עובדי קבלן בתחום השמירה והאבטחה זכאים לסבסוד ארוחות במזנון שבמקום עבודתם אם מזמין השירות מסבסד את ארוחותיהם של עובדיו הישירים
הסבסוד הוא בשיעור זהה לסבסוד שמקבלים העובדים הישירים של מזמין השירות


עובדי קבלן בתחום השמירה והאבטחה זכאים לסבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה, וזאת אם מזמין העבודה נוהג לסבסד את אותן ארוחות לעובדיו הישירים.

  • הסבסוד הוא באותו שיעור שבו מסבסד מזמין השירות את עלות ארוחותיהם של עובדיו הישירים.
דוגמה
במקום עבודה שעובדיו זכאים לקנות במזנון ארוחה יומית מסובסדת תמורת 20 ₪, מאבטחים זכאים לסבסוד זהה מטעם הקבלן המעסיק אותם - גם הם ישלמו 20 ₪ עבור ארוחה זהה במזנון שבמקום העבודה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • עובדי שמירה ואבטחה במגזר הפרטי זכאים להטבה זו החל מנובמבר 2014 (בחברות המעניקות שירותי אבטחה לטיולים העובדים זכאים להטבה זו החל ממרץ 2015).
  • עובדי שמירה ואבטחה במגזר הציבורי זכאים להטבה זו החל מספטמבר 2013, ואם הם מוצבים במשרדים ממשלתיים, הם זכאים להטבה החל ממאי 2012. למידע נוסף ראו סבסוד ארוחות לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים