תחנות אוטובוס צריכות להיות מונגשות לנכים ולעיוורים ולקויי ראייה
כמו כן, כל תחנות האוטובוס המרכזיות ומסופי האוטובוסים צריכים להיות מונגשים


כל תחנות האוטובוסים צריכות להיות מונגשות לנכים ולעיוורים ולקויי ראייה.

הנגשת תחנת אוטובוס

 • בתחנות האוטובוסים חובה שיהיו אמצעי הנגישות הבאים:
  • מדרכה נגישה אל התחנה.
  • בצמוד לתחנה, בצד הפונה לכיוון האוטובוס, תהיה רחבת היערכות פנויה ממכשולים, וזאת כדי שיהיה אפשר לפתוח כבש (רמפה) בין האוטובוס למדרכה עבור אדם בכיסא גלגלים, ויהיה לו מרחב תמרון נאות (באחריות הרשות המקומית).
  • מפעיל קו השירות חייב להתקין 2 סוגי שלטים ללקויי ראייה עם פרטי הקו ויעד הנסיעה:
  1. שלט בכתב גדול, שחור על רקע צהוב.
  2. שלט מישוש ובו מידע בכתב מובלט וכתב ברייל.
  • במקרה שיש סככת המתנה בתחנה - רצפת הסככה צריכה להיות בגובה המדרכה, ואורך הספסל ישאיר מקום פנוי לאדם בכיסא גלגלים (80X120 ס"מ).

הנגשת תחנת אוטובוס מרכזית

 • מתחנות האוטובוס שמחוץ לתחנה המרכזית צריכה להיות דרך נגישה אל פתח התחנה.
 • הכניסות לתחנה וכל מתחם התחנה צריכים להיות נגישים.
 • המידע על לוחות הזמנים יהיה נגיש ויימסר גם בפקס ובטלפון ויוצג בכתב גדול.
 • בעמדת המודיעין יש להתקין זמזם איתור המשמיע צליל בתדר נמוך - לאנשים עם לקות ראייה, והעמדה תסומן בצבע מנוגד לסביבה.
 • עמדת הטלפון צריכה להיות נגישה גם לשימוש של אדם בכיסא גלגלים.
 • יש לסמן מדרגות, קירות, דלתות ומחיצות שקופות באמצעי אזהרה ללקויי ראייה.
 • במקרה שמוצבות מכונות אוטומטיות לקבלת מידע או להנפקת כרטיסים, במכונה אחת לפחות יהיו הוראות שימוש בכתב מישוש ובכתב ברייל.
 • בלוחות מידע אלקטרוניים המציינים מועדי נסיעה ויעדים יש להציג את המידע בצבע צהוב על רקע כהה ובתווים שאינם נעים לרוחב הלוח.

חשוב לדעת

 • כל אדם בעל תעודת עיוור יכול לרכוש בחנות של המרכז לעיוור בישראל שלט למערכות השמע המספקות הכוונה קולית בתחנות (בעלות מסובסדת של 15 ₪).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
בזכות אתר ת"ד 34510, ירושלים 91000 02-6521308
ווטסאפ 054-8213414
הקליניקה המשפטית לזכויות אנשים עם מוגבלויות - אוניברסיטת בר אילן אתר 03-5318373
כמעיין המתגבר אתר 04-6600456
נגישות ישראל אתר דרך השרון 12, תיבה 28, כפר סבא 4427125 09-7451126

ראו בנוסף

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים