נפגעי פעולת איבה שנכותם מצריכה שהות במוסד סיעודי עשויים להיות זכאים למימון השהות במוסד
הזכאות נקבעת בהתאם לדרגת הנכות והמצב הרפואי של הנפגעים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים למימון שהותם במוסד סיעודי בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.

  • המימון ניתן עד לתעריף המירבי של משרד הבריאות ל"יום אשפוז". במקרים חריגים עשויים לאשר עד 20% נוספים.

מי זכאי?

  • נפגעי פעולת איבה שבשל מצבם אינם יכולים להמשיך לשהות בבית, ומתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:
    • הצורך במוסד סיעודי נובע מהנכות המוכרת.
    • נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 50% לפחות על מגבלה בתפקודי היציבה וההליכה.
    • נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 100% ומעלה, והם חלו במחלה כלשהי (גם אם אינה קשורה לנכותם המוכרת).

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים ולבקש סידור במוסד סיעודי.
  • לאחר הפנייה תיערך בדיקה והערכת תלות (בדיקת ADL), שבסיומן יוחלט לגבי הזכאות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים