הקדמה:

הרשויות המקומיות מספקות סיוע ושירותים שונים למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) המתגוררות בתחומן


בכל רשות מקומית קיימת מחלקה לשירותים חברתיים שבה ניתן לקבל מידע וסיוע אישיים ומשפחתיים.

מי זכאי?

סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי ברשות המקומית

 • משפחה שבראשה הורה עצמאי זכאית להנחה בתשלום הארנונה.
 • נוסף על ההנחה בתשלומי הארנונה, תיתכן קבלת סיוע נוסף מהרשות המקומית, בהתאם לכללי כל רשות.
 • במרבית הרשויות המקומיות, מפעילה המחלקה לשירותים חברתיים קבוצות תמיכה שונות, כגון קבוצות לאמהות ואבות עצמאיים וקבוצות לילדים הגדלים במשפחה שבראשה הורה עצמאי.
 • בחלק מהרשויות המקומיות פועלים מרכזים יעודיים למשפחות שבראשן הורה עצמאי. ניתן למצוא רשימה ארצית של מרכזים אלו בחוברת שהוציא משרד הרווחה - מידע למשפחות חד הוריות (עמ' 92).
 • שירותים נוספים הניתנים במחלקות לשירותים חברתיים:
  • סדנאות קבוצתיות המתקיימות בתנאי נופש מחוץ לאזור המגורים. הסדנאות נמשכות 3-5 ימים ועוסקות בתכנים שונים על ידי שימוש באמצעים מגוונים.
  • קייטנות לאמהות אשר במסגרתן משתלבות גם אמהות עצמאיות. יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים לבירור הזכאות להשתתפות בקייטנות אלה.
  • מרכזי קשר הורה ילד, המהווים מסגרת תמיכה מוגנת ומקצועית לקיום מפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של סכסוכים משפחתיים על רקע פרידה, גירושין או אלימות. הפנייה למרכז הקשר נעשית באמצעות עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד) או העובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים המטפל במשפחה.
 • לפרטים נוספים על הסיוע ומרכזי השירות למשפחות חד הוריות ברשויות השונות:
 • חולון
 • חיפה
 • ירושלים
 • כפר סבא
 • לוד
 • מודיעין מכבים רעות.
 • פתח תקוה
 • ראשון לציון
 • תל-אביב יפו

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים