כיצד מגישים תביעה לגמלת ניידות ומה ההטבות הנלוות לה?

גמלת ניידות מעניקה הטבות שונות לילדים ובוגרים שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות, כדי לסייע להם להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. לכל הטבה נקבעו תנאי זכאות ספציפיים. הגמלה משולמת מכספי אוצר המדינה על-פי הסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר למוסד לביטוח לאומי, למעט לימודי נהיגה.

בפורטל זה נפרט על הזכאות לגמלת הניידות, הדרכים להגשת התביעה וכל ההטבות והזכויות שמגיעות עמה.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים