אחד מתנאי הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה הוא התייצבות בשירות התעסוקה.

 • עם זאת, במקרים הבאים ניתן לקבל פטור מהחובה להתייצב בשירות התעסוקה לצורך קבלת הבטחת הכנסה.

מי זכאי?

 • מי שעונים על שאר תנאי הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה ומתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים פטורים מהתייצבות בשירות התעסוקה:

עבודה בשכר נמוך

 • עובדים בשכר נמוך במקרים הבאים:
  • עובדים במשרה מלאה. הפטור מההתייצבות יינתן בהתאם לאישור מהמוסד לביטוח לאומי.
  • קופאים בסופרמרקט שעובדים 36 שעות בשבוע.
  • מטפלים בילדים 25 שעות בשבוע.
  • עובדים במשק בית 25 שעות בשבוע.
  • מטפלים בקשישים 20 שעות בשבוע.
  • מטפלים ב-3 קשישים.
 • עובדים נוספים בשכר נמוך שמועסקים במשרה חלקית עשוים לקבל פטור מההתייצבות בהתאם לאישור משירות התעסוקה.

פתיחת עסק

 • מי שפותחים עסק עצמאי ומתקיימים לגביהם שני התנאים הבאים:
  1. הם מקבלים ליווי מקצועי לפתיחת העסק מטעם משרד הכלכלה והתעשייה או במסגרת תוכניות תעסוקתיות מטעם ג'וינט ישראל או עמותות מוכרות אחרות המלוות פתיחת עסקים לעצמאיים חדשים.
  2. הם עובדים 20 שעות שבועיות והכנסתם החודשית היא לפחות 6,268 ₪, או עובדים 12 שעות שבועיות והכנסתם החודשית היא לפחות 1,880.4 ₪.
 • הפטור מההתייצבות יהיה במשך השנה הראשונה ממועד פתיחת העסק ורישומם של העובדים כעצמאים בביטוח הלאומי.

היריון

 • אישה בהיריון החל מהשבוע ה-13 להיריון ועד תום ההיריון.
 • המסמכים הנדרשים: אישור רפואי שנרשם בו שבוע ההיריון.

הורות

 • הורים שנמצא עמם ילד עד גיל שנתיים.
  • זוג הורים (כולל בני זוג מאותו מין) יוכל לבחור מי מביניהם יהיה זכאי.
   • לשם כך עליהם למלא טופס "בחירת הורה לצורך פטור ממבחן תעסוקה" (ניתן להגיש את הטופס עד שימלאו לילד שנה ו-9 חודשים).
   • הבחירה תיכנס לתוקף מה-1 לחודש שלאחר קבלת הטופס החתום בביטוח הלאומי.
  • בני הזוג יכולים לשנות את בחירתם, אך אם בן/ת הזוג השני מתייצב/ת בלשכת התעסוקה, הם מחויבים להישאר עם אותה בחירה במשך לפחות 6 חודשים.
 • אב המטפל בילד שטרם מלאו לו 7 שנים, הנמצא עמו ובהשגחתו בשל מחלה או אשפוז של אשתו (בתנאי שגם האם עונה על כל תנאי הזכאות להבטחת הכנסה והם נבחנים כזוג).

הורות עצמאית (הורים יחידים)

 • הורים עצמאיים (יחידים) (כולל אב נשוי שחי בנפרד מבת הזוג), שבהחזקתם הבלעדית ילד מתחת לגיל שנתיים.
 • הורים עצמאיים שלומדים לימודים על תיכוניים (לא כולל לימודי תואר שני או שלישי) בהיקף של 36 שעות שבועיות או עובדים ולומדים 36 שעות שבועיות, בהתאם לתנאים.

אומנה

 • הורה אומנה שמטפל/ת בילד מתחת לגיל שנתיים (לא כולל אומנה חלקית בחלק משעות היממה).

מחלה

 • חולים שלא מסוגלים לעבוד יותר מ-30 ימים רצופים בגלל מחלה זמנית, תאונה, ניתוח, או שזכאותם לקצבת נכות כללית נמצאת בשלבי בדיקה.
 • המסמכים הנדרשים: אישור רפואי על המחלה ועל פרק הזמן שבמהלכו הם לא מסוגלים לעבוד.
 • תקופת הזכאות: לא יותר מ-6 חודשים.

נכות

טיפול בבן משפחה חולה

 • מי שמטפלים בבן/בת הזוג, ילד/ה (גם ילד בוגר או ילד במשפחת אומנה) או הורה, החולים וזקוקים להשגחה מתמדת. זאת בתנאי שהם גרים עם החולה באותה דירה, ומטפלים בו ברוב שעות היממה, 45 ימים רצופים לפחות לפני הגשת התביעה לקצבה.
 • המסמכים הנדרשים: אישור רפואי לגבי הצורך בהשגחה מתמדת על החולה, שתצוין בו תקופת ההשגחה. אם מדובר בטיפול בילד - טופס הצהרה על היעדרות בשל מחלת ילד.
 • תקופת הזכאות לפטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה היא לרוב עד 6 חודשים, אלא אם כן מדובר במקרים הבאים:
  • ילד המקבל גמלת ילד נכה (או זכאי לגמלת ילד נכה שאינו מקבל אותה בשל קבלת גמלת ניידות). אם ההורים חיים יחד, אחד מהם יהיה פטור מההתייצבות. אם ההורים חיים בנפרד, הפטור יינתן רק להורה שהילד נמצא בהחזקתו.
  • טיפול באב חולה בן 65 ומעלה או באם חולה בת 60 ומעלה.
 • הפטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה לא יינתן אם אדם אחר זכאי לקצבה או לפטור כי הוא מטפל באותו חולה.

גיל פרישה

שיקום מקצועי

 • מי שנמצאים במרכז לשיקום מקצועי, או במסגרת שיקום מטעם המוסד לביטוח לאומי או הרשות לשיקום האסיר, או במסגרת שיקומית בפיקוח משרד ממשלתי, ומרבית שעות היום מוקדשות לשיקום.
 • המסמכים הנדרשים: אישורים על השתתפות פעילה בתהליך השיקום.
 • תקופת הזכאות: כל זמן ההימצאות בשיקום.

עולים

שהות במקלט לנשים נפגעות אלימות

פיקוח על מעצר בית

 • מי שמשגיחים על ילד/ה או בן/בת זוג שנמצאים במעצר בית.
 • תקופת הזכאות: כל עוד התנאי הזה מתקיים.

מעצר בית או עבודות שירות

 • עצירים במעצר בית מלא (או במעצר בית בשעות העבודה המקובלות) עם פסק דין שקובע את התקופה שבה ישהו במעצר בית.
  • תקופת הזכאות: כל עוד התנאים האלה מתקיימים.
 • אסירים ועצירים בעבודות שירות.
  • המסמכים הנדרשים: אישור משירות בתי הסוהר.
  • תקופת הזכאות: כל עוד האסירים מבצעים את עבודות השירות.

שחרור ממאסר

 • אסירים משתחררים שהיו במאסר 6 חודשים רצופים לפחות, והגישו תביעה לקצבה לא יותר מחודשיים מאז החודש שבמהלכו השתחררו.
 • המסמכים הנדרשים: אישור מבית הסוהר.
 • תקופת הזכאות:
  • חודשיים, למי שהגישו תביעה בחודש שהשתחררו או בחודש הראשון שלאחר חודש השחרור.
  • חודש, למי שהגישו תביעה בחודש השני שלאחר חודש השחרור.
 • למידע נוסף ראו הבטחת הכנסה לאסירים משוחררים.

אלכוהול, סמים ודרי רחוב

 • מי שעונים על אחד מהמצבים האלה:
  • הם הוכרו כמכורים או כנגמלים מהתמכרות לאלכוהול על-ידי המרכז לטיפול באלכוהוליסטים בפיקוח משרד הרווחה ומשרד הבריאות.
  • הם הוכרו כמכורים או כנגמלים מהתמכרות לסמים על-ידי הגופים שהסמיכו אותם לכך משרד הרווחה ומשרד הבריאות.
  • הם עונים על הגדרת דרי רחוב.
 • המסמכים הנדרשים: דוח של העו"ס המטפל/ת.

אסון בלתי צפוי

 • מי שנקלעו למצוקה חמורה עקב אסון או מקרה לא צפוי (כגון מוות של קרוב משפחה, שריפה במקום המגורים וכד').
 • הזכאות תיקבע בהתאם לשיקול הדעת של פקיד התביעות, עד לתקופה של חודשיים.

ילדים

 • ילדים יתומים או נטושים, לפרטים נוספים ראו קצבת הבטחת הכנסה לילד יתום או לילד נטוש.
 • ילדים שאחד מהוריהם אינו תושב ישראל וההורה השני תושב ישראל שנמצא במעצר או מאסר.
  • המסמכים הנדרשים: דוח משירותי הרווחה או גורם מטפל אחר. אישור משירות בתי הסוהר על ההורה שהוא תושב ישראל, בציון מועד תום תקופת המאסר ומועד השחרור לאחר 2/3 מהתקופה.

תהליך מימוש הזכות

 • כאשר מגישים את התביעה להבטחת הכנסה יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים למצב שמזכה בפטור מההתייצבות.
 • מי שיענו על תנאי הזכאות לא יצטרכו להתייצב בלשכת התעסוקה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים