הקדמה:

אחד מתנאי הזכאות הנדרשים לקצבת זיקנה הוא צבירת תקופת אכשרה (תקופה שבה משולמים עבור אותו אדם דמי ביטוח לאומי)
תקופת אכשרה מחושבת גם כשאינה רציפה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

אחד מהתנאים לקבלת קצבת זיקנה הוא השלמת תקופת אכשרה (התקופה שבה מבוטחים בביטוח זיקנה, כלומר משולמים עליהם דמי ביטוח לאומי).

 • תקופות אכשרה שונות נקבעות עבור גברים, ועבור נשים - בהתאם למצבן המשפחתי והתעסוקתי.
 • תקופות האכשרה מחושבות גם כשאינן רציפות.
דוגמה
תקופת אכשרה של 144 חודשים תיחשב גם אם נצברו 120 חודשים ואחרי הפסקה של מספר שנים נוספו עוד 24 חודשים.

תקופת אכשרה לגברים

דוגמה
 • גבר שעלה לארץ ונהיה תושב ישראל בגיל 55.
 • מאז עלייתו ארצה ועד הגיעו לגיל פרישה (67), הוא היה מבוטח בביטוח זיקנה (כלומר הוא היה מבוטח למעלה מ-60 חודשים ב-10 השנים שקדמו לגיל הפרישה).
 • בנוסף, נמצא כי הוא עומד במבחן ההכנסות לזכאות לקצבת זיקנה בגיל פרישה.
 • היות שצבר די תקופת אכשרה, הוא זכאי לקצבת זיקנה בגיל זה.

תקופת אכשרה לנשים

 • חישוב תקופת האכשרה נקבע על-פי מצבה המשפחתי של האישה (נשואה, רווקה וכו'), ואם היא עובדת. היות שמצבה המשפחתי ומצבה התעסוקתי עשויים להשתנות לאורך השנים, גם אופן החישוב ישתנה בכל פעם בהתאם.
 • רווקה שנולדה בארץ או עלתה לארץ לפני הגיל המזכה בפטור מתקופת אכשרה (גיל 59 - 55, בהתאם למפורט בטבלה בהמשך), תקופת האכשרה שלה לצורך קבלת קצבת זיקנה תהיה בהתאם לכללים שפורטו בסעיף הקודם לגבי גברים.

תקופת אכשרה לנשים המזכה בקצבת זיקנה בהגעה לגיל הפרישה (מותנית בעמידה במבחן הכנסות)

 • אישה הנשואה למבוטח בביטוח זיקנה, או אלמנה המקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה, תהיה זכאית לקצבת זיקנה מגיל הפרישה (בכפוף למבחן הכנסות), אם צברה את אחת מתקופות האכשרה שיפורטו בהמשך, כאשר היתה באחד או יותר מהמצבים הבאים:
  • אישה עובדת - בלי קשר למצבה המשפחתי
  • רווקה או גרושה - עובדת או שאינה עובדת
  • נשואה לבעל שאינו מבוטח בביטוח זיקנה - עובדת או שאינה עובדת
  • אלמנה שאינה מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים - עובדת או שאינה עובדת
  • עגונה (אישה נשואה שחלפו שנתיים מאז בעלה נעלם/נמצא בחו"ל שלא בהסכמתה, מבלי שנשא במזונותיה בתקופה זו) - עובדת או שאינה עובדת
  • מקבלת קצבת נכות
 • לצורך הזכאות מגיל פרישה עליה לצבור את אחת מתקופות האכשרה הבאות באחד או יותר מהמצבים שצויינו לפני כן:
  • 60 חודשים ב-10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה בקצבת זיקנה.
  • 144 חודשי ביטוח.
  • 60 חודשי ביטוח לפחות, אם מספר החודשים שהיתה מבוטחת גדול ממספר החודשים שלא היתה מבוטחת - כי לא היתה תושבת ישראל או עובדת מבוטחת.
 • תקופות הביטוח (האכשרה) שיילקחו בחישוב הזכאות לאישה הנשואה למבוטח בביטוח זיקנה ולאלמנה המקבלת קצבת שאירים או תלויים הן:
  • למי שנולדה בארץ ונישאה לאחר גיל 18 - תקופת הרווקות מגיל 18 ועד למועד הנישואין (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו).
  • למי שעלתה לארץ לפני גיל 18 ונישאה לאחר גיל 18 - תקופת הרווקות מגיל 18 ועד למועד הנישואין (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו).
  • למי שעלתה לארץ לאחר גיל 18 ונישאה לאחר גיל 18 - תקופת הרווקות מיום העלייה ועד למועד הנישואין (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו).
  • למי שעבדה בתקופת הנישואין - תקופות עבודתה בהיותה נשואה.
  • למי שהייתה גרושה לפני שנישאה שוב - התקופה שמתחילה חודש לאחר חודש הגירושין וכל זמן שהייתה גרושה (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו).
  • למי שהייתה אלמנה לפני שנישאה שוב ולא קיבלה קצבת שאירים/תלויים בתקופה זו מהביטוח הלאומי - כל התקופה שלא קיבלה בה את קצבת השאירים או קצבת התלויים בהיותה אלמנה (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו).
  • למי שהייתה אלמנה לפני שנישאה שוב וקיבלה קצבת שאירים או תלויים מהביטוח הלאומי - כל תקופות עבודתה בלבד.
  • למי שקיבלה קצבת נכות כללית בהיותה נשואה - כל התקופה שקיבלה בה את קצבת הנכות (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו).
  • למי שקיבלה קצבת נכות מעבודה בהיותה נשואה לבעל מבוטח - כל תקופות עבודתה בלבד.

