הרשויות המקומיות מספקות סיוע ושירותים שונים למשפחות שבראשן הורה עצמאי המתגוררות בתחומן


בכל רשות מקומית קיימת מחלקה לשירותים חברתיים שבה ניתן לקבל מידע וסיוע אישיים ומשפחתיים.

מי זכאי?

הסיוע הניתן למשפחות

 • משפחה שבראשה הורה עצמאי זכאית להנחה בתשלום הארנונה.
 • נוסף על ההנחה בתשלומי הארנונה, תיתכן קבלת סיוע נוסף מהרשות המקומית, בהתאם לכללי כל רשות.
 • במרבית הרשויות המקומיות, פועלות מטעם המחלקה לשירותים חברתיים קבוצות תמיכה שונות, כגון קבוצות לאמהות ואבות עצמאיים וקבוצות לילדים הגדלים במשפחה שבראשה הורה עצמאי.
 • בחלק מהרשויות המקומיות פועלים מרכזים ייעודיים למשפחות שבראשן הורה עצמאי. ניתן למצוא רשימה ארצית של מרכזים אלו בחוברת המידע של משרד הרווחה (עמ' 96).
 • שירותים נוספים הניתנים במחלקות לשירותים חברתיים:
  • סדנאות קבוצתיות המתקיימות בתנאי נופש מחוץ לאזור המגורים. הסדנאות נמשכות 3-5 ימים ועוסקות בתכנים שונים על ידי שימוש באמצעים מגוונים.
  • קייטנות לאמהות המיועדות גם לאמהות עצמאיות. יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים לבירור הזכאות להשתתפות בקייטנות אלה.
  • מרכזי קשר הורה-ילד, המהווים מסגרת תמיכה מוגנת ומקצועית לקיום מפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של סכסוכים משפחתיים על רקע פרידה, גירושין או אלימות. הפנייה למרכז הקשר נעשית באמצעות עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד) או העובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים המטפל במשפחה.
 • ניתן למצוא פרטים נוספים על הסיוע ומרכזי השירות למשפחות באתרי הרשויות המקומיות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים