כשעובד נדרש במהלך עבודתו לעבור בין מטופל למטופל, זמן המעבר בין המטופלים ייחשב כזמן עבודה המזכה את העובד בשכר, בתנאי שמדובר בזמן קצר אשר אינו מאפשר לעובד להתפנות לענייניו האישיים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
שם התיק:סעש 36479-09-14
תאריך:27.07.2017
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • העובדת הועסקה כמטפלת בבתי קשישים ע"י המעסיקה, חברה לשירותי סיעוד.
 • העובדת הועסקה בשני בתים, כאשר במהלך יום העבודה עברה מבית לבית.
 • משך הנסיעה בין בית אחד למשנהו ארך כרבע שעה.
 • העובדת התפטרה מעבודתה בשל מצב בריאותי לקוי.
 • העובדת הגישה תביעה כנגד המעסיקה לתשלום זכויות שונות הנובעות מתקופת עבודתה, ובין היתר תשלום שכר עבור פרק הזמן שבו התובעת נסעה ממטופל למטופל.

פסק הדין

 • בית הדין לעבודה קיבל את טענת העובדת, לפיה היא זכאית לשכר עבור פרק הזמן שבו נסעה ממטופל למטופל, במסגרת עבודתה כמטפלת בקשישים.
 • כשפרק זמן הנסיעה בין מטופל למטופל הוא קצר ואינו מאפשר לעובד להתפנות לענייניו האישיים, יהיה העובד זכאי לשכר עבודה עבור זמן זה.
 • כשפרק זמן הנסיעה בין מטופל למטופל הוא מספר שעות אשר במהלכן יכול העובד להתפנות לענייניו האישיים, לא יהיה זכאי העובד לשכר עבור שעות אלה.
 • במקרה זה פרק הזמן בו נסעה העובדת ממטופל למטופל היה קצר ועמד על כ-15 דקות ואין לצפות שבפרק זמן זה תהיה העובדת חופשיה להתפנות לענייניה האישיים.
 • האילוץ של העובדת לעבור ממטופל למטופל (ולא להשלים יום שלם אצל מטופל אחד בלבד) נובע מאופי התפקיד ומאופי ההתקשרות בין המעסיקה למוסד לביטוח לאומי, העובדת לא יכלה להשלים יום עבודה שלם בבית של מטופל אחד, לאור מהות התפקיד ולאור העובדה שהמוסד לביטוח לאומי מגביל את מספר השעות שניתנות כשעות סיעוד לכל אחד מהמטופלים.
 • בזמן הנסיעה בין מטופל למטופל עמדה העובדת, למעשה, לרשות העבודה.
 • לאור כל האמור לעיל, פסק בית הדין שהעובדת זכאית לתשלום עבור 15 דקות נוספות עבור כל יום עבודה בו נסעה ממטופל למטופל.

משמעות

 • כשעובד נדרש במהלך עבודתו לעבור בין מטופל למטופל, זמן המעבר בין המטופלים ייחשב כזמן עבודה המזכה את העובד בשכר, בתנאי שמדובר בזמן קצר אשר אינו מאפשר לעובד להתפנות לענייניו האישיים.
 • כשפרק זמן המעבר בין מטופל למטופל הוא מספר שעות אשר במהלכן יכול העובד להתפנות לענייניו האישיים, לא יחשבו שעות אלה כחלק משעות העבודה של העובד והוא לא יהיה זכאי לשכר עבורם.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.