הקדמה:

אדם שנבדק על-ידי ועדה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות לצורך בדיקת זכאותו לגמלת ניידות, ואינו מרוצה מהחלטתה, רשאי לערער על ההחלטה בתוך 60 יום
מי שבקשתו לגמלה נדחתה בעבר וחלה החמרה במצב בריאותו יכול להגיש בקשה לבדיקה חוזרת (ראו פרטים בהמשך)


אנשים עם מוגבלות בניידות המעוניינים לקבל הטבות מהביטוח הלאומי במסגרת גמלת ניידות צריכים להיבדק על-ידי ועדה רפואית מחוזית של משרד הבריאות, לצורך קביעת אחוזי המוגבלות.

 • מי שאינם מרוצים מהחלטת הוועדה בעניינם רשאים לערער על ההחלטה בתוך 60 ימים מהמועד שבו התקבל פרוטוקול הוועדה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • ניתן להגיש את הערעור בתוך 60 יום מהמועד שבו התקבל פרוטוקול הוועדה.
 • יש לנסח את מכתב הערעור באופן עצמאי (אין טופס מיוחד לכך).
 • מגישים את הערעור אל:
מזכירות ועדת עררים, היחידה לגמלת ניידות
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, ביתן 67 תל השומר, מיקוד 5266202.
פקס 03-9552049
טלפון 03-7652730
 • לאחר הגשת הערר יוזמן הפונה לוועדה הרפואית לעררים לבדיקה רפואית נוספת.

החזר הוצאות נסיעה

 • מי שנבדק על-ידי הוועדה עשוי להיות זכאי להחזר הוצאות נסיעה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • הוא נדרש לנסוע לצורך התייצבות לפני הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים.
  • הוא אינו יכול להשתמש בתחבורה הציבורית בשל מצב בריאותו.
  • טרם משולמת לו קצבה חודשית במסגרת גמלת ניידות.
 • לשם בדיקת הזכאות להחזר הוצאות הנסיעה יש להמציא לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים אישור מהרופא המחוזי או מיו"ר הוועדה לעררים, לפיו המגיש אינו יכול להשתמש בתחבורה הציבורית, וכן קבלות מקוריות על הנסיעה.


הגשת תביעה לגמלת ניידות

 • אם הוועדה הרפואית קבעה לנבדק אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה, עליו להגיש תביעה לגמלת ניידות למוסד לביטוח לאומי.
 • לפרטים נוספים ראו הגשת תביעה לגמלת ניידות.

תובענה (ערעור)

 • על החלטת הוועדה לעררים ניתן להגיש תובענה לבית המשפט המחוזי.

בדיקה חוזרת עקב החמרה

 • מי שחלה החמרה במצבו הרפואי (לעניין הניידות), יכול להגיש שוב בקשה, בצירוף מסמכים רפואיים המעידים על ההחמרה, לבדיקה רפואית חוזרת:
  • אם חלפו 12 חודשים לפחות מיום הקביעה האחרונה של הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים, מגישים את הבקשה ללשכת הבריאות המחוזית.
  • אם טרם חלפו 12 חודשים מיום הקביעה האחרונה של הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי במקום המגורים ולבקש בדיקה רפואית חוזרת. גורם רפואי יבדוק את המסמכים ואם ימצא שיש החמרה במצב הרפואי, פקיד התביעות יעביר את הבקשה ללשכת הבריאות.

חשוב לדעת

 • במקרה שהפונה הגיש ערר והחלטת ועדת הערר עשויה לצמצם את זכויותיו, הוא יכול למשוך את הערר (לבקש לבטל את הערר) בתוך שבועיים מיום קבלת התוצאות של ועדת הערר.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי אף הוא להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית לניידות.