללא ניכוי מהשכר, במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה. למידע נוסף, ראו שעת הורות (שעת הנקה) (הזכאות אינה מותנית בהנקה בפועל וניתן לחלוק אותה עם בן/בת הזוג).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י