חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 מגדיר מושגים בסיסיים בתחום התעסוקה.

פרטים

שם החוק:חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
קישור:החוק באתר נבו

בחוק מוגדרים מושגי יסוד כמו: שעות עבודה, משמרת לילה, שעות נוספות ויום מנוחה שבועי ונקבעים תנאים שבהם אסור ומותר להעסיק עובדים במשך שעות נוספות או ביום המנוחה השבועי.

 • החוק קובע מהן תוספות השכר שלהן זכאי עובד שעבד שעות נוספות או ביום המנוחה השבועי.
 • החוק מכיל את תקנות שעות המנוחה השבועית בעבודה במשמרות, בתי חולים, תחבורה, בתי דואר, בתי קולנוע, רפתנות ובלולנות וכן את ההיתרים לעבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית בבתי אירוח, בתי אוכל ובתי מלון, מוסדות טיפול בילדים ובזקנים, מפעלים רפואיים, אספקת מים וטיפול בבעלי חיים.

מגזרים שהחוק אינו חל עליהם

 • חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על המגזרים הבאים:
  • נוער עובד (שלגביו הוראות מיוחדות בחוק עבודת הנוער)
  • שוטרים, יורדי ים, עובדי דיג, אנשי צוות אוויר
  • עובדי המדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות;
  • עובדים בתפקידי הנהלה במשרות אמון אישי
  • עובדים שתנאי עבודתם אינם מאפשרים פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם. לקריאת פסק דין בנושא זה לחצו כאן.
  • עובדים זרים בתחום הסיעוד המועסקים בבית המטופל . למידע נוסף ראו פסק דין בנושא.

עדכונים לחוק

 • תיקון 13 (פורסם ביום 16.12.2009) - הוספת סעיף 20א העוסק בהפסקה לשם שימוש בחדר שירותים. עובד זכאי, במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו.

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.