הקדמה:

לומדי תורה בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים לסיוע כלכלי ממשרד החינוך בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך
גובה הסיוע הוא 1,040 ש"ח לחודש, אך עשוי להיות נמוך יותר בהתאם למספר הזכאים
הזכאות לסיוע מוגבלת ל-5 שנים
למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך

לומדי תורה בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים לסיוע של עד 1,040 ש"ח לחודש ממשרד החינוך. זכאות זו מוגבלת ל-5 שנים.

 • סכומי הסיוע עשויים להיות מופחתים, אם מספר הזכאים יהיה גבוה ובהתאם לגובה התקציב המוקצה למטרה.

מי זכאי?

 • לומד התורה העונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא הורה ל-3 ילדים קטינים לפחות.
  2. הוא לומד בהיקף של 40 שעות לדחוי שירות או 35 שעות למי שקיבל פטור משירות צבאי, ומדווח כמי שלומד יום שלם או שני חצאי יום בכולל הנתמך על ידי משרד החינוך.
  3. הכנסות משק הבית כולו נמוכות מ-14,440 ש"ח ברוטו בשנה.
   • בחישוב ההכנסות נכללים תשלומים מהמוסד לביטוח הלאומי, למעט קצבת ילדים וגמלת ילד נכה, ולא תילקח בחשבון מלגה מהכולל.
   • אם הכנסות משק הבית עולות על 14,440 ש"ח בשנה, אך נמוכות מ-30,בחו000 ש"ח ברוטובשנה, לומד התורה יהיה זכאי לסיוע רק עבור חודשים שבהם ההכנסה אינה עולה על 1,200 ש"ח ברוטו בחודש.
  4. מתחילת השנה שמוגשת בה בקשת הסיוע, לא הייתה בבעלות בני המשפחה יותר מדירת מגורים אחת (למשל אם הבקשה הוגשה בנובמבר 2020, מה-01.01.2020 לא הייתה בבעלות בני המשפחה יותר מדירת מגורים אחת).
  5. אין בבעלות בני המשפחה קרקע שערכה עולה על 36,000 ש"ח.
  6. אין בבעלות בני המשפחה רכב ששוויו עולה על 25,000 ש"ח. בשני המקרים הבאים לא תישלל הזכאות גם כשערך הרכב עולה על 25,000 ש"ח:
   • ילדו של לומד התורה זכאי לגמלת ניידות והרכב משמש להסעת הילד.
   • הרכב משמש את לומד התורה, בת זוגו, הוריהם או ילדיהם לצורך הסעות לטיפול רפואי שניתן מחוץ לביתם לפי תכנית טיפולים שנקבעה מראש, או לטיפול רפואי שניתן 6 פעמים בחודש לפחות, במשך תקופה של 3 חודשים לפחות.

תהליך מימוש הזכות

 • ללומדי תורה שקיבלו תשלומי סיוע כלכלי בשנה הקודמת נשלחים בדואר טופסי הבקשה לסיוע בשנה שאחריה.
 • לומד תורה שטרם קיבל סיוע ועונה על תנאי הזכאות, יכול להגיש בקשה לקבלת הסיוע במועדים שיפורסמו באתר משרד החינוך (לרוב יש להגיש עד סוף נובמבר בקשות עבור השנה העוקבת).
דוגמה
את הבקשות לסיוע בשנת 2021 היה ניתן להגיש עד ב' טבת התשפ"א (17.12.2020).
 • ניתן למלא ולשלוח טופס מקוון שיצורפו אליו המסמכים הנדרשים.
 • ישנה גם אפשרות למילוי טופס ידני:
 • ניתן להגיש את בקשת הסיוע אחת לשנה בלבד (והזכאות לסיוע מוגבלת ל-5 שנים).

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים