הקדמה:

נפגעי פעולת איבה זכאים לסידור במוסד סיעודי כאשר קיימים גורמים סביבתיים, משפחתיים או סוציאליים, שאינם מאפשרים את המשך שהותם בסביבתם הטבעית
הזכאות נקבעת בהתאם לדרגת הנכות והמצב הרפואי של הנפגע


נפגעי פעולת איבה זכאים לסידור במוסד סיעודי כאשר קיימים גורמים סביבתיים, משפחתיים או סוציאליים, שאינם מאפשרים את המשך שהותם בסביבתם הטבעית, ובתנאי שהם עונים על התנאים המפורטים למטה.

מי זכאי?

  • נפגע פעולת איבה שבשל מצבו אינו יכול להמשיך לשהות בסביבתו הטבעית, והוא עונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • הצורך במוסד סיעודי נובע מהנכות המוכרת;
  • דרגת הנכות שנקבעה לו היא 50% לפחות על מגבלה בתפקודי היציבה וההליכה;
  • דרגת הנכות שנקבעה לו היא 100% ומעלה, והוא חלה במחלה כלשהי שאינה קשורה לנכותו המוכרת.

תהליך מימוש הזכות