מי שעברו ועדה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות ואינם מרוצים מהחלטתה, רשאים לערער על ההחלטה בתוך 60 יום
אם הבקשה לגמלת ניידות נדחתה בעבר, ניתן להגיש בקשה לעבור ועדה רפואית חוזרת
למידע רשמי ראו באתר משרד הבריאות
טפסים

אנשים עם מוגבלות בניידות שמעוניינים לקבל הטבות מהביטוח הלאומי במסגרת גמלת ניידות צריכים להיבדק על-ידי ועדה רפואית מחוזית של משרד הבריאות, לצורך קביעת אחוזי המוגבלות.

 • מי שאינם מרוצים מהחלטת הוועדה בעניינם רשאים לערער על ההחלטה בתוך 60 ימים מהמועד שבו התקבל פרוטוקול הוועדה.
 • התהליך הכללי שנדרש כדי לקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות מתואר בתרשים הבא:
פנייה לוועדה רפואית של משרד הבריאות לקביעת מוגבלות בניידות
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלה הביטוח הלאומי יטפל בתביעה
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • ניתן להגיש את הערעור בתוך 60 יום מהמועד שבו התקבל פרוטוקול הוועדה הרפואית.
 • לשם כך, יש למלא טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות בלשכת הבריאות, ולצרף מסמכים רלוונטיים (אם טרם הוצגו לוועדה הרפואית הראשונה).
 • ניתן למלא ולשלוח טופס בקשה באופן מקוון, או להוריד, להדפיס ולמלא טופס בקשה באופן ידני, שיוגש באחת מהדרכים הבאות:
  • שליחה בדואר אל: ועדת ערר לניידות, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, ביתן 67 תל השומר, מיקוד 5266202.
  • שליחה בדוא"ל
  • שליחה בפקס 03-9552049
 • לאחר הגשת הערר הפונים מוזמנים לוועדה הרפואית לעררים לבדיקה רפואית נוספת.

החזר הוצאות נסיעה

 • מי שנבדקו על-ידי הוועדה עשויים להיות זכאים להחזר הוצאות נסיעה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. הם נדרשו לנסוע לצורך ההתייצבות לפני הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים.
  2. הם לא יכולים להשתמש בתחבורה הציבורית בשל מצבם הבריאותי.
  3. עדיין לא משולמת להם קצבה חודשית במסגרת גמלת ניידות.
 • לשם בדיקת הזכאות להחזר הוצאות הנסיעה יש להמציא לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים אישור מהרופא המחוזי או מיו"ר הוועדה לעררים, לפיו הפונים לא יכולים להשתמש בתחבורה הציבורית, וכן קבלות מקוריות על הנסיעה.

תביעה לגמלת ניידות

 • אם הוועדה הרפואית קבעה לפונים אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלה, הטיפול בתביעה יועבר ישירות לביטוח הלאומי.
 • מבקשי הגמלה יתבקשו להשלים מסמכים בהתאם לצורך.
 • לפרטים נוספים ראו תביעה לגמלת ניידות.

ערעור

 • מי שמעוניינים בכך יכולים לערער על החלטת הוועדה לעררים בתוך 60 ימים מהיום שההחלטה נמסרה להם.
 • ניתן להגיש את הערעור בשאלות משפטיות בלבד לבית הדין האזורי לעבודה.
 • ראו הגשת תביעה בבתי הדין לעבודה באתר הרשות השופטת.

בקשה לבדיקה חוזרת

 • מי שעברו ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים לקביעת מוגבלות בניידות, ומעוניינים להיבדק שוב בעקבות החמרה במצבם הרפואי, יכולים להגיש בקשה לעבור ועדה רפואית נוספת.
 • אם חלפו לפחות 42 חודשים מהבדיקה בוועדה הרפואית הקודמת, ניתן להגיש בקשה לבדיקה נוספת גם אם לא חלה החמרה במצב הרפואי.
 • למידע נוסף ראו ועדה רפואית חוזרת לקביעת מוגבלות בניידות.

חשוב לדעת

 • אם הוגש ערר והחלטת ועדת הערר עשויה לצמצם את זכויותיהם של המערערים, הם יכולים למשוך את הערר (לבקש לבטל את הערר) בתוך שבועיים מיום קבלת התשובה של ועדת הערר.
 • המוסד לביטוח לאומי גם רשאי להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית לניידות.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים