הקדמה:

תחנות אוטובוס צריכות להיות מונגשות לנכים
כל תחנות האוטובוס המרכזיות ומסופי האוטובוסים צריכים להיות מונגשים עד שנת 2014


הנגשת תחנת אוטובוס

 • בתחנות האוטובוסים חובה שיהיו אמצעי הנגישות הבאים:
  • מדרכה נגישה אל התחנה.
  • בצמוד לתחנה, בצד הפונה לכיוון האוטובוס, תהיה רחבת היערכות פנויה ממכשולים, וזאת כדי שיהיה אפשר לפתוח כבש (רמפה) בין האוטובוס למדרכה עבור אדם בכיסא גלגלים, ויהיה לו מרחב תמרון נאות. (באחריות הרשות המקומית).
  • מפעיל קו השירות חייב להתקין 2 סוגי שלטים ללקויי ראיה עם פרטי הקו ויעד הנסיעה:
  1. שלט בכתב גדול, שחור על רקע צהוב.
  2. שלט מישוש ובו מידע בכתב מובלט וכתב ברייל.
  • במקרה שיש סככת המתנה בתחנה - רצפת הסככה צריכה להיות בגובה המדרכה, ואורך הספסל ישאיר מקום פנוי לאדם בכיסא גלגלים (80X120 ס"מ).

הנגשת תחנת אוטובוס מרכזית

 • תוסדר דרך נגישה מתחנות האוטובוס שמחוץ לתחנה המרכזית אל פתח התחנה.
 • הכניסות לתחנה וכל מתחם התחנה יהיו נגישים.
 • מידע על לוחות זמנים יהיה נגיש ויימסר גם בפקס ובטלפון ויוצג בכתב גדול.
 • בעמדת המודיעין יותקן זמזם איתור המשמיע צליל בתדר נמוך - לאנשים עם לקות ראיה, והעמדה תסומן בצבע מנוגד לסביבה.
 • עמדת הטלפון תהיה נגישה גם לשימוש של אדם בכיסא גלגלים.
 • מדרגות, קירות, דלתות ומחיצות שקופות יסומנו באמצעי אזהרה ללקויי ראיה.
 • במקרה שמוצבות מכונות אוטומטיות לקבלת מידע או להנפקת כרטיסים, במכונה אחת לפחות יהיו הוראות שימוש בכתב מישוש ובכתב ברייל.
 • בלוחות מידע אלקטרוניים המציינים מועדי נסיעה ויעדים יוצג המידע בצבע צהוב על רקע כהה ובתווים שאינם נעים לרוחב הלוח.

חשוב לדעת

 • כל אדם בעל תעודת עיוור יכול לרכוש בחנות של המרכז לעיוור בישראל שלט למערכות השמע המספקות הכוונה קולית בתחנות (בעלות מסובסדת של 15 ש"ח).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים