אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
כאשר בית המשפט נותן צו כינוס נכסים במסגרת הליך פשיטת רגל, הוא מורה על עיכוב הליכים
משמעות עיכוב ההליכים היא שנושים של החייב לא יכולים לפעול לגביית החוב באופן עצמאי, או לפתוח בהליכים משפטיים חדשים ללא אישור בית המשפט
כאשר יש צורך בעיכוב הליכים מיידי עוד לפני מתן צו כינוס הנכסים, יכול החייב או הנושה להגיש בקשה לעיכוב הליכים לפני מתן צו כינוס נכסים

עם מתן צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל, מעוכבים כל ההליכים בהם מעורב החייב.

  • הנושים של החייב לא יכולים לגבות את חובם בעצמם, או לפתוח בהליכים משפטיים או הליכי הוצאה לפועל נגד החייב ללא אישור בית המשפט.
  • הליכים משפטיים שכבר מתנהלים נגד החייב (כגון: תביעות משפטיות, תיקי הוצאה לפועל וכו') מופסקים או מושהים כל עוד הליך פשיטת הרגל מתקיים.
  • נושה מובטח יכול לפעול למימוש הערובה שלו לצורך גביית החוב גם לאחר מתן צו כינוס, אולם עליו לקבל רשות ספציפית מאת בית המשפט להמשיך לפעול כנגד החייב.
  • בית המשפט שנתן את צו כינוס הנכסים רשאי להורות שכל תביעה המתנהלת בבית משפט אחר שהחייב הוא צד לה תועבר לבית המשפט שדן בפשיטת הרגל והוא ידון בה.
  • הליכים לא כספיים, שאינם קשורים לחובות החייב, אינם מושפעים מצו הכינוס.
דוגמה
  • אדם מצוי בהליכים לקביעת משמורת על ילדיו בבית המשפט לענייני משפחה.
  • אותו אדם הגיש בקשה לפשיטת רגל והוצא צו לכינוס נכסיו.
  • הליכי המשמורת אינם מושפעים מצו כינוס נכסים, כלומר ניתן להמשיך ולנהל אותם למרות הצו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים