נפגעי פעולת איבה שנכותם מצריכה שהות במוסד סיעודי עשויים להיות זכאים למימון השהות במוסד
הזכאות נקבעת בהתאם לדרגת הנכות והמצב הרפואי של הנפגעים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים למימון שהותם במוסד סיעודי בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.

 • המימון ניתן עד לתעריף המירבי של משרד הבריאות ל"יום אשפוז". במקרים חריגים עשויים לאשר עד 20% נוספים.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שבשל מצבם אינם יכולים להמשיך לשהות בבית, ומתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:
  • הצורך במוסד סיעודי נובע מהנכות המוכרת.
  • נקבעה להם דרגת נכות 50% לפחות על מגבלה בתפקודי היציבה וההליכה.
  • נקבעה להם דרגת נכות 100% או דרגת נכות 100%+ (מיוחדת), והם חלו במחלה כלשהי (גם אם אינה קשורה לנכותם המוכרת).

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים