עגונה בדת היהודית היא אישה נשואה שאינה יכולה לקבל גט מבעלה מפני שהוא נעלם, או מפני שהוא אינו כשיר לכך מבחינה משפטית
על פי היהדות לא ניתן להתגרש ללא קבלת גט מהבעל, ולכן אשה עגונה אינה יכולה להשתחרר מהנישואים ללא תהליך מיוחד
אישה נשואה עם ילדים שחלפו שנתיים מאז שבן זוגה נעלם, או שהוא נמצא בחו"ל שלא בהסכמתה לפחות שנתיים מבלי לשלם לה מזונות, נחשבת להורה עצמאי (הורה יחיד) וזכאית לכל ההטבות הניתנות למשפחות חד הוריות
בהנהלת בתי הדין הרבניים קיימת יחידה מיוחדת בנושא התרת עגונות, המסייעת לעגונות לאתר בעלים שנעלמו

על פי היהדות, עגונה היא אישה נשואה שאינה יכולה לקבל גט מבעלה מפני שהוא נעלם, או מפני שהוא אינו כשיר לכך מבחינה משפטית. המונח עגונה משמש לעתים גם כדי לתאר אשה שהיא מסורבת גט בדת היהודית.

 • נסיבות שבהן הבעל נעלם או אינו כשיר משפטית:
  • נעלם - כאשר הבעל נעדר או ברח מהארץ ומקום מושבו לא נודע.
  • אינו כשיר מבחינה משפטית - כאשר הבעל מוגדר כבלתי שפוי, שרוי בתרדמת וכד'.
 • על פי היהדות לא ניתן להתגרש ללא קבלת גט מהבעל, ולכן אשה עגונה אינה יכולה להשתחרר מהנישואים.

ההשלכות של העגינות

 • על פי היהדות, אישה עגונה נחשבת לנשואה:
  1. כאישה נשואה היא אינה יכולה להינשא לגבר אחר.
  2. אם היא תקיים יחסי אישות עם גבר אחר היא תיחשב כנואפת על פי ההלכה, ולכן:
   • היא לא תוכל להינשא לאותו גבר גם לאחר סיום נישואיה הנוכחיים.
   • צאצאיה מיחסים עם גבר אחר יחשבו על פי ההלכה לממזרים.
   • בהיותה נחשבת לנואפת, היא עלולה לאבד את כתובתה ואת זכותה לקבל מזונות אשה.
 • בהנהלת בתי הדין הרבניים קיימת יחידה מיוחדת בנושא התרת עגונות, המסייעת לעגונות לאתר בעלים שנעלמו.
 • בית הדין הרבני מוסמך להטיל סנקציות על סרבני גט. למידע נוסף ראו הטלת סנקציות על סרבני וסרבניות גט.

הטבות וזכויות של נשים עגונות בישראל

עגינות גברים

 • ישנם גברים שנשותיהם אינן יכולות לקבל מהם גט מהסיבות שצוינו לפני כן. מצבו של גבר כזה נתפס כחמור פחות מאשר המקרה ההפוך, בין היתר כי דין נואפת החל על נשים אינו חל על גברים המקיימים יחסי אישות עם אישה אחרת.
 • כמו כן גברים שנשותיהן נעלמו או שאינן יכולות לקבל גט, יכולים לקבל היתר מבית הדין הרבני לשאת אישה שניה, מבלי שהדבר ייחשב לעבירה פלילית.

חשוב לדעת

 • בתי הדין הרבניים מאפשרים לכל אדם לדווח באופן אנונימי על מקרה של סרבנות גט, במטרה לסייע ולהתיר את הצד המבקש להתגרש מעגינותו. למידע נוסף ראו דיווח אנונימי על סרבני וסרבניות גט.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות