סידור לחולים סיעודיים מורכבים במוסדות גריאטריים לסיעוד מורכב ("בתי אבות") נעשה באמצעות קופות החולים
חולה סיעודי מורכב יכול להיות קשיש, אך יכול להיות גם אדם מתחת לגיל פרישה שמוגדר כסיעודי מורכב בשל מצבו
חולה סיעודי מורכב שמאושפז בבית חולים ורוצה לעבור למוסד גריאטרי צריך לפנות לעובד הסוציאלי במחלקה בבית החולים בה הוא מאושפז
מגורים במוסדות לסיעוד מורכב כרוכים בתשלום השתתפות עצמית של המטופל
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות

חולה סיעודי מורכב שרוצה לשהות במוסד גריאטרי לטיפול במצבים סיעודיים מורכבים, יסודר באמצעות קופת החולים בה הוא מבוטח וזאת על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 • חולה סיעודי מורכב יכול להיות קשיש, אך יכול להיות גם אדם שטרם הגיע לגיל פרישה והוא נחשב סיעודי מורכב בשל מצבו.
 • כיום אין בארץ מוסדות ייעודים עבור מטופלים סיעודיים מורכבים מתחת לגיל פרישה.
 • לאיתור מוסדות סיעוד גריאטריים, ראו באתר משרד הבריאות.

סידור מוסדי לחולה המאושפז בבית חולים

 • כאשר אדם המוגדר כחולה סיעודי מורכב מאושפז בבית חולים ומבקש להגיע למוסד בו קיימת מחלקה גריאטרית לאשפוז סיעודי מורכב, עליו לפנות לעובד סוציאלי במחלקה בה הוא מאושפז.
 • העובד הסוציאלי יפנה לאחות קשר של קופת החולים בה האדם מבוטח וזו תבקש מרופא גריאטר אישור לסידור עבורו.
 • תשובת הגריאטר בקופת החולים תינתן לבית החולים.
 • לאחר קבלת האישור, האדם יכול לבחור את המוסד הגריאטרי המתאים עבורו מתוך הרשימה הקיימת, על בסיס מקום פנוי.
 • לאחר שיסודר התשלום, קופת החולים תנפיק התחייבות והאדם יוכל לעבור למוסד.
שימו לב
 • לקופת החולים אסור למנוע סידור מוסדי מחולה סיעודי מורכב, רק משום שטרם הסדיר את ההשתתפות העצמית.
 • עם זאת, מי שלא יסדיר את ההשתתפות העצמית בהמשך, יהיה חשוף להליכי גבייה מצד קופת החולים.

סידור מוסדי לחולה הנמצא בבית

 • מי שנמצא בבית ומבקש לעבור למוסד גריאטרי, יפנה לרופא המשפחה שלו.
 • אם הרופא מגדיר אותו כחולה סיעודי מורכב, הוא יעביר את הבקשה לרופא הגריאטר המופקד על סידורים במחלקות של סיעודיים מורכבים.
 • אם הבקשה תאושר, החולה יוכל לבחור את המוסד הגריאטרי המתאים עבורו מתוך הרשימה הקיימת, על בסיס מקום פנוי.
 • אחרי שיוסדר התשלום, קופת החולים תנפיק התחייבות והחולה יוכל לעבור למוסד הגריאטרי.
שימו לב
 • לקופת החולים אסור למנוע סידור מוסדי מחולה סיעודי מורכב, רק מהסיבה שטרם הסדיר את ההשתתפות העצמית.
 • עם זאת, מי שלא יסדיר את ההשתתפות העצמית בהמשך, יהיה חשוף להליכי גבייה מצד קופת החולים.

תשלום לבית האבות

 • ההשתתפות העצמית של החולה במחלקה סיעודית מורכבת מתעדכנת מעת לעת ומשתנה בהתאם לקופת החולים ולסוג ביטוח הבריאות שלו. לפרטים ראו אתר כל הבריאות.
 • אם החולה מתקיים מקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) עם השלמת הכנסה, או מכל אחת מהן בנפרד, הקופה רשאית לבקש מהביטוח הלאומי להעביר אליה חלק מהקצבה לצורך מימון הסידור המוסדי. ניתן להעביר עד 80% מההכנסה בקצבאות, כתלות בנסיבות ובצרכים של החולה.

הגשת ערעור

 • אם לדעת החולה הוא אינו יכול לעמוד בתשלום ההשתתפות העצמית, עליו למלא טופס ערעור.
 • לטופס יש לצרף מסמכים שמעידים על הכנסתו, הכנסות בת זוגו והכנסות ילדיו.
 • את הטפסים יש להגיש במרפאת האם של קופת החולים בה הוא מבוטח.
 • מי שלא מרוצה מהחלטת ועדת הערר יכול להגיש ערעור למחלקת זכויות חברים של קופת החולים שבה הוא מבוטח.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות