עיוור בעל תג חניה לרכב נכה זכאי להקצאה של מקום חניה בלעדי עבורו מטעם הרשות המקומית במרחק שלא יעלה על 200 מטר מביתו
במקרה שלא נמצא אזור חניה בטווח של 200 מטר, הרשות המקומית רשאית למצוא מקום חניה במרחק שלא יעלה על 400 מטר מביתו של העיוור
הרשות המקומית תישא בעלות הקצאת החניה והצבת התמרור המסמן אותה
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה

תקציר

עיוורים שהונפק להם תג חניה לרכב נכה זכאים להקצאה של מקום חניה לרכב סמוך לביתם מטעם הרשות המקומית.

 • הרשות תקצה חניה קרובה לביתו של העיוור ככל הניתן, ולא יותר מ-200 מטר מביתו. אם אין באפשרות הרשות להקצות חניה במרחק זה, היא רשאית להקצות ולסמן את החניה עד 400 מטר מביתו של העיוור.

מי זכאי?

 • עיוור בעל תג חניה לרכב נכה.
 • אדם שמתלווה אל העיוור ונוהג עבורו ברכב שהוקצה לו מקום החניה רשאי להחנות את הרכב באותו מקום חניה.

מי לא זכאי

 • עיוור שיש לו חניה המותאמת לצרכיו ונמצאת בשימושו באופן קבוע ובלעדי, כולל חניה פרטית לדירה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה בכתב לגוף האחראי ברשות המקומית על החניה והצבת התמרורים (השם עשוי להשתנות מרשות לרשות, לדוגמה "מחלקת החניה", "ועדת התמרור המקומית", או "ועדת תחבורה עירונית").
 • הבקשה תכלול את המסמכים הבאים:
  • מכתב בקשה עם פרטי הפונה
  • צילום של תעודת הזהות (כולל הספח עם הכתובת)
  • צילום של רישיון הרכב שעבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה
  • צילום של תעודת עיוור / לקוי ראייה
  • צילום של תג החניה לרכב נכה (משני צדדיו) שהונפק עבור אותו רכב
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ניתן למצוא מידע וטופס בקשה רלוונטי (לדוגמה, ראו פרטים וטופס באתר עיריית תל אביב).
 • הרשות המקומית תקצה את מקום החניה בתוך 60 ימים מהיום שבו הוגשה הבקשה.
 • הרשות תציב בחניה תמרור המייחד את מקום החניה לרכבו של העיוור, שיצויין עליו מספר הרכב.

חשוב לדעת

 • הרשות המקומית תישא בעלות הקצאת החניה והצבת התמרור המסמן אותה.
 • בעל דירה בבית משותף יכול בתנאים מסוימים להקצות עבורו מקום חניה בחניון הבניין או להכשיר עבורו מקום חניה מיוחד. למידע נוסף ראו חניית נכים בבית משותף.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים