הקדמה:

במסגרת פרוייקט "חיים בכבוד" מעניקה הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל לניצולי שואה העומדים בתנאי הזכאות, סיוע בהנגשת הבית והתאמתו לצרכים של דייר סיעודי
הסיוע בהנגשת הבית כולל התאמת חדר המקלחת והשירותים לצרכים סיעודיים ,הרחבת פתחי דלתות למעבר כסאות גלגלים והליכונים והתקנת אביזרי בטיחות
תנאי לקבלת הסיוע הנו שהכנסתו החודשית של הניצול אינה עולה על 9,903 ₪ (לא כולל רנטות ותגמולים בגין רדיפות)
הסיוע ניתן בדירה אשר בבעלות הניצול בלבד
למידע נוסף ראו באתר הקרן לרווחה

פרטים

יישוב:
תל אביב
טלפון:
‎03-6090866
עלות:
ללא תשלום

"חיים בכבוד" הינו פרויקט מטעם הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל במסגרתו ניצולי שואה העומדים בתנאי הזכאות עשויים לקבל סיוע בהנגשת הבית והתאמתו לצרכים של דייר סיעודי כגון: הנגשה והתאמת חדר המקלחת והשירותים ,הרחבת פתחי דלתות למעבר כסאות גלגלים והליכונים והתקנת אביזרי בטיחות .

 • הסיוע ניתן בדירה אשר בבעלות הניצול בלבד. במקרה והדירה אינה בבעלות הבקשה תבחן באופן חריג.
 • הגשת הבקשה אינה מהווה הבטחה למתן הסיוע והקרן לרווחה תבחן כל בקשה גופה בהתאם ליכולותיה התקציביים של הקרן .
 • הקרן לרווחה פועלת בשני מסלולים:
  • הראשון, מתן שירות לניצולי שואה המוכרים "ברשימה הלאומית" ומתאימים לקריטריונים, שמגישים בקשה להנגשת דירתם.
  • המסלול השני הוא בשיתוף משרד הבינוי והשיכון ובמסגרתו מאותרים ניצולים הזקוקים להנגשת דירתם , על פי קריטריונים שנקבעו.

נותני השירות

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל בשיתוף משרד הבינוי והשיכון ותורמים פרטיים.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

אופן קבלת השירות

 • יש למלא את טופס הבקשה בעברית ולחתןם עליו
 • לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:
  • אישור ניצולות שהונפק ע"י גוף פורמאלי: קבלת רנטה, תגמולים, אישור מהרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר, אישור מועידת התביעות, אישור צלב אדום או כל אסמכתא אחרת שתוכיח ניצולות.(ניצולי שואה שקיבלו סיוע מהקרן בעבר אינם נדרשים לצרף אישור זה).
  • תדפיס חשבון עו"ש מהבנק ל-3 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
  • צילום ת"ז (כולל ספח).
 • את טופס הבקשה והמסמכים הנוספים המצורפים, יש לשלוח ל"הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל"
  • באמצעות הדואר לכתובת: ת"ד 7197 ת"א, 6721503.
  • באמצעות הפקס למספר: 6968294 -03.
  • באמצעות האמייל בכתובת: .

עלות השירות

השירות ניתן בחינם.

חשוב לדעת