הקדמה:

קופות החולים משתתפות במימון מכשירי שמיעה למבוטחים מבוגרים
הזכאות מגיל 18 ומעלה היא להחזר של עד 3,078.60 ₪ עבור מכשיר לכל אוזן, אחת ל-3.5 שנים (נכון ל-26.01.2022)
מבוטחים בביטוח משלים עשויים להיות זכאים להשתתפות נוספת במימון המכשירים
למידע רשמי ראו אתר כל הבריאות


קופות החולים משתתפות במימון מכשירי שמיעה למבוטחים שזקוקים למכשיר שמיעה.

 • אחת ל-3.5 שנים ניתן לקבל מכשיר שמיעה מדגם בסיסי לכל אוזן, ללא כל השתתפות עצמית.
 • אם מעוניינים לשדרג למכשיר יקר יותר יש לשלם השתתפות עצמית בשיעור ההפרש שבין סכום המכשיר (כפי שסוכם בין הקופה לספק שבהסדר) ל-3,078.60 ₪ (נכון ל-26.01.2022).
 • מבוטחים בביטוח משלים עשויים להיות זכאים להשתתפות נוספת במימון המכשירים. לפרטים ראו אתר כל הבריאות ואצל קופת החולים המבטחת.

מי זכאי?

 • מבוטחים בקופות החולים מגיל 18 ומעלה שעברו בדיקה במכון שמיעה ונקבע כי הם זקוקים למכשיר.
 • לילדים עד גיל 18 ההשתתפות במימון המכשירים ניתנת על-ידי משרד הבריאות. למידע נוסף ראו סיוע במימון מכשירי שמיעה לילדים.

תהליך מימוש הזכות

 • קופות החולים הגיעו (כל אחת בנפרד) להסדרים עם מכוני שמיעה ויבואני מכשירי שמיעה מסוימים.
 • המבוטחים יכולים לרכוש את מכשירי השמיעה אצל ספקים שבהסדר עם קופת החולים ולקבל החזר.
 • מי שמעוניינים לרכוש מכשירי שמיעה באופן פרטי ולא במכון שמצוי בהסדר, צריכים לוודא לפני רכישת המכשיר אם קיים בקופת החולים מסלול החזר עבור רכישה פרטית (קופות החולים רשאיות, אך אינן מחויבות, לאפשר מסלול החזר על רכישה פרטית).
 • לפרטים על אופן מימוש הזכאות, יש לפנות לסניף של קופת החולים המבטחת.

החלפת מכשיר השמיעה

 • הזכאות להחלפת מכשיר שמיעה היא אחת ל-3.5 שנים.
 • אם מצב השמיעה של המטופלים השתנה באופן שלא מאפשר שימוש סביר במכשיר אחרי ביצוע התאמות, הקופה תחליף את המכשיר גם אם טרם חלפו 3.5 שנים.

חשוב לדעת

 • חשוב לוודא שהתאמת המכשיר נעשית על-ידי קלינאי תקשורת מוסמך בעל תואר ורישיון ממשרד הבריאות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

 • ערך זה נכתב בסיוע ארגון בקול.