תקופת אכשרה לנשים המזכה בקצבת זיקנה בגיל הזכאות ללא תלות בהכנסות

 • אישה תהיה זכאית לקצבת זיקנה מגיל הזכאות (ללא תלות במבחן הכנסות), אם צברה את אחת מתקופות האכשרה שיפורטו בהמשך, כשהיא באחד או יותר מהמצבים הבאים:
 • תקופת האכשרה הנדרשת לאישה במצבים שצוינו, היא אחת מאלה:
דוגמה
 • אישה בגיל הפרישה שנולדה בארץ, נשואה מגיל 23 למבוטח בביטוח זיקנה ואינה עובדת כעת כשכירה או כעצמאית.
 • תקופות האכשרה שצברה במהלך השנים:
  • תקופת הרווקות מגיל 18 ועד למועד נישואיה (שבחלקה עבדה ובחלקה לא עבדה) - 5 שנים (60 חודשים)
  • תקופות שעבדה בהן בהיותה נשואה - תקופה של שנתיים ותקופה של 5 שנים (סה"כ 84 חודשים)
  • סך התקופות שלא עבדה בהן בהיותה נשואה למבוטח - מעל 12 שנים (מעל 144 חודשים)
 • היות שתקופות האכשרה שצברה כרווקה וכעובדת נשואה מסתכמות ב-144 חודשים (60+84), היא תהיה זכאית לקצבת זיקנה מגיל הפרישה, אם תעמוד במבחן ההכנסות (אם הכנסותיה גבוהות יותר, היא תהיה זכאית לקצבה מגיל הזכאות שאינה מותנית במבחן הכנסות).

נשים הפטורות מתקופת אכשרה

 • אישה שהגיעה לגיל פרישה וקיבלה קצבת נכות כללית בחודש שלפני כן, זכאית לקצבת זיקנה לנכה ללא תלות בתקופת אכשרה.
 • אישה עשויה להיות זכאית לקצבת זיקנה (בגיל הזכאות ללא מבחן הכנסות, או בגיל פרישה בהתאם למבחן הכנסות) מבלי לצבור תקופת אכשרה כלשהי, אם היא עונה על אחד מאלה:
  • היא גרושה
  • היא אלמנה שאינה מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה
  • היא עגונה (אישה נשואה שחלפו שנתיים מאז בעלה נעלם/נמצא בחו"ל שלא בהסכמתה, מבלי שנשא במזונותיה בתקופה זו)
  • היא נשואה לבן זוג שאינו מבוטח בביטוח זיקנה
  • היא רווקה שעלתה לארץ לראשונה אחרי גיל 59 - 55 לפי המפורט בטבלה הבאה:
תאריך לידה הגיל בעת העלייה לארץ
עד יוני 1949 55
בין יולי לאוגוסט 1949 55 ו-4 חודשים
בין ספטמבר 1949 לאפריל 1950 55 ו-8 חודשים
בין מאי לדצמבר 1950 56
בין ינואר לאוגוסט 1951 56 ו-4 חודשים
בין ספטמבר 1951 לאפריל 1952 56 ו-8 חודשים
בין מאי 1952 לדצמבר 1954 57
בין ינואר לאוגוסט 1955 57 ו-4 חודשים
בין ספטמבר 1955 לאפריל 1956 57 ו-8 חודשים
בין מאי לדצמבר 1956 58
בין ינואר לאוגוסט 1957 58 ו-4 חודשים
בין ספטמבר 1957 לאפריל 1958 58 ו-8 חודשים
מאי 1958 ואילך 59

ויתור על תקופת אכשרה במקרים חריגים

 • ככלל, מבוטח שאינו פטור מתקופת אכשרה לא יהיה זכאי לקצבת זיקנה אם לא השלים את התקופה המינימלית הנדרשת שבה שולמו עבורו דמי ביטוח לאומי.
 • עם זאת, ייתכנו מקרים חריגים שבהם תוכר זכאותו של אדם לקצבת זיקנה גם אם בחלק מהתקופה הנדרשת לא שולמו עבורו דמי ביטוח לאומי.
דוגמה
בית הדין האזורי לעבודה חייב את המוסד לביטוח לאומי לשלם קצבת זיקנה לאישה, למרות שלא צברה תקופת אכשרה, מכיוון שהמעסיק שלה לא שילם את דמי הביטוח הלאומי בחלק מהתקופה שבה עבדה. בית הדין איפשר לעובדת להוכיח באמצעות עדויות שהיא אכן עבדה בתקופה המדוברת. לקריאת פסק הדין ראו כאן.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים