הקדמה:

קשישים סיעודיים מורכבים מסודרים במוסדות לסיעוד מורכב באמצעות קופות החולים
כאשר קשיש המוגדר כחולה סיעודי מורכב מאושפז בבית חולים ומבקש להגיע לבית אבות, עליו לפנות לעובד סוציאלי במחלקה בה הוא מאושפז
מגורים במוסדות לסיעוד מורכב כרוכים בתשלום השתתפות עצמית של הקשיש
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות

חולה סיעודי מורכב המבקש להגיע לבית אבות, יסודר באמצעות קופת החולים בה הוא מבוטח וזאת על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

סידור מוסדי לחולה המאושפז בבית חולים

 • כאשר קשיש המוגדר כחולה סיעודי מורכב מאושפז בבית חולים ומבקש להגיע לבית אבות, עליו לפנות לעובד סוציאלי במחלקה בה הוא מאושפז.
 • העובד הסוציאלי יפנה לאחות קשר של קופת החולים בה הזקן חבר וזו תבקש מרופא גריאטר אישור לסידור הקשיש.
 • תשובת הגריאטר בקופת החולים תינתן לבית החולים.
 • עם קבלת האישור, העובד הסוציאלי ימסור לקשיש באיזה בית אבות הוא יכול להתאשפז וזאת על-פי הוראת קופת החולים.
 • לאחר שיסודר התשלום, קופת החולים תנפיק התחייבות והקשיש יוכל לעבור לבית האבות.

סידור מוסדי לחולה הנמצא בבית

 • קשיש הנמצא בבית ומבקש לעבור לבית אבות, יפנה לרופא המשפחה שלו.
 • אם הרופא מגדיר אותו כחולה סיעודי מורכב, הוא יעביר את הבקשה לרופא הגריאטר המופקד על סידורים במחלקות של סיעודיים מורכבים.
 • עם קבלת האישור של הרופא או של אחר מטעמו, יימסר לקשיש באיזה בתי אבות הוא יכול להתאשפז וזאת על-פי הוראת קופת החולים.
 • לאחר שיסודר התשלום, קופת החולים תנפיק התחייבות והקשיש יוכל לעבור לבית האבות.

תשלום לבית האבות

 • ההשתתפות העצמית של קשיש במחלקה סיעודית מורכבת הינה כ-116 ש"ח ליום (שיעורי ההשתתפות העצמית מתעדכנים מעת לעת ומשתנים בהתאם לקופת החולים ולסוג ביטוח הבריאות של הקשיש).
 • קשיש ערירי המתקיים מקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) בתוספת השלמת הכנסה בלבד, ישלם 80% מהכנסותיו עבור סידורו בבית האבות.

הגשת ערעור