הקדמה:

גיל ההעסקה המינימלי לבני נוער הוא 15 שנים במהלך שנת הלימודים, ו-14 במהלך חופשות
אסור לשלם לנוער עובד שכר הנמוך משכר מינימום לנוער
אם יש צורך בתחבורה ציבורית כדי להגיע לעבודה, על המעסיק לשלם הוצאות נסיעה
למידע נוסף על העסקת בני נוער ראו באתר זרוע העבודה


האם יש עבודות האסורות לבני נוער?

מאיזה גיל מותר לעבוד?

 • במהלך שנת הלימודים הגיל המינימלי בו מותר להעסיק הוא 15 שנה, בהתאם לכללים שונים.
 • גיל ההעסקה המינימלי לבני נוער בזמן חופשה מהלימודים הוא 14 שנה. בני נוער שטרם מלאו להם 15 שנה, מותר להעסיק רק בעבודות קלות.
 • למידע נוסף ראו: גיל העסקת נוער.

מה צריך כדי להתחיל?

 • לפני שמתחילים לעבוד יש צורך בקבלת אישור מרופא המשפחה. למידע נוסף ראו בדיקות רפואיות ואישור רפואי לנוער עובד.
 • בנוסף יש להציג בפני המעסיק תעודת זהות של הנער או של הוריו, שבה מופיעים פרטיו.
 • כיום, אין צורך עוד בפנקס עבודה לנוער עובד כפי שהיה בעבר. המעסיק נדרש להחזיק רק באישור רפואי בתוקף של הנער/ה וצילום תעודת הזהות של הנער או הוריו.

שכר העבודה

 • המעסיק מחויב לשלם את שכר המינימום לפי החוק, גם אם אתם מוכנים לעבוד עבור שכר נמוך יותר.
 • שכר המינימום החודשי לנוער מחושב כאחוזים משכר המינימום החודשי הכללי במשק, והוא מחושב לפי חלוקה של השכר החודשי ב-173. (קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות החל מאפריל 2018 אינו משפיע על שכר המינימום החודשי או השעתי של נוער עובד).

טבלת השכר לפי גיל

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת חודש דצמבר 2017
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה (השכר החודשי חלקי 173)
עד 16 70% 3,710 ₪ 21.45 ₪
עד 17 75% 3,975 ₪ 22.98 ₪
עד 18 83% 4,399 ₪ 25.43 ₪
* חניך 60% 3,180 ₪ 18.38 ₪

(*) חניך הוא נער עד גיל 18 העובד כדי לרכוש מקצוע על-ידי עבודה מעשית מודרכת ולימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות

 • בחודש שבו חל יום הולדת של הנער, ישולם לו שכר באופן יחסי לפי גילו בכל אחד מחלקי החודש.
דוגמה
נער שיום ההולדת ה-17 שלו חל ב-11.07.2018, והוא מקבל משכורת לפי שעה.
 • עד יום הולדתו הוא יקבל שכר של 22.98 ₪ לשעה.
 • החל מ-11.07.2018 הוא יקבל שכר של 25.43 ₪ לשעה.
דוגמה
נער שיום ההולדת ה-17 שלו חל ב-11.01.2018, והוא מקבל משכורת חודשית.
 • בדצמבר 2017 (שבו טרם מלאו לנער 17 שנים) הוא זכאי לשכר חודשי של 3,975 ₪.
 • בינואר 2017 הנער זכאי לשכר של 4,399 לפי החישוב הבא:
  • עבור 10 הימים הראשונים של ינואר (עד ליום ההולדת שלו) - 1,282.25 ₪, לפי החישוב: 10/31 X‏ 3,975 ₪ (שכר של נער עד גיל 17).
  • עבור 21 הימים הנותרים - 2,979.96 ₪, לפי החישוב: 21/31 X‏ 4,399 ₪ (שכר של נער עד גיל 18).
 • סה"כ עבור עבודתו בחודש ינואר 2018 הנער יהיה זכאי לשכר בגובה 4,262.21 ₪.
 • לפרטים נוספים, ראו שכר מינימום לנוער.
 • תנאים נוספים

  • תוספות לשכר, כגון: הוצאות נסיעה, שעות נוספות וכיו"ב, אינן נכללות בשכר המינימום. במקרה שהן משולמות לעובד, יש לשלם אותן בנוסף לשכר המינימום. להרחבה ראו הפרות טיפוסיות של חובת תשלום שכר מינימום.
  • אסור להטיל עליכם עונשים וקנסות כספיים, גם אם שברתם בטעות איזה כלי.
  • עבור כל יום בו הגעתם (או הייתם עשויים להגיע) לעבודה בתחבורה ציבורית, מגיע לכם החזר לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות, או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי" (לפי הזול מביניהם). למידע נוסף ראו החזר הוצאות נסיעה.
  • המעסיק חייב לשלם לכם שכר החל מהשעה הראשונה גם עבור תקופת "התלמדות" או "ניסיון", עבור ימי הכנה ועבור ישיבות עבודה (כולל השתלמויות והכנות לקראת קייטנות). למידע נוסף ראו תשלום שכר עבור תקופת התלמדות, הכשרה, השתלמות או הכנות למשמרת.
  • אם השלמתם שנת עבודה אחת לפחות במקום העבודה, אתם זכאים לדמי הבראה. לפרטים נוספים, ראו דמי הבראה לבני נוער עובדים.

  מה עוד מגיע לכם מהמעסיק?

  נושא הסבר למידע נוסף
  הודעה על תנאי עבודה בתוך 7 ימים מיום תחילת העבודה, המעסיק חייב למסור לכם הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה (שכר, תנאים סוציאליים, שעות העבודה וכו'). הודעה על תנאי העבודה
  תשלום השכר במועד איחור בתשלום השכר מעבר ל-9 לחודש (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית. מועד תשלום השכר
  תלוש שכר חובת המעסיק להנפיק עבורכם תלוש שכר. אי הנפקת תלוש עשויה לזכות את העובד בפיצויים לדוגמא בגובה של עד 5,000 ₪ בגין כל תלוש שלא נמסר. תלוש שכר
  הפסקות בעבודה בני נוער עובדים זכאים להפסקות במהלך יום העבודה. הפסקות בעבודה לנוער
  עבודת לילה אסור להעסיק בני נוער בשעות הלילה, למעט במקרים מיוחדים, הקבועים בחוק. איסור העסקת נוער בעבודת לילה
  הגבלת שעות עבודה אסור למעסיק להעסיק בני נוער מעבר ל-40 שעות בשבוע, ובמהלך יום העבודה מעבר למכסת השעות הקבועות בחוק. יום עבודה ושעות עבודה לנוער
  מנוחה שבועית בני נוער זכאים למנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות. אסור להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועית (שבת ליהודים, שבת ראשון או שישי לבני דת אחרים לפי בחירתם). מנוחה שבועית לנוער עובד
  תשלומי ביטוח לאומי המעסיק מחויב לשלם עבורכם דמי ביטוח לאומי, ואסור לו לנכות ממשכורתכם את התשלומים עבור ביטוח לאומי וביטוח בריאות. דמי ביטוח לאומי לבני נוער עובדים
  מס הכנסה במשכורות הנמוכות מ-7,395 ₪ לנער או מ-8,235 ₪ לנערה (נכון לשנת 2023), אסור למעסיק לנכות מס הכנסה. ניכוי מס הכנסה משכר של בני נוער
  ימי חופשה בתשלום בני נוער העובדים בכל ימות השנה ולא רק בחופשות, זכאים לצאת לחופשה מעבודתן ולקבל מהמעסיק תשלום עבור ימי החופשה שלקחו. בני נוער המועסקים בחופשות בלבד או באופן זמני (פחות -75 ימים רצופים) ומקבלים שכר לפי שעות, אינם זכאים לימי חופשה אלא לתוספת של 4% למשכורת. ימי חופשה בתשלום לבני נוער עובדים

  סיום יחסי עבודה

  הפרת זכויות

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע


  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים