פורטל גמלת ניידות כולל מידע על תהליך הגשת התביעה לגמלה, הגמלה עצמה וההטבות הנלוות לה.

גמלת ניידות מעניקה הטבות שונות לילדים ובוגרים שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות, כדי לסייע להם להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. לכל הטבה נקבעו תנאי זכאות ספציפיים. הגמלה משולמת מכספי אוצר המדינה על-פי הסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר למוסד לביטוח לאומי, למעט לימודי נהיגה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים