אחד התנאים להגשת בקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל הוא שלחייב אין נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול או מכירה, לא כולל משכורת או הכנסה אחרת
ישנם סוגי נכסים אשר ההכרעה לגבי ערכם תיקבע בכל מקרה לגופו
אם החייב טוען שנכס שברשותו אינו בעל ערך או שאינו ניתן לעיקול, עליו לפרט זאת בבקשה למתן הפטר

אחד התנאים להגשת בקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל הוא שלחייב אין נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול או מכירה.

 • החוק מחריג משכורת או הכנסה אחרת (למשל, גמלה) שהחייב זכאי לה. כלומר, קיומה של משכורת או הכנסה אחרת אינה פוגעת בזכותו של החייב להגיש בקשה למתן הפטר.
דוגמה
דוגמאות לנכסים בעלי ערך
 • דירה (גם אם הדירה בבעלות משותפת)
 • רכב בעל שווי שוק שיש ערך לעיקולו (למשל רכב חדש)
 • קרן השתלמות אשר נצבר בה סכום מהותי
 • אם החייב טוען שנכס שברשותו אינו בעל ערך או שאינו ניתן לעיקול, עליו לפרט זאת כבר בבקשתו למתן הפטר, ולתמוך טענה זו בתצהיר שמוגש עם הבקשה ובמסמכים מתאימים.
 • דוגמה
  דוגמאות לנכסים שלא נחשבים לנכסים בעלי ערך או שאינם ניתנים לעיקול
 • העובדה שאין הצדקה כלכלית לממש נכס אינה מביאה למסקנה שמדובר בנכס שאינו בעל ערך.
 • כלומר, ייתכן שבקשתו של חייב למתן הפטר תידחה מכיוון שיש לו בעלות בנכס, גם אם אין הצדקה כלכלית לממש את הנכס.
 • דוגמה
  דוגמאות לנכסים שעשויים להיחשב כחסרי הצדקה כלכלית למימושם
  • מקרקעין העמוסים תנאים מכבידים
  • מניות של חברות שמכירתן נושאת עלות גבוהה משוויין
  • נכס שלצורך מכירתו על המחזיק לבצע פעולה מכבידה או לשלם סכום כסף רב מערכו
 • ישנם מקרים בהם הקביעה אם נכס הוא בעל ערך או לא תיקבע בכל מקרה לגופו ובהתאם לשיקול הדעת של רשם ההוצאה לפועל.
 • דוגמה
  דוגמאות לנכסים המעלים שאלה לגבי ערכם
  • חלק קטן בחלקת אדמה משותפת
  • רכב משנת 2004 שנקנה בהלוואה, ומכירתו תכסה את ההלוואה בלבד
  • רכב ישן הנחוץ לחייב לשם פרנסתו
  • קרן השתלמות אשר נצברו בה אלפי שקלים בודדים במשך שנים
 • במקרים בהם ייקבע שנכס של החייב הוא בעל ערך, רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע שתנאי למתן ההפטר יהיה העברת הנכס לנושים.
 • ראו גם

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים