עובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים זכאים לסבסוד ארוחות במזנון שבמקום עבודתם אם מזמין השירות מסבסד את ארוחותיהם של עובדיו הישירים
הסבסוד הוא בשיעור זהה לסבסוד שמקבלים העובדים הישירים של מזמין השירות


אזהרה
דף זה עוסק בזכאותם של עובדי חברות המספקות שירותים (קבלן שירותים) בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.
ב-2014 נחתמו צווי הרחבה המשווים את מרבית תנאי עבודתם של עובדים אלה לתנאי העבודה של העובדים באותם ענפים במגזר הפרטי.
לפירוט זכויותיהם של כלל העובדים (במגזר הפרטי והציבורי), ראו פורטל עובדי חברות ניקיון ותחזוקה ופורטל עובדי שמירה ואבטחה.

עובדי קבלן בתחום השמירה או הניקיון במגזר הציבורי זכאים לסבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה, וזאת אם מזמין העבודה נוהג לסבסד את עלות הארוחות באותו מזנון לעובדיו הישירים.

  • הסבסוד הוא באותו שיעור שבו מסבסד מזמין השירות את עלות ארוחתם של עובדיו הישירים.
דוגמה
  • עובדי משרד ממשלתי זכאים לקנות במזנון שבמקום עבודתם ארוחה יומית מסובסדת תמורת 20 ₪.
  • עובד ניקיון באותו משרד ממשלתי זכאי לסבסוד זהה מטעם הקבלן המעסיק אותו - העובד ישלם 20 ₪ עבור ארוחה זהה באותו מזנון בימים שהוא עובד בהם.

מי זכאי?

  • עובדי קבלן בתחום הניקיון או השמירה העובדים בגופים ציבוריים, בתנאי שמזמין השירות מסבסד את עלות ארוחתם של עובדיו הישירים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • הזכאות לעובדים בגופים ציבוריים נכנסה לתוקף החל מנובמבר 2013 (ואם העובדים מוצבים במשרדים ממשלתיים, ההטבה תקפה החל ממאי 2012).
  • החל ממרץ 2014 זכאים להטבה דומה עובדי חברות ניקיון ותחזוקה בכלל המגזרים (הציבורי והפרטי), והחל מנובמבר 2014 זכאים לה גם עובדי חברות שמירה ואבטחה במגזר הפרטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים