סימון אזור חניה לנכה בסמוך לביתו (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אנשים המוגבלים בניידות רשאים לבקש מהרשות המקומית כי יוצב בקרבת ביתם תמרור חניה בלעדי לנכה (ג-43) לסימון אזור חניה
באפריל 2018 ייכנס לתוקף תיקון לחוק, הקובע הוראות אחידות לכלל הרשויות המקומיות בנושא זה (הפרטים יעודכנו בערך כאשר התיקון ייכנס לתוקפו)

אנשים המוגבלים בניידות יכולים לפנות לרשות המקומית בבקשה להציב בקרבת ביתם תמרור ג-43 לסימון אזור חניה בלעדי לנכה.

 • כל רשות מקומית התקינה חוקי עזר שהסדירו את הנושא בשטח שיפוטה. מסיבה זו, הליך קבלת החניה עשוי להשתנות כיום בין רשות אחת לשנייה.
 • באפריל 2018 ייכנס לתוקף תיקון מס' 7 לחוק חניה לנכים, הקובע הוראות אחידות לכלל הרשויות המקומיות בנושא הקצאת מקום החניה (המידע בערך זה יעודכן כאשר התיקון ייכנס לתוקפו).

מי זכאי?

 • אדם מגיל 3 ומעלה שעבר ועדת ניידות בלשכת הבריאות ונקבעו לו 60% מוגבלות בניידות.
 • הורים לילד/בוגר שעבר ועדת ניידות בלשכת הבריאות ונקבעו לו 60% מוגבלות בניידות.
 • מי שעבר את גיל הפרישה עשוי להיות זכאי בהתבסס על חוות דעת של רופא מומחה לגבי היותו עם 60% מוגבלות בניידות.

מקרים שבהם לא יינתן אישור להצבת תמרור או סימון אזור חניה

 • במקרים הבאים לא יינתן אישור להצבת תמרור או סימון אזור חניה:
  • למבקש החניה יש חניה פרטית לדירה.
  • במקום מגורי הנכה קיימים מקומות חניה פנויים.
 • במקרה שיש קושי במציאת מקום חניה והנכות היא נכות קשה, תישקל בחיוב הצבת תמרור/סימון אזור החניה לרכב נכה.
 • במקרה שישנה חניה פרטית, אולם הכניסה לבית מתאפשרת רק ממקום אחר, תישקל בחיוב הצבת תמרור.

תהליך מימוש הזכות

 • ככלל, יש לפנות בכתב לגוף האחראי ברשות המקומית על הצבת התמרורים (לרוב מדובר ב"ועדת תחבורה עירונית", אך השם יכול להשתנות מרשות לרשות) באגף התנועה של הרשות המקומית ולצרף את המסמכים הבאים:
  • מכתב בקשה
  • צילום תעודת זהות
  • צילום רישיון רכב
  • אישור על אחוזי הנכות מגורם מוסמך (כגון המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון)
  • אישור על אחוזי המוגבלות בניידות ממשרד הבריאות
  • מי שעבר את גיל הפרישה עשוי להתבקש לצרף, לחלופין, חוות דעת של רופא מומחה המעידה על 60% מוגבלות בניידות, בהתבסס על סעיפי הליקוי של משרד הבריאות (ניתן למצוא את רשימת הליקויים בטופס הבקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות)
  • אישור ממשרד התחבורה על קבלת תג חניה לרכב נכה/צילום תג החניה משני צדיו
 • הוועדה ברשות המקומית תשקול את נחיצות התמרור ותחליט אם לאשר את הבקשה, לדחותה, או לבקש מידע נוסף.
 • הוועדה צריכה לנמק את החלטתה.
 • מומלץ לבקש את החלטת הוועדה בכתב.

חשוב לדעת

 • רשויות מסוימות גובות תשלום עבור הצבת התמרור.
 • בעל דירה בבית משותף יכול בתנאים מסוימים להקצות עבורו מקום חניה בחניון הבניין או להכשיר עבורו מקום חניה מיוחד. למידע נוסף ראו חניית נכים בבית משותף.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים