הקדמה:

נפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים לסידור במוסד סיעודי כאשר קיימים גורמים סביבתיים, משפחתיים או סוציאליים, שאינם מאפשרים את המשך שהותם בבית
הזכאות נקבעת בהתאם לדרגת הנכות והמצב הרפואי של הנפגעים


נפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים לסידור במוסד סיעודי כאשר קיימים גורמים סביבתיים, משפחתיים או סוציאליים, שאינם מאפשרים את המשך שהותם בבית.

מי זכאי?

  • נפגעי פעולת איבה שבשל מצבם אינם יכולים להמשיך לשהות בבית, ומתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:
    • הצורך במוסד סיעודי נובע מהנכות המוכרת.
    • נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 50% לפחות על מגבלה בתפקודי היציבה וההליכה.
    • נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 100% ומעלה, והם חלו במחלה כלשהי (גם אם אינה קשורה לנכותם המוכרת).

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים ולבקש סידור במוסד סיעודי.
  • לאחר הפנייה תיערך בדיקה והערכת תלות (בדיקת ADL), שבסיומן יוחלט לגבי הזכאות.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים