הקדמה:

נשים וגברים שהכנסתם נמוכה מהסכום שנקבע במבחן הכנסות, עשויים לקבל קצבת זיקנה כבר בהגיעם לגיל פרישה מעבודה (62 לנשים ו-67 לגברים)
לנשים וגברים שהכנסתם גבוהה מהסכום שנקבע במבחן ההכנסות, גיל הזכאות המוחלטת לקצבה הוא 70 (לנשים הגיל הועלה בהדרגה מגיל 65 ב-2004 עד גיל 70 במאי 2020)
ראו מחשבון לחישוב גיל הזכאות באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

גיל הזכאות לקצבת זיקנה תלוי במין ובשנת הלידה של המבוטח/ת.

גיל הזכאות המותנה במבחן הכנסות

גיל הזכאות המוחלטת (ללא תלות בגובה ההכנסות)

  • לנשים וגברים שלא עמדו במבחן ההכנסות, גיל הזכאות המוחלטת לקצבת זיקנה הוא 70 שנים (ללא תלות בגובה הכנסותיהם).
  • גיל הזכאות המוחלטת לנשים הועלה בהדרגה מגיל 65 ביולי 2004 עד גיל 70 במאי 2020, כמפורט בטבלה הבאה:
תאריך הלידה של האישה גיל זכאותה לקצבה
עד 06.1939 65
07-08.1939 65 ו–4 חודשים
09.1939 - 04.1940 65 ו–8 חודשים
05.1940 - 12.1940 66
01.1941 - 08.1941 66 ו–4 חודשים
09.1941 - 04.1942 66 ו–8 חודשים
05.1942 - 12.1944 67
01.1945- 08.1945 67 ו–4 חודשים
09.1945- 04.1946 67 ו–8 חודשים
05.1946 - 12.1946 68
01.1947 - 08.1947 68 ו–4 חודשים
09.1947 - 04.1948 68 ו–8 חודשים
05.1948 - 12.1948 69
01.1949 - 08.1949 69 ו–4 חודשים
09.1949 - 04.1950 69 ו–8 חודשים
05.1950 ואילך 70

פסקי דין


ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

תודות