משרתים במילואים במלחמת חרבות ברזל שמועסקים בחו"ל ושכרם נפגע בשל שירות המילואים עשויים להיות זכאים לסיוע כספי
סכום הסיוע היומי והחודשי המקסימלי הוא בהתאם לגובה התגמול שניתן על-ידי הביטוח הלאומי למשרתי המילואים
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


משרת במילואים שמועסק בחו"ל ואינו מבוטח בביטוח לאומי זכאי לפיצוי במקרה ששכרו נפגע בשל השירות במהלך המלחמה:

 • הביטוח הלאומי ישלם את התגמול המינימלי, בסכום של 310.52 ₪ ליום ו-9,316 ₪ לחודש (נכון לשנת 2024).
 • קרן הסיוע למשרתי המילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל תשלים את סכום התגמול לזכאים, עד לסכום התגמול המקסימלי: 1,634.33 ₪ ליום מילואים, ו- 49,030 ₪ עבור חודש מילואים (נכון לשנת 2024).
טיפ
ניתן לבדוק מה סכום התגמול המשוער במחשבון המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • משרת מילואים שמתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. הוא מועסק בחו"ל ואינו מבוטח בביטוח הלאומי
  2. הוא גויס בתקופת מלחמת חרבות ברזל בצו 8, החל מיום 07.10.2023
  3. שירות המילואים נמשך 8 ימים ומעלה

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לקרן הסיוע למשרתי המילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל, באמצעות טופס מקוון, ובנושא הפנייה לבחור "משרתי מילואים שמרכז חייהם בחו"ל".
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  1. 3 תלושי שכר אחרונים ברצף (בעברית או באנגלית), לפני הגיוס למילואים
  2. חשבונית ואישורים המעידים על גובה הנזק
  3. אסמכתא לניהול חשבון בנק (כולל IBAN, אם מדובר בחשבון בנק בחו"ל)
  4. צילום דרכון
 • לאחר בדיקת הבקשה ואישורה הכסף יועבר לחשבון הבנק שמעודכן במערכות צה"ל. אם פרטי החשבון אינם מעודכנים, יש להיכנס לאתר מילואים ולעדכן שם את פרטי חשבון הבנק.
שימו לב
קרן הסיוע פועלת החל מ-15.112023 למשך שנה, עד ל-15.11.2024

ערעור

 • אם הבקשה לא אושרה, או אושרה באופן חלקי, ניתן להגיש בקשת ערעור מנומקת לוועדת הערעורים.
 • ניתן להגיש בקשת ערעור עד 21 ימים מיום קבלת התשובה. במקרים חריגים ובשיקול דעת יו"ר ועדת הערעור, ניתן יהיה לדון גם בערעורים שיתקבלו לאחר 21 ימים.
 • ניתן לצרף מסמכים שיכולים לתמוך ולאשר את הטענות בערעור.
 • הוועדה תשקול את הנסיבות האישיות של המערער ואת כלל המענים שניתנו לו.
 • ועדת הערעורים תתכנס בסוף השבוע השני בכל חודש (במידת הצורך ניתן לכנס את הוועדה מוקדם יותר).

הגנה מעיקול כספי המענק

 • לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק ולא להעביר אותה לגורם אחר, כל עוד הכספים לא הועברו לזכאים.
 • אם כספי המענק הועברו לחשבון הבנק של הזכאים, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לגורם אחר במשך 90 ימים מהמועד שהועברו (לאחר מכן ניתן לעשות זאת).
 • ניתן יהיה לעקל את המענק במקרה שהזכאים למענק חייבים בתשלום מזונות על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי.

חשוב לדעת

 • הסיוע הכספי מהקרן מהווה הכנסה חייבת במס, ומסכום גובה הפיצוי ינוכה מס במקור.
 • לא ניתן להגיש בקשת פיצוי פעמיים בשל אותו נזק, ובמקרה שיינתן פיצוי כפול בשל אותו נזק, משרת המילואים יידרש להשיב את הכסף.
 • לא יאושר "כפל פיצוי" במסגרת קרן הפיצוי של רשות המיסים.
 • מי שמרכז חייו אינו בישראל עשוי להיות זכאי למענקים כגון מענק משפחה, מענק כלכלת בית, מענק הוצאות אישיות, מקרן הפיצוי.
 • למידע נוסף על זכויות משרתי המילואים במלחמת חרבות ברזל ראו מדריך למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים