הקדמה:

משפחות נפגעי עבירות המתה זכאיות לקבל סיוע רגשי מטעם משרד הרווחה והשירותים החברתיים
השירות מותנה באישור של ועדת זכאות על כך שהמוות לא התרחש בשל מעורבות המנוח בפשע
השירות ניתן ללא תשלום


מרכזי הסיוע למשפחות של נפגעי עבירות המתה כוללים מערך אבחוני שבו מותאם טיפול לבני המשפחה ומערך טיפולי מיומן.

  • המרכזים מופעלים כיום באמצעות עמותת אלה.
  • במרכז הסיוע נבדקים הקשיים והצרכים הייחודיים של כל בני המשפחה, ועל פיהם מותאם הסיוע הניתן להם.
  • הטיפול במרכזי הסיוע כולל:

מי זכאי?

  • נפגעי עבירות המתה - בני משפחה מדרגה ראשונה (הורים, אחים, בעל/אישה/ידוע בציבור וילדים) של מי שעבירת רצח או הריגה גרמה למותו, וזכאותם לסיוע אושרה על-ידי ועדת הזכאות.

תהליך מימוש הזכות

  • בני המשפחה מוזמנים לפנות למרכז הסיוע.
  • מספר הטלפון של מרכז הסיוע למשפחות נפגעי עבירות המתה: 03-6910921 (ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי)

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות