אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
בית המשפט רשאי לתת צו כינוס להגנת נכסי חייב לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל על ידי החייב או על ידי נושה של החייב
לאחר מתן הצו, נכסי החייב עוברים לפיקוח הכונס הרשמי
עם מתן הצו, נושי החייב לא יכולים לפעול לגביית החוב באופן עצמאי, או לפתוח בהליכים משפטיים ללא אישור בית המשפט
צו כינוס נכסים לבקשת נושה יינתן רק לאחר דיון בו נכח החייב

צו כינוס הנכסים מעביר את נכסיו של חייב לפיקוחו של הכונס הרשמי, עד שיתברר אם החייב יגיע לפשרה או הסדר אחרי צו כינוס נכסים עם נושיו או תוכרז הכרזת פשיטת רגל.

 • לאחר שבית המשפט עיין בבקשה לפשיטת רגל (שהוגשה על ידי חייב או נושה של החייב), מוסמך בית המשפט לתת את צו הכינוס.
 • מרגע שניתן צו הכינוס, כל ההליכים נגד החייב מעוכבים, כלומר הנושים של החייב לא יכולים לגבות את חובם בעצמם, או לפתוח בהליכים משפטיים או הליכי הוצאה לפועל נגד החייב ללא אישור בית המשפט.
 • נושה מובטח יכול לפעול למימוש הערובה שלו לצורך גביית החוב גם לאחר מתן צו כינוס, אולם עליו לקבל רשות ספיציפית מאת בית המשפט להמשיך לפעול כנגד החייב.
 • הודעה על מתן צו כינוס מפורסמת ברשומות (פרסום רשמי של המדינה) ובעיתונות.
 • אם החייב הוא בעל נכס שיש לגביו רישום (למשל, מקרקעין), תירשם בפנקס הערה על מתן צו הכינוס.
דוגמה
 • אדם מצוי בהליכים לקביעת משמורת על ילדיו בבית המשפט לענייני משפחה.
 • אותו אדם הגיש בקשה לפשיטת רגל והוצא צו לכינוס נכסיו.
 • הליכי המשמורת אינם מושפעים מצו כינוס נכסים, כלומר ניתן להמשיך ולנהל אותם למרות הצו.

חובות והגבלות המוטלות על החייב עם מתן צו כינוס נכסים

 • עם מתן צו כינוס הנכסים, בית המשפט רשאי להטיל על החייב חובות ומגבלות שונות:
  • צו תשלומים חודשיים - עם מתן צו כינוס הנכסים, בית המשפט נותן צו תשלומים חודשיים, הקובע כי החייב יעביר תשלום חודשי לטובת פירעון החובות לנושים.
  • הגשת דו"חות - ממתן צו כינוס הנכסים על החייב להגיש דו"חות למנהל המיוחד על מצבו הכלכלי.
  • עיכוב יציאה מהארץ - עם מתן צו הכינוס תיאסר יציאתו של החייב מהארץ.
  • הפניית דואר - בית המשפט רשאי, לפי בקשת הכונס הרשמי או המנהל המיוחד, להורות שכל דבר דואר הממוען אל החייב יופנה או יימסר למנהל המיוחד.
  • הגבלות נוספות - ברוב המקרים בית המשפט משתמש בסמכותו לקבוע, לאחר שנתן לחייב הזדמנות לטעון טענותיו, כי יחולו על החייב כל או חלק מההגבלות המוטלות עם הכרזת פשיטת הרגל.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים