הפורטל מרכז את הזכויות המגיעות באופן ייחודי לבני נוער העובדים באופן קבוע או בזמן החופשות מבית הספר.

מטרתם העיקרית של ההסדרים העוסקים בעבודת נוער היא להבטיח את זכויותיהם של בני נוער במהלך העבודה. בהתאם, נקבעו הוראות ברורות לגבי שעות עבודתם של בני הנוער ושעות המנוחה שלהם, והוראות הבאות לשמור על בריאותם, חינוכם ובטיחותם.

חשוב: לזכויות נוספות ומידע בכל נושא של זכויות עובדים מומלץ לבקר בפורטל תעסוקה וזכויות עובדים.

מידע חשוב

תלונות

  • הגשת תלונה על הפרת החוק למשרד הכלכלה באמצעות טופס תלונה מקוון.
  • הגשת תלונה על הפרת החוק להסתדרות הנוער העובד והלומד, בטלמסר 054-4001100 או 1121* מכל מכשיר טלפון, או באמצעות טופס מקוון.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים