הקדמה:

אדם שנבדק על-ידי ועדה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות לצורך בדיקת זכאותו לגמלת ניידות, ואינו מרוצה מהחלטתה, רשאי לערער על ההחלטה בתוך 60 יום
מי שבקשתו לגמלה נדחתה בעבר יכול להגיש בקשה לעבור ועדה רפואית חוזרת

טפסים

אנשים עם מוגבלות בניידות המעוניינים לקבל הטבות מהביטוח הלאומי במסגרת גמלת ניידות צריכים להיבדק על-ידי ועדה רפואית מחוזית של משרד הבריאות, לצורך קביעת אחוזי המוגבלות.

 • מי שאינם מרוצים מהחלטת הוועדה בעניינם רשאים לערער על ההחלטה בתוך 60 ימים מהמועד שבו התקבל פרוטוקול הוועדה.
 • התהליך הכללי הנדרש כדי לקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות מתואר בתרשים הבא:
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת ניידות
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • ניתן להגיש את הערעור בתוך 60 יום מהמועד שבו התקבל פרוטוקול הוועדה.
 • לשם כך, יש למלא טופס בקשת ערר ולהגיש אותו באחת מהדרכים הבאות:
  • שליחה בדואר לכתובת: ועדת ערר לניידות, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, ביתן 67 תל השומר, מיקוד 5266202.
  • בדוא"ל:
  • בפקס: 03-9552049
 • לאחר הגשת הערר הפונים מוזמנים לוועדה הרפואית לעררים לבדיקה רפואית נוספת.

החזר הוצאות נסיעה

 • מי שנבדק על-ידי הוועדה עשוי להיות זכאי להחזר הוצאות נסיעה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • הוא נדרש לנסוע לצורך התייצבות לפני הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים.
  • הוא אינו יכול להשתמש בתחבורה הציבורית בשל מצב בריאותו.
  • טרם משולמת לו קצבה חודשית במסגרת גמלת ניידות.
 • לשם בדיקת הזכאות להחזר הוצאות הנסיעה יש להמציא לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים אישור מהרופא המחוזי או מיו"ר הוועדה לעררים, לפיו המגיש אינו יכול להשתמש בתחבורה הציבורית, וכן קבלות מקוריות על הנסיעה.

הגשת תביעה לגמלת ניידות

 • אם הוועדה הרפואית קבעה לנבדק אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה, עליו להגיש תביעה לגמלת ניידות למוסד לביטוח לאומי.
 • לפרטים נוספים ראו הגשת תביעה לגמלת ניידות.

תובענה (ערעור)

 • על החלטת הוועדה לעררים ניתן להגיש תובענה לבית המשפט המחוזי.

בקשה לבדיקה חוזרת

 • מי שעברו ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים לקביעת מוגבלות בניידות, ומעוניינים להיבדק שוב בעקבות החמרה במצבם הרפואי, יכולים להגיש בקשה לעבור ועדה רפואית נוספת.
 • אם חלפו לפחות 42 חודשים מהבדיקה בוועדה הרפואית הקודמת, ניתן להגיש בקשה לבדיקה נוספת גם אם לא חלה החמרה במצב הרפואי.
 • למידע נוסף ראו ועדה רפואית חוזרת לקביעת מוגבלות בניידות.


חשוב לדעת

 • במקרה שהפונה הגיש ערר והחלטת ועדת הערר עשויה לצמצם את זכויותיו, הוא יכול למשוך את הערר (לבקש לבטל את הערר) בתוך שבועיים מיום קבלת התוצאות של ועדת הערר.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי אף הוא להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית לניידות.