אחד מתנאי הזכאות של קצבת זיקנה הוא צבירת תקופת אכשרה (תקופה שבה משלמים דמי ביטוח לאומי)
תקופת האכשרה נצברת גם כאשר אינה רציפה

אחד מהתנאים לקבלת קצבת זיקנה הוא השלמת תקופת אכשרה - תקופה שבה משלמים דמי ביטוח לאומי ומבוטחים בביטוח זיקנה.

 • תקופות אכשרה שונות נקבעות עבור גברים, ועבור נשים - בהתאם למצבן המשפחתי והתעסוקתי.
 • תקופות האכשרה מחושבות גם כשאינן רציפות.
 • תקופת האכשרה אינה כוללת שנות עבודה לפני גיל 18.
דוגמה
תקופת אכשרה של 144 חודשים תיחשב גם אם נצברו 120 חודשים ואחרי הפסקה של מספר שנים נוספו עוד 24 חודשים.

תקופת אכשרה לגברים

 • לגבר נדרשת אחת מתקופות האכשרה הבאות שבהן היה מבוטח בביטוח זיקנה:
  • 144 חודשים.
  • 60 חודשים מתוך 10 השנים שקדמו לגיל שמזכה אותו בקצבת זיקנה - גיל 70 ללא תלות בגובה ההכנסות, או גיל פרישה לעומדים במבחן הכנסות.
  • 60 חודשים לפחות, אם מספר החודשים שהיה מבוטח מהיום שבו נהיה תושב ישראל לראשונה, גדול ממספר החודשים שלא היה מבוטח.
דוגמה
 • גבר שעלה לארץ ונהיה תושב ישראל בגיל 55.
 • מאז עלייתו ארצה ועד גיל פרישה (67) הוא היה מבוטח בביטוח זיקנה (כלומר הוא היה מבוטח למעלה מ-60 חודשים ב-10 השנים שקדמו לגיל הפרישה).
 • נמצא גם כי הוא עומד במבחן ההכנסות לזכאות לקצבת זיקנה בגיל פרישה.
 • היות שצבר די תקופת אכשרה, הוא זכאי לקצבת זיקנה בגיל זה.
 • עולים ותושבים חוזרים שלא צברו את תקופות האכשרה שצוינו עשויים לקבל גמלת זיקנה מיוחדת עד שיצברו תקופת אכשרה.

תקופת אכשרה לנשים

 • חישוב תקופת האכשרה נקבע על-פי מצבה המשפחתי של האישה (נשואה, רווקה וכו'), ואם היא עובדת. היות שמצבה המשפחתי ומצבה התעסוקתי עשויים להשתנות לאורך השנים, גם אופן החישוב ישתנה בכל פעם בהתאם.
 • במקרים שיפורטו בהמשך נשים פטורות מתקופת אכשרה.

תקופת אכשרה לנשים שמזכה בקצבת זיקנה החל מגיל פרישה

 • אישה שנשואה למבוטח בביטוח זיקנה או אלמנה שמקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה תהיה זכאית לקצבת זיקנה החל מגיל פרישה - עם מבחן הכנסות (או מגיל 70 ללא תלות בגובה ההכנסה) אם צברה את אחת מתקופות האכשרה שיפורטו בהמשך, כאשר הייתה באחד או יותר מהמצבים הבאים:
  • אישה עובדת - בלי קשר למצבה המשפחתי
  • רווקה או גרושה - עובדת או לא עובדת
  • נשואה לבעל שלא מבוטח בביטוח זיקנה - עובדת או לא עובדת
  • אלמנה שלא מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים - עובדת או לא עובדת
  • עגונה (אישה נשואה שחלפו שנתיים מאז בעלה נעלם/נמצא בחו"ל שלא בהסכמתה, מבלי שנשא במזונותיה בתקופה זו) - עובדת או לא עובדת
  • מקבלת קצבת נכות
 • לצורך הזכאות מגיל פרישה עליה לצבור את אחת מתקופות האכשרה הבאות באחד או יותר מהמצבים שצוינו לפני כן:
  • 60 חודשים ב-10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה בקצבת זיקנה.
  • 144 חודשי ביטוח.
  • 60 חודשי ביטוח לפחות, אם מספר החודשים שהייתה מבוטחת גדול ממספר החודשים שלא הייתה מבוטחת - כי לא הייתה תושבת ישראל או עובדת מבוטחת.
 • תקופות הביטוח (האכשרה) שיילקחו בחישוב הזכאות לאישה שנשואה למבוטח בביטוח זיקנה ולאלמנה שמקבלת קצבת שאירים או תלויים הן:
  • למי שנולדה בארץ ונישאה לאחר גיל 18 - תקופת הרווקות מגיל 18 ועד למועד הנישואין (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו).
  • למי שעלתה לארץ לפני גיל 18 ונישאה לאחר גיל 18 - תקופת הרווקות מגיל 18 ועד למועד הנישואין (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו).
  • למי שעלתה לארץ לאחר גיל 18 ונישאה לאחר גיל 18 - תקופת הרווקות מיום העלייה ועד למועד הנישואין (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו).
  • למי שעבדה בתקופת הנישואין - התקופות שבהן עבדה בהיותה נשואה.
  • למי שהייתה גרושה לפני שנישאה שוב - התקופה שמתחילה חודש אחרי חודש הגירושין וכל זמן שהייתה גרושה (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו).
  • למי שהייתה אלמנה לפני שנישאה שוב ולא קיבלה קצבת שאירים/תלויים בתקופה זו מהביטוח הלאומי - כל התקופה שלא קיבלה בה את קצבת השאירים או קצבת התלויים בהיותה אלמנה (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו).
  • למי שהייתה אלמנה לפני שנישאה שוב וקיבלה קצבת שאירים או תלויים מהביטוח הלאומי - כל תקופות עבודתה בלבד.
  • למי שקיבלה קצבת נכות כללית בהיותה נשואה - כל התקופה שקיבלה בה את קצבת הנכות (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו).
  • למי שקיבלה קצבת נכות מעבודה בהיותה נשואה לבעל מבוטח - כל תקופות עבודתה בלבד.

תקופת אכשרה לנשים שמזכה בקצבת זיקנה מגיל 70

 • אישה שלא צברה את תקופת האכשרה שעשויה לזכות בקצבת זיקנה החל מגיל פרישה תהיה זכאית לקצבה מגיל 70 (ללא תלות במבחן הכנסות) אם צברה את אחת מתקופות האכשרה שיפורטו בהמשך כשהיא באחד או יותר מהמצבים הבאים:
 • תקופת האכשרה הנדרשת לאישה במצבים שצוינו, היא אחת מאלה:
  • 60 חודשים שבהם הייתה מבוטחת בביטוח זיקנה בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל הזכאות לקצבת זיקנה.
  • 144 חודשים שבהם הייתה מבוטחת בביטוח זיקנה.
דוגמה
 • אישה בגיל הפרישה שנולדה בארץ, נשואה מגיל 23 למבוטח בביטוח זיקנה ולא עובדת כעת כשכירה או כעצמאית.
 • תקופות האכשרה שצברה במהלך השנים:
  • תקופת הרווקות מגיל 18 ועד למועד נישואיה (שבחלקה עבדה ובחלקה לא עבדה) - 5 שנים (60 חודשים)
  • תקופות שעבדה בהן בהיותה נשואה - תקופה של שנתיים ותקופה של 5 שנים (סה"כ 84 חודשים)
  • סך התקופות שלא עבדה בהן בהיותה נשואה למבוטח - מעל 12 שנים (מעל 144 חודשים)
 • היות שתקופות האכשרה שצברה כרווקה וכעובדת נשואה מסתכמות ב-144 חודשים (60+84), היא תהיה זכאית לקצבת זיקנה מגיל הפרישה, אם תעמוד במבחן ההכנסות (אם הכנסותיה גבוהות יותר, היא תהיה זכאית לקצבה מגיל הזכאות שאינה מותנית במבחן הכנסות).

נשים שפטורות מתקופת אכשרה

 • אישה שהגיעה לגיל פרישה וקיבלה קצבת נכות כללית בחודש שלפני כן זכאית לקצבת זיקנה לנכה ללא תלות בתקופת אכשרה (וללא מבחן הכנסות).
 • אישה עשויה להיות זכאית לקצבת זיקנה (בגיל 70 ללא מבחן הכנסות, או בגיל פרישה בהתאם למבחן הכנסות) מבלי לצבור תקופת אכשרה כלשהי, אם היא עונה על אחד מאלה:
  • היא רווקה
  • היא גרושה
  • היא אלמנה שלא מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה
  • היא עגונה (אישה נשואה שחלפו שנתיים מאז בעלה נעלם/נמצא בחו"ל שלא בהסכמתה, מבלי שנשא במזונותיה בתקופה זו)
  • היא נשואה לבן זוג שלא מבוטח בביטוח זיקנה

מקרי זכאות חריגים

 • מבוטחים שאינם פטורים מתקופת אכשרה לא זכאים לקצבת זיקנה אם לא השלימו את התקופה הנדרשת שבה שולמו עבורם דמי ביטוח לאומי.
 • עם זאת, ייתכנו מקרים חריגים שבהם תוכר זכאות לקצבת זיקנה גם אם בחלק מהתקופה הנדרשת לא שולמו דמי ביטוח לאומי.
דוגמה
בית הדין האזורי לעבודה חייב את המוסד לביטוח לאומי לשלם קצבת זיקנה לאישה למרות שלא צברה תקופת אכשרה, מכיוון שהמעסיק שלה לא שילם את דמי הביטוח הלאומי בחלק מהתקופה שבה עבדה. בית הדין איפשר לעובדת להוכיח באמצעות עדויות שהיא אכן עבדה בתקופה המדוברת. למידע נוסף ראו פסק הדין.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים