כאשר מדובר בבני זוג מאותו מין, ניתן לבקש צו הורות פסיקתי שיצהיר על ההורות המשפטית של ההורה גם במקרה של קבלת תרומת זרע, ולא רק במקרה של פונדקאות
צו הורות פסיקתי יינתן כאשר בני הזוג קיימו זוגיות טרם תהליך ההיריון. כאשר הזוגיות נוצרה לאחר ההיריון, בן הזוג שאינו ההורה הביולוגי יצטרך לפנות להליכי אימוץ כדי לקבל הכרה כהורה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט לענייני משפחה בחיפה
שם התיק:אמץ 27525-06-13
תאריך:18.08.2014
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה.
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

רקע עובדתי

 • שתי בנות זוג עתרו לבית המשפט לקבלת צו הורות שיסדיר את מעמדה של האם הלא ביולוגית כהורה לכל דבר ועניין כלפי הילד של בת זוגה שנולד מתרומת זרע אנונימית.
 • בנות הזוג חיות יחד יותר מ-15 שנה, מנהלות משק בית משותף, ונולדו להן שלושה ילדים מתרומת זרע אנונימית מאותו תורם.
 • בהסכם החיים המשותפים שנחתם ביניהן נקבע כי כל הילדים שייוולדו להן במהלך חייהן המשותפים ייחשבו כילדיהן המשותפים, ללא קשר לשאלה מי מביניהם היא האמא הביולוגית של הילד.
 • שתי הילדות הראשונות שנולדו לבנות הזוג אומצו על ידי האם הלא ביולוגית, וכאשר נולדה הילדה השלישית פנות בנות הזוג לבית המשפט בבקשה להכיר באם הלא ביולוגית כהורה גם ללא צו אימוץ, אלא באמצעות צו הורות שיכריז על אימהותה.
 • היועץ המשפטי לממשלה התנגד למתן צו הורות וטען כי הליך של בקשה לצו הורות נועד למשמש אך ורק להכרזה על הורים מיועדים שהביאו ילד לעולם במסגרת פונדקאות, ואילו במקרה הנוכחי יש להגיש בקשה למתן צו אימוץ, ובמסגרתו יוגש תסקיר שיבחן את טובת הקטינה.

החלטת בית המשפט

 • ניתן להכריע בשאלת אימהותה המשפטית של המבקשת על הקטינה בדרך של מתן צו הורות פסיקתי, ואין מקום לסירבול בירוקרטי של הפנייה להליך אימוץ.
 • ניתן לעשות זאת באמצעות תובענה לאמהות על פי סעיף 1(4) לחוק בית המשפט לענייני משפחה.
 • ניתן להשתמש בבקשות לצו הורות לא בהליכים ע"פ חוק הסכמים לנשיאת עוברים (חוק הפונדקאות).
 • במקרה זה ניתן להכריע בשאלת אימהותה המשפטית של האם הלא ביולוגית בדרך של מתן צו הורות פסיקתי, ואין מקום לסרבול הבירוקרטי הכרוך בהפניה להליך אימוץ.
 • יש להורות על עריכת תסקיר שייתן תמונה מלאה, עדכנית, ושלמה בהתייחס לילדה השלישית שלגביה מתבקש צו ההורות, לצורך הסרת כל חשש בשאלת טובתה של הקטינה במתן הצו.

משמעות

 • ניתן לבקש צו הורות פסיקתי שיצהיר על ההורות המשפטית של ההורה, גם כאשר מדובר בקבלת תרומת זרע ולא רק במקרה של פונדקאות.
 • אדם שבן זוגו מאותו מין הביא ילד לעולם, יכול לבקש הכרה משפטית במעמדו כהורה באמצעות הגשת בקשה לצו הורות, ללא צורך בהליך אימוץ, וזאת כאשר בני הזוג קיימו מערכת זוגית עוד טרם ההיריון.
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה.
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות