מקבלי הבטחת הכנסה בגיל פרישה שבבעלותם דירה בבניין בתהליך פינוי-בינוי, עשויים לקבל סבסוד לדמי התחזוקה עבור הדירה החדשה שיקבלו
הסבסוד יהיה בגובה ההפרש שבין דמי התחזוקה החדשים לבין דמי התחזוקה ששולמו לפני הפרויקט
הסבסוד ניתן למשך 5 שנים


אדם שהגיע לגיל פרישה והוא בעל דירה בבניין שנמצא בתוכנית פינוי-בינוי, עשוי להיות זכאי לסבסוד בדמי התחזוקה לאחר סיום הפרויקט, בתנאי שהוא מקבל הבטחת הכנסה ובתנאי שזו דירתו היחידה.

 • המשמעות הוא שאותו דייר לא ישלם עבור ניהול ותחזוקת הרכוש המשותף בבניין יותר ממה ששילם לפני מימוש הפרויקט.
 • הסבסוד ניתן לתקופה של 5 שנים, ולאחריהן האדם ישלם את הסכום המלא.

מי זכאי?

 • אדם שהוא או בן/בת הזוג שלו עונים על כל התנאים הבאים:
  1. הוא הגיע לגיל פרישה במועד שבו הסתיים הפרויקט והוא קיבל לחזקתו את הדירה החדשה שניתנה לו בפרויקט ("דירת התמורה").
  2. דירת התמורה היא הדירה היחידה שבבעלותו.
  3. הוא מקבל גמלת הבטחת הכנסה.

חשוב לדעת

 • לאזרחים ותיקים מגיעה תמורה מיוחדת בפרויקטים של פינוי בינוי, לפרטים ראו הזכות לסרב לעסקת פינוי בינוי.
 • ליזם מותר לתת סבסוד לתקופה ארוכה יותר מ-5 שנים, אבל אסור לו לתת סבסוד לתקופה קצרה יותר, גם אם הדיירים הסכימו לכך.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים