הורה שילדו שולב באומנה, נדרש לשלם דמי השתתפות חודשיים עבור הוצאות החזקת הילד למשך תקופת האומנה
סכום דמי ההשתתפות נקבע אחת לשנה, בהתאם להכנסות ההורה (או שניהם) מעבודה וממקורות אחרים
מומלץ להורים לבדוק אם הם זכאים להנחה בדמי ההשתתפות

ככלל, הורה של ילד ששולב באומנה ממשיך להיות האפוטרופוס הטבעי שלו והאחראי עליו, ולכן חובתו להשתתף בהוצאות החזקת הילד בזמן שהייתו באומנה.

חישוב גובה דמי ההשתתפות

 • גובה דמי ההשתתפות החודשיים נקבע בהתאם להכנסה החודשית הממוצעת לנפש במשפחה, לפי טבלת השתתפות הורים מדורגת.
 • חישוב ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש במשפחה: את ההכנסה של המשפחה ב-3 החודשים האחרונים מחלקים ב-3, ואת התוצאה שמתקבלת יש לחלק במספר הנפשות במשפחה (כולל הילד הנמצא באומנה).
 • במשפחה שבראשה הורה עצמאי (הורה יחיד) חישוב ההכנסה הממוצעת לנפש ייעשה כאילו המשפחה מונה עוד נפש אחת. לדוגמה, במשפחה שבה הורה יחיד ו-3 ילדים (4 נפשות), ההכנסה החודשית הממוצעת תחולק ב-5 במקום ב-4.
דוגמה
 • משפחה עם שני הורים ו-3 ילדים בגילאים 17-8 (5 נפשות במשפחה).
 • בחודש ינואר הכנסת המשפחה היתה 6,200 ₪.
 • בחודש פברואר הכנסת המשפחה היתה 5,500 ₪.
 • בחודש מרץ הכנסת המשפחה היתה 6,600 ₪.
 • 18,300 ₪ =6,200+5,500+6,600 (סכום ההכנסות ב-3 חודשים).
 • 6,100 ₪ =18,300/3 (הכנסה חודשית ממוצעת).
 • 1,220 ₪ =6,100/5 (הכנסה חודשית ממוצעת לנפש במשפחה).
 • לפי טבלת השתתפות ההורים בשנת הלימודים תשע"ט, על ההורים לשלם דמי השתתפות חודשיים בסך של 1,016 ₪ (דרגה 14 בטבלה).

זכאות להנחות ומקרים חריגים

אופן התשלום

 • לפני שילוב הילד באומנה ובכל שנת לימודים מחדש, יקבל ההורה הודעה על גובה דמי ההשתתפות החודשיים לפי חישוב ההכנסות, ההנחה (אם ישנה זכאות להנחה) ובהתאם לדרגת ההשתתפות בטבלה.
 • על ההורה לגשת למחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שהוא מתגורר בה עם ההודעה ולהסדיר את התשלום, באמצעות חתימה על טופסי הוראת קבע.
 • דמי ההשתתפות משולמים למשך 12 חודשים (תשלום חודשי קבוע כחלק מדמי ההחזקה באומנה).

חשוב לדעת

 • הדרגה (דמי ההשתתפות) ניתנת לשינוי במהלך השנה (ותיכנס לתוקף בחודש שלאחר עריכת החישוב) רק אם:
  • יחולו שינויים במצב האישי של ההורה או במספר הנפשות במשפחה.
  • יחול שינוי קיצוני במצב הכלכלי של המשפחה.
 • אם המשפחה נקלעה למשבר כלכלי ואין לה הכנסות, תחושב הכנסתה בשיעור שכר מינימום. אם הכנסותיה לפני המשבר היו גבוהות משכר המינימום, יחושב הסכום בהתאם, אך לא יותר מהשכר הממוצע במשק.
 • למשפחה שמקבלת קצבת שאירים יחושב סכום הקצבה ללא התשלום שמיועד עבור הילד באומנה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים