הקדמה:

נפגעי פעולת איבה זכאים לסידור במוסד סיעודי כאשר קיימים גורמים סביבתיים, משפחתיים או סוציאליים, שאינם מאפשרים את המשך שהותם בסביבתם הטבעית
הזכאות נקבעת בהתאם לדרגת הנכות והמצב הרפואי של הנפגע


נפגעי פעולת איבה זכאים לסידור במוסד סיעודי כאשר קיימים גורמים סביבתיים, משפחתיים או סוציאליים, שאינם מאפשרים את המשך שהותם בסביבתם הטבעית, ובתנאי שהם עונים על התנאים המפורטים למטה.

מי זכאי?

  • נפגע פעולת איבה שבשל מצבו אינו יכול להמשיך לשהות בסביבתו הטבעית, והוא עונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • הצורך במוסד סיעודי נובע מהנכות המוכרת;
  • דרגת הנכות שנקבעה לו היא 50% לפחות על מגבלה בתפקודי היציבה וההליכה;
  • דרגת הנכות שנקבעה לו היא 100% ומעלה, והוא חלה במחלה כלשהי שאינה קשורה לנכותו המוכרת.

תהליך מימוש הזכות

  • בקשות לסידור במוסד סיעודי יש להפנות אל פקיד השיקום בסניף המוסד ביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.
  • לאחר הפנייה תיעשה בדיקה והערכה לעניין האישפוז, שבסיומן יוחלט על הזכאות.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים