חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי נותן שירות תחבורה ציבורית חייב להתייחס לנוסעיו בשוויון
לנותן שירות תחבורה ציבורית אסור להפלות נוסע בגלל מוגבלותו


החוק קובע כי נותן שירות תחבורה ציבורית חייב להתייחס לנוסעיו בשוויון, ולכן אסור לו להפלות אדם בגלל מוגבלותו.

  • כמו כן אין לגבות תשלום נוסף על שירות והתאמה לנוסעים, הנדרשים על פי החוק.
  • לנותן השירות אסור להפלות את הנוסעים בדרכים הבאות:
1. לסרב לתת לאדם עם מוגבלות להשתמש בשירות התחבורה.
דוגמה
לנהג מונית אסור לסרב להעלות נוסע בכיסא גלגלים. על פי הנחיות משרד התחבורה הוא אף חייב לסייע לנוסע בכניסה למונית וביציאה ממנה, וכן בהטענת מטענו של הנוסע ופריקתו.
2. לקבוע תנאי שמונע או מגביל את השימוש בשירות התחבורה.
דוגמה
עיוורים שמלווים בכלב נחייה ואנשים עם מוגבלויות מסוימות שמלווים בכלב סיוע זכאים להשתמש בתחבורה הציבורית ככל אדם אחר, ונותן השירות לא יכול למנוע מהם לנסוע עם הכלב.
  • שירותי תחבורה ציבורית מוגדרים כאוטובוסים בקווים עירוניים, רכבות, תובלה אווירית ואניות, המיועדים לציבור.
  • נותני שירות תחבורה ציבורית הם חברה או אדם המסיעים נוסעים. המסיעים העיקריים הם חברות אוטובוסים (כגון "אגד", "דן", וחברות פרטיות) ונהגיהן, רכבת ישראל, ומסיעים פרטיים כמו מוניות וחברות להשכרת רכב.

מי זכאי?

דיווח על אפליית נוסע

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים