נשים וגברים שהכנסתם נמוכה מהסכום שנקבע במבחן הכנסות, עשויים לקבל קצבת זיקנה כבר מגיל פרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים)
לנשים וגברים שהכנסתם גבוהה מהסכומים שנקבעו גיל הזכאות המוחלטת לקצבה הוא 70
ניתן להיעזר במחשבון הביטוח הלאומי לחישוב גיל הזכאות

גיל הזכאות לקצבת זיקנה תלוי במין ובשנת הלידה של המבוטח/ת.

גיל הזכאות שמותנה במבחן הכנסות

גיל הזכאות המוחלטת (ללא תלות בגובה ההכנסות)

  • לנשים וגברים שלא עמדו במבחן ההכנסות, גיל הזכאות המוחלטת לקצבת זיקנה (ללא תלות בגובה הכנסותיהם) הוא 70.
  • גיל הזכאות המוחלטת לנשים הועלה בהדרגה מגיל 65 ביולי 2004 עד גיל 70 במאי 2020, כמפורט בטבלה הבאה:
תאריך הלידה של האישה גיל זכאותה לקצבה
עד 06.1939 65
07-08.1939 65 ו–4 חודשים
09.1939 - 04.1940 65 ו–8 חודשים
05.1940 - 12.1940 66
01.1941 - 08.1941 66 ו–4 חודשים
09.1941 - 04.1942 66 ו–8 חודשים
05.1942 - 12.1944 67
01.1945- 08.1945 67 ו–4 חודשים
09.1945- 04.1946 67 ו–8 חודשים
05.1946 - 12.1946 68
01.1947 - 08.1947 68 ו–4 חודשים
09.1947 - 04.1948 68 ו–8 חודשים
05.1948 - 12.1948 69
01.1949 - 08.1949 69 ו–4 חודשים
09.1949 - 04.1950 69 ו–8 חודשים
05.1950 ואילך 70 (גיל הזכאות כיום)
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות