אסור להעסיק נוער בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה מסוימים המפורטים בהמשך
אסור להעסיק נוער בבנייה, עבודת בנייה או פעולת בנייה באתר בנייה
הוראה זו אינה חלה על העסקת נוער על פי חוק החניכות או במרכז להכשרה מקצועית
מפקח העבודה הראשי מטעם משרד העבודה רשאי להתיר העסקת נער/ה בעבודה מסוימת אם היא חיונית לדעתו, להכשרה מקצועית של הנער/ה


תאריך תפוגה
תאריך תפוגה: 31.07.2028
הוראת שעה - סעיף 15 בחלק הראשון של התוספת הראשונה של תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ״ו–1995 תפוג ב-31.07.2028

אסור להעסיק נוער בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה המפורטים בתוספת של תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות).

 • הוראה זו אינה חלה על העסקת נוער על פי חוק החניכות או במרכז להכשרה מקצועית לנערים.
 • מפקח העבודה הראשי מטעם משרד העבודה רשאי להתיר העסקת נער/ה בעבודה מסוימת במקומות, בתנאים ובהגבלות שקבע בהיתר, אם היא חיונית לדעתו, להכשרה מקצועית של הנער/ה.
 • אסור להעסיק נוער בעבודה בגובה .

סוגי העבודות ומקומות העבודה בהם אסור להעסיק נוער

 • סוגי העבודות ומקומות העבודה בהם אסור להעסיק נוער (אלא במסגרת חונכות או הכשרה מקצועית או בהתאם להיתר ממפקח העבודה הראשי) מפורטים בתוספת של תקנות עבודת הנוער וכוללים לדוגמה, את סוגי העבודה ומקומות העבודה הבאים:
  • בנייה, עבודת בנייה או פעולת בנייה באתר בנייה;
  • עבודה הכוללת העברת חפצים ממקום למקום שלא על-ידי כלי הרמה מכני אלא אם כן נתקיימו ההגבלות האלה:
   • לגבי נער – הרמת החפצים מתבצעת מקסימום במשך 2 שעות ביום וכל מטען אינו עולה על 12.5 ק"ג. אם נעשית העבודה בעזרת מריצה, משקל המטען והמריצה הכולל אינו עולה על 50 ק"ג.
   • לגבי נערה – במשך שעתיים ביום לכל היותר, אם כל מטען אינו עולה על 8 ק"ג.
  • עבודה של התקנה, חפירה או בניה של באר, בור שופכין או מנהרה, תיקון של אלה או ניקוים, וכן עבודה בתוך רשת צינורות ביוב.
  • עבודה ביצור ועיבוד חומרי נפץ, זיקוקי די-נור, פצצים ותחמושת והטיפול באלה, לרבות אחסנתם.
  • ניקוי מנוע, ממסרה או חלק מאלה כשהם בתנועה, וכן ניקוי חלק של כל מכונה אם הניקוי יעמיד את הנער בפני סכנת פגיעה.
  • מתן איתות והפעלה של מכונת הרמה לרבות עגורן צריח, עגורן נייד, עגורן גשר עילי, עגורן שער, עגורן להעמסה עצמית ומחפר.
  • עבודה במכונות ובמתקנים המפורטים בסעיף 9 בפרק הראשון לתוספת.
  • עבודה של שריפת סיד או גבס.
  • עבודה של ייצור ועיבוד חומרים הקלים להתלקח.
  • הסקת דוד קיטור וכן השגחה על דוד קיטור או על מכונת קיטור.
  • עבודה במכשירי קרינה מיננת ובחומרים רדיו אקטיביים או עבודה שבה עלול הנער להיות נתון להשפעת קרינה מיננת.
  • עבודה במקומות שבהם הטמפרטורה נמוכה מ-4 מעלות צלזיוס או גבוהה מ-40 מעלות צלזיוס.
  • עבודה במקום שהאוויר בו דחוס (Compressed air), לרבות צלילה מקצועית.
  • עבודות בה יש חשיפה לחומרים כימיים מסויימים, כגון: עבודה בחומרי הדברה לסוגיהם, עבודה בייצור סיגריות וטיפול בעלי טבק, עבודה בתהליך שבו עלול הנער/ה להיות נתון להשפעת חומר בלתי אורגני מזיק במיוחד כגון: פחמן דו גפריתי, חומצה הידרו ציאנית, מימן גפריתי, כלור, ברום ופלואור.
  • עבודות בהם יש חשיפה לנזקים ביולוגיים כגון עבודה במחלקות בתי חולים שבהן יש סכנת הידבקות במחלות זיהומיות, עבודה בבתי חולים ומרפאות למתמודדי נפש, עבודה במעבדות מיקרוביולוגיות, טיפול והעברה של גופות נפטרים, עבודה במנפטות ובמטוויות כותנה,
  • לרשימה המלאה של מקומות העבודה וסוגי העבודה האסורים לבני נוער ראו את התוספת לתקנות.
 • אסור להעסיק בני נוער בעבודה בגובה כאמור בסעיף 5 לתקנות בטיחות בעבודה (עבודה בגובה).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • האיסור על העסקת נוער בסוגי העבודות ומקומות העבודה המפורטים לעיל הוא אוטומטי.
 • מעסיק הרוצה להעסיק נוער בסוגי העבודה ובמקומות העבודה האסורים כאמור, יפנה למפקח העבודה הראשי מטעם משרד העבודה, אשר רשאי להתיר העסקת הנער/ה בתנאים ובהגבלות שקבע בהיתר, אם היא חיונית לדעתו, להכשרה מקצועית של הנער/ה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים