הקדמה:

תחנות הרכבת והרכבות צריכות להיות מונגשות לעיוורים ולקויי ראייה הנוסעים ברכבת ישראל
כדי לשריין מקום ישיבה בקרון נגיש ולקבל סיוע בעלייה לרכבת ובירידה ממנה, רצוי להתקשר למוקד 5770* ולתאם מראש את הנסיעה
למידע נוסף ראו באתר רכבת ישראל


תחנות הרכבת והרכבות צריכות להיות מונגשות לעיוורים ולקויי ראייה הנוסעים ברכבת ישראל, בהתאם למפורט להלן.

הנגשת תחנת רכבת

 • תחנת רכבת צריכה להיות מונגשת באמצעים הבאים:
  • המידע בתחנה, המופיע על לוחות זמני הנסיעה, יימסר גם בפקס ובטלפון ויוצג בכתב גדול.
  • עמדת המודיעין של התחנה תהיה מסומנת בצבע מנוגד לסביבה ומותקן בה זמזם איתור, המשמיע צליל בתדר נמוך. זמזם זה מיועד לאנשים עם לקות ראיה.
  • המדרגות, הקירות, הדלתות והמחיצות השקופים בתחנה יהיו מסומנים באמצעי אזהרה ללקויי ראייה.
  • בלוחות המידע האלקטרוניים בתחנה (המציינים את מועדי הנסיעה והיעדים), המידע יהיה מוצג בצבע צהוב על רקע כהה ובתווים שאינם נעים לרוחב הלוח.
  • לפחות באחת מהמכונות האוטומטיות לקבלת מידע או להנפקת כרטיסים (בהנחה שמכונות כאלו קיימות בתחנה), יהיו כתובות הוראות השימוש גם בכתב מישוש ובכתב ברייל.
 • כל אדם הנושא תעודת עיוור / לקוי ראייה יכול לרכוש בחנות של המרכז לעיוור בישראל שלט למערכות השמע המספקות הכוונה קולית בתחנות (בעלות מסובסדת של 15 ₪).

קרונות נגישים

 • בכל רכבת צריך להיות לפחות קרון נגיש אחד, שיסומן בסמל הנגישות הבינלאומי (אדם בכסא גלגלים).
 • קרון רכבת הוא נגיש כאשר:
  • הוא מכיל מקומות ישיבה המיועדים לנכים, עיוורים ולקויי ראייה.
  • נעשה בו שימוש באמצעים חזותיים וקוליים להודעה על התחנות.
  • הפתחים, המדרגות, מאחזי היד והבליטות שבו מסומנים בצבע בולט לעין.

סיוע לנוסעים עיוורים ולקויי ראייה

 • עיוורים ולקויי ראייה זכאים לסיוע בעלייה לרכבת ובירידה ממנה ולשיריון מקום ישיבה בקרון נגיש. לשם כך, רצוי לתאם מראש את הנסיעה.
 • ניתן לתאם את הסיוע באמצעות שליחת טופס תיאום נסיעה, או בפנייה טלפונית למוקד המידע שמספרו *5770 .

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים