הקדמה:

נפגעי פעולת איבה נכים עשויים להיות זכאים לתשלום תוספת למימון צרכים מיוחדים ("עזרת הזולת")
גובה התשלום נקבע על-פי דרגת הנכות, גיל הנפגעים, מצבם המשפחתי, חומרת הפגיעה ומידת התלות שלהם בזולת לביצוע פעולות היום יום (אכילה, רחצה וכו')


נפגעי פעולת איבה נכים עשויים להיות זכאים לתשלום תוספת למימון צרכים מיוחדים ("עזרת הזולת"), שמתווסף מדי חודש לתגמול הנכות.

 • תשלום התוספת נקבע בהתאם לדרגת הנכות, גיל הנפגעים, מצבם המשפחתי, חומרת הפגיעה ומידת התלות שלהם בזולת לצורך ביצוע פעולות היום יום.

מי זכאי?

גובה התשלום (החל מינואר 2022)

 • מידת הקושי בביצוע פעולות היום יום מבוטאת באמצעות יחידה המכונה "משקולת", כאשר גובה התשלום מחושב על-פי מספר המשקולות שנקבעו לזכאים.
 • נכון לאפריל 2022, ערכה של משקולת אחת הוא 97.3 ₪.

תשלום בסיסי שנקבע לפי דרגת הנכות

דרגת הנכות מספר המשקולות גובה התשלום
40%-49% (לגברים, או לנשים שאינן מנהלות משק בית עצמאי)* 4 389.2 ₪
25%-49% (לנשים המנהלות משק בית עצמאי)* 6 583.8 ₪
50%-59% 6 583.8 ₪
60%–69% 8 778.4 ₪
70%-79% 10 973 ₪
80%-100% 12 1,167.6 ₪
 • אישה נשואה, גרושה אלמנה או רווקה מעל גיל 30 בדרגות נכות 25% - 49% נחשבת באופן אוטומטי כ"מנהלת משק בית עצמאי" לצורך קבלת 6 משקולות. המקרה היחידי שבו אישה צריכה להוכיח למוסד לביטוח לאומי כי היא מנהלת משק בית עצמאי (כלומר אינה חיה עם ההורים) הוא כאשר מדובר ברווקה מתחת לגיל 30.

תשלום מוגדל במקרים מיוחדים

 • במקרים מסוימים זכאים נפגעי פעולות איבה לתוספת משקולות, כלומר לתשלום מוגדל.
  • אלמנים/אלמנות: נכים עם דרגות נכות 50%-100% שהתאלמנו (וכל עוד הם אלמנים/אלמנות), יקבלו תשלום כפול מהסכום שצוין בטבלה.
  • נכים שהגיעו לגיל 70 ודרגות נכותם 50%-100%:
   • בשנת 2002 היו זכאים לתוספת של שתי משקולות.
   • משנת 2003 ואילך הם זכאים לתוספת של 4 משקולות.
  • רווק/ה, אלמן/ה או גרוש/ה, שהם הורים לקטין:
   • הורים לילד עד גיל 15 עם דרגות נכות 40%-65% זכאים ל-28 משקולות (2,724.4 ₪).
   • הורים לילד עד גיל 15 עם דרגות נכות 66%-100% זכאים ל-36 משקולות (3,502.8 ₪).
   • הורים לקטין מעל גיל 15 (ומתחת לגיל 18 שנים) זכאים החל משנת 2003, לתוספת של בין 23 ל-31 משקולות, בהתאם לדרגת הנכות.
  • נשים בשלושת חודשי הריונן האחרונים ובמשך 6 חודשים לאחר הלידה:
   • נשים עם דרגות נכות 50%-99% זכאיות ל-68 משקולות (6,616.4 ₪).
   • נשים עם דרגת נכות 100% זכאיות ל-102 משקולות (9,924.6 ₪).
   • נשים עם דרגות נכות 10%-19% עקב פגיעה לוקומוטורית (המקבלות תגמול חודשי) זכאיות החל משנת 2002 ל-12 משקולות (1,167.6 ₪).
   • נשים עם דרגות נכות 20%-49% זכאיות החל משנת 2002 ל-24 משקולות (2,335.2 ₪).
  • פגועי לב: לפגועי לב בדרגת נכות 40% ומעלה תשולם התוספת לפי דרגת נכותם הכוללת (ולא רק לפי אחוזי הנכות שנקבעו להם עקב פעולת האיבה).
  • בני זוג של נכים שנפטרו
   • אם הנכים נפטרו שלא כתוצאה מהפגיעה, בני זוגם זכאים לתגמול כפי שנקבע לנכים טרם מותם, למשך 3 שנים. אם בעת פטירתם הנכים הגיעו לגיל פרישה ושולם להם תשלום כפול, ישולם גם לבני זוגם התשלום הכפול.
  • נכה גרוש עם דרגת נכות 100% מיוחדת שהוא אב לילד עד גיל 15
   • מי שהילד ברשותו ומתגורר עמו זכאי ל-30 משקולות (2,919 ₪).
   • מי שהילד לא ברשותו זכאי ל-15 משקולות (1,459.5 ₪).
  • נכים בדרגת נכות 100% מיוחדת שנולדו להם תאומים או יותר משני תינוקות באותה לידה זכאים לתוספת של 30 משקולות לסכום שצוין בטבלה, עד שימלאו לילדים שנתיים.

תוספת מיוחדת

 • במקרים הבאים הנפגעים יהיו זכאים לתוספות בתנאי שאינם מעסיקים מלווה.
 • נפגעים אלה יקבלו תשלום מלא עבור נכות אחת, הגבוהה מבין השתיים, בתוספת 50% מהתשלום עבור הנכות השנייה, ובתנאי שאינם מקבלים תשלום נוסף בעד מלווים, משמרות או תוספת משקולות (מעבר למספר שנקבע לאותו סוג פגיעה):
  • גבר נשוי עם דרגת נכות 100% ומעלה שאשתו מאושפזת, או שהיא נמצאת בשמירת היריון ועד 3 חודשים לאחר הלידה, זכאי לתשלום כמו לא נשוי במצבו.
  • גבר נשוי עם דרגת נכות 100% מיוחדת שאשתו הגיעה לגיל 40, זכאי לתשלום כמו לא נשוי במצבו.
  • אישה עם דרגת נכות 100% מיוחדת זכאית, מהחודש השישי להריונה, לתשלום כפול מהתשלום לאישה נשואה במצבה, עד שילדיה יגיעו לגיל 15 שנים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות הבסיסית נקבעת בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לנפגעים.
 • תשלום "עזרת הזולת" מתווסף מדי חודש לתגמול הנכות המשולם לזכאים.
 • מי שחל שינוי במצבם המשפחתי המשפיע על הזכאות לתשלום התוספת, יגישו בקשה בצירוף מסמכים המעידים על המצב המשפחתי, או כל מסמך הנדרש להוכחת הסיבה לפנייתם.
 • נפגעים שבעקבות נכותם המוכרת חלה החמרה במצבם התפקודי יגישו בקשה לתשלום תוספת, בצירוף אישורים רפואיים. אם מדובר בהחמרה מתמשכת שאינה משפיעה על אחוזי הנכות שנקבעו להם, הם יעברו הערכה תפקודית כדי לקבוע את דרגת התלות שלהם בזולת (ומספר המשקולות שיהיו זכאים להן).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים