הקדמה:

ככלל, קטין שהוגש נגדו כתב אישום זכאי להיות נוכח בדיונים בבית המשפט ולהביע את עמדתו
הורה של קטין שהוגש נגדו כתב אישום, רשאי להיות נוכח בשעת הדיון, אלא אם כן בית המשפט קבע אחרת
לקטין יש זכות להביע את עמדתו לפני בית המשפט, ובקבלת ההחלטה בעניינו יינתן משקל ראוי לעמדתו


ככלל, קטין שהוגש נגדו כתב אישום זכאי להיות נוכח בדיונים בבית המשפט ולהביע את עמדתו.

 • בית המשפט לנוער רשאי להורות כי נאשם שהוא קטין לא יהיה נוכח בשלב משלבי הדיון אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. טובת הקטין דורשת זאת
  2. קיימים טעמים מיוחדים לכך
  3. הקטין מיוצג על-ידי סניגור
 • בעת מתן פסק הדין או בהחלטה אחרת הקבועה בחוק, חייב הקטין להיות נוכח בדיון.
 • זכותו של הקטין להביע את עמדתו לפני בית המשפט בטרם תתקבל החלטה בעניינו.
 • בקבלת ההחלטה יינתן משקל ראוי לעמדתו של הקטין, בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו.
 • על בית המשפט להסביר לקטין את עמדתו בשפה ובאופן המובנים לו.

מי זכאי?

 • קטין - מי שמלאו לו 12 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים, והוגש נגדו כתב אישום.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר המועצה הלאומית לשלום הילד קמפוס חרוב לילדים, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים. 02-6780606
אתר המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
אתר הקליניקה לזכויות ילדים ונוער באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים 02-5882554
אתר הקליניקה לייצוג נוער וצעירים במרכז הבינתחומי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת.ד. 167 הרצליה, 4610101
אתר מגן - אגודה להגנת ילדים רחוב הרקפת 50 ב' בית שמש 02-9999678
אתר עמותת יחד מחושך לאור 054-4789690
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת.ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים