נוכחות והשתתפות של הורי קטין נאשם בדיון בבית המשפט (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הורה של קטין שהוגש כנגדו כתב אישום, רשאי להיות נוכח בשעת הדיון אלא אם קבע בית המשפט אחרת
כל בקשה שהקטין הנאשם רשאי להגיש לבית המשפט, רשאי גם הורה הקטין להגיש במקומו
הורי הקטין רשאים לחקור ולהשמיע טענות במקום הקטין או יחד אתו
להורה הקטין יש זכות להביע את עמדתו בנושאים מסוימים הנוגעים לקטין, לפני קבלת ההחלטה

הוריו של קטין שהוגש נגדו כתב אישום, רשאים להיות נוכחים בדיונים בבית המשפט, להביע מדעתם ואף ליטול חלק פעיל בדיון לצד הקטין או במקומו.

מי זכאי?

 • הורי קטין בגילאים 12 עד 18, שהוגש כנגדו כתב אישום.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • בית המשפט לנוער, ימציא להורה הקטין העתקים של ההזמנה לדין ושל כתב האישום.
 • בית המשפט יכול לחייב את ההורים להגיע לדיונים בבית המשפט ויכול לקבוע שאין להזמין את ההורה לדיון, אם יש לכך טעמים מיוחדים.
 • בית המשפט יאפשר להורים להגיש לבית המשפט כל בקשה שהקטין הנאשם רשאי להגיש לבית משפט.
 • מהלך הדיון רשאי ההורה של הקטין לחקור עדים ולהשמיע טענות במקום הקטין או יחד איתו.
 • להורה קטין תינתן הזדמנות, לפני קבלת ההחלטה, להביע את עמדתו בדיון בבית המשפט לנוער בנושאים הבאים הנוגעים לקטין:
  • צו להשגחה זמנית.
  • צו להחזקה במעון לצורכי הסתכלות.
  • החלטת בית המשפט לגבי קטין שנפסק שביצע את העבירה..
  • העברת קטין מ מעון נעול למאסר.
  • החלטה בנוגע לדרכי טיפול בקטין שביצע עבירה.
  • החלפת דרך טיפול והארכת תקופת טיפול.
  • הארכת החזקה של הקטין במעון.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר המועצה הלאומית לשלום הילד רח' פייר קניג 38, ירושלים, מיקוד 93469 02-6780606,
אתר המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
אתר הקליניקה לזכויות ילדים ונוער באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים 02-5882554
אתר הקליניקה לייצוג נוער וצעירים במרכז הבינתחומי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת.ד. 167 הרצליה, 4610101
אתר מגן - אגודה להגנת ילדים רחוב הרקפת 50 ב' בית שמש 02-9999678
אתר עמותת יחד מחושך לאור 054-4789690
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת.ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון


גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